Bør jeg velge ENK eller AS?

  Alle som etablerer seg som selvstendig næringsdrivende må ta stilling til hvilken selskapsform de skal velge. Dette er et spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med nyetablering, men også et spørsmål allerede etablerte næringsdrivende burde stille seg selv – har jeg korrekt selskapsform? Bør jeg velge ENK eller AS?

  De ulike selskapsformene har både fordeler og eventuelle ulemper. Det aller viktigste er at man forholder seg til de lovene og fristene som gjelder for den selskapsformen man har.

  Personlig ansvar ved enkeltpersonsforetak

  Enkeltpersonsforetak (ENK) er en av de vanligste formene når en som selvstendig etablerer næringsvirksomhet. Har man et ENK så er man personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser.

  Inntekter knyttet til næringsvirksomheten blir lignet sammen med eventuelle andre lønnsinntekter. Her vil man kunne fradragsføre kostnader i forbindelse med virksomhetsutøvelse, slik at det er nettoinntekten som er grunnlag for beskatning.Selskapets overskudd blir skattlagt i det året overskuddet oppstår og uttak fra eier påvirker ikke beskatningen. Dette betyr i praksis at eieren ikke kan utsette beskatningen på tilsvarende måte en aksjonær har mulighet til i et AS.

  AS vokser i popularitet

  Stadig flere som ønsker å etablere sin egen virksomhet velger å etablere aksjeselskap (AS). AS er et eget skatteobjekt og lignes ikke personlig, slik at man har ikke et personlig ansvar for selskapets forpliktelser på samme måte som for ENK.

  Eierne har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjekapitalen, kravet til dette er per nå minimum 30 000 kroner. Det er likevel slik at mange finansieringsinstitusjoner krever personlige kausjonister om selskapet skal ta opp lån for eksempel, noe som gjør at man får personlige forpliktelser ovenfor låneinstitusjonen. Ved etablering er det en del formelle krav som må løses. Alle AS skal ha et styre og en daglig leder. Det er imidlertid ikke noe i veien for at styrets leder, daglig leder, eneste ansatte og eneste aksjonær er samme person.

  Arbeidsledighet og sykdom

  Noen av de vesentlige forskjellene mellom AS og ENK er rettigheter dersom du skulle bli syk eller bli arbeidsledig. Da du med et ENK i utgangspunktet kun har næringsinntekt og ikke lønnsinntekt vil du ikke danne et grunnlag for dagpenger dersom du skulle stå arbeidsledig. Med et AS vil du derimot stille på lik linje som andre arbeidstakere.

  Det samme gjelder sykepengegrunnlag. Her vil du med et ENK ha rett på 65% av grunnlaget for sykepenger dersom du på grunn av sykdom ikke kan arbeide. Om du har valgt AS som næringsform vil du kunne få dekket 100%, fordi du er ansatt i eget selskap. Ved begge driftsformer vil du måtte dekke de første 16 dagene av sykemeldingene selv.

  Søk råd av regnskapsfører

  Dette er var bare noen av de viktigste forskjellene mellom ENK og AS. Det er flere problemstillingenr man må ta vurdere knyttet til valg av selskapsform.

  Vi anbefaler alle som står ovenfor valget mellom AS eller ENK å vurdere dette nøye, og sette seg godt inn i hvilke forpliktelser som stilles til de ulike selskapsformene. Ta i bruk informasjonen på altinn.no, Innovasjon Norge og skatteetaten.no. En regnskapsfører vil kunne veilede deg som står ved dette veiskillet, så ikke vær redd for å spørre om hvilken selskapsform som vil være gunstig for din situasjon og bransje.

  Har du spørsmål eller ønsker hjelp til regnskap og lønn for ditt foretak, ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud!

  Bør jeg velge ENK eller AS

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.