Trender innenfor økonomistyring i 2024: Hvordan bør bedrifter rigge seg for å ikke havne bakpå?

Året 2023 har vært preget av høy inflasjon, renteøkning og usikkerhet – noe mange selskaper har merket godt. Behovet for oversikt og kontroll øker, og blir nødvendig for å kunne ta gode, strategiske avgjørelser for bedriftens fremtid. 2023 har også vært året der AI og ny teknologi for alvor har blitt et verktøy for verdifull […]

Gå til siden

Kan vi bruke generativ AI gjennom Microsofts AI-assistent Copilot? 

Den 1. november lanserer Microsoft sin nye tjeneste Microsoft 365 Copilot. Microsoft 365 Copilot er i stor grad basert på ChatGPT fra Open AI, som Microsoft har vært med på å utvikle. Copilot beskrives som en avansert AI-assistent som er en del av Microsoft 365-økosystemet (tidligere Office-pakken). Den kan brukes til å gi brukerne kontekstuell […]

Gå til siden

Skybaserte erp-systemer – en fremtidssikker løsning

Som CFO eller bedriftsleder er du nok alltid på jakt etter måter å optimalisere bedriftens forretningsprosesser og samtidig minimere kostnadene. Noe som kan lette arbeidet for å oppnå dette, er å bruke skybaserte ERP-systemer og forretningssystem. I denne artikkelen forklarer vi hvordan skybaserte ERP-systemer fungerer, hvilke fordeler de tilbyr, og hvordan de kan hjelpe deg […]

Gå til siden

5 grunner til at økonomiavdelingen bør begynne med AI nå

Spar tid, forbedre kvaliteten, øke sikkerheten, sikre compliance og ta bedre beslutninger. Kunstig intelligens (AI) blir en stadig viktigere del av hverdagen. Teknologien har et potensial til å revolusjonere arbeidet i mange selskaper og bransjer, ikke minst innen økonomiavdelingen. Utviklingen går raskt fremover, og hvis man havner på etterskudd, blir det fort utfordrende å ta […]

Gå til siden

5 måter å oppdage en phishing-e-post

Phishing er en av de hyppigste formene for nettkriminalitet, til tross for hvor mye vi egentlig vi vet om disse metodene. Heldigvis kan det være enkelt å forhindre disse angrepene når du vet hvordan du skal identifiserer en phishing-e-post. 1. Meldingen sendes fra et offentlig e-postdomene Vær oppmerksom når du får e-poster fra offentlige e-postdomener, […]

Gå til siden

3 måter å automatisere bilagsføringen

Skal du lykkes med en effektiv økonomiavdeling er det viktig å investere i det som kan redusere omfanget av manuelle prosesser, spesielt i de dagligdagse oppgavene. Bokføringen hører definitivt hjemme i denne kategorien, og det å automatisere bilagsføringen er kanskje noen av de enkleste å komme i gang med for å oppnå høyere effektivitet. 1. […]

Gå til siden

Hva koster det å bytte ERP-system?

Det å bytte ERP-system er ikke noe selskaper gjør så ofte, og det kan vi godt forstå. Et bytte av et kjernesystem i bedriften krever både investering i form av penger og tid. Det er mange variabler som spiller inn når du skal få oversikt over hva koster det å bytte ERP-system. Nedenfor forsøker vi […]

Gå til siden

3 Teknologitrender for økonomiavdelinger for 2023

I et samfunn preget av høy endringstakt, er det de som evner å omstille seg som lykkes inn i fremtiden. Selv om økonomiavdelinger jobber på ulike måter og mot ulike mål, er det noen fellesnevnere for suksess. Nemlig et ønske om å være mest mulig effektiv i produksjonen og mest mulig presis i økonomistyringen. PWC har over flere år kartlagt hvor langt et knippe norske og […]

Gå til siden

AI: En motor for å drive bedre forretning

Kunstig intelligens eller AI finnes i dag overalt i dagliglivet vårt, i alt fra telefoner, høyttalere til inni bilen. Mer nytt er det at AI stadig blir mer og mer aktuelt for næringslivet også. Et stort springbrett til teknologien er utstrakt bruk av skybaserte systemer i virksomheter, slik at all data bli tilgjengelig for behandling […]

Gå til siden

Tidsbanken + VIEW

I et stadig skiftende digitalt landskap er det avgjørende å spille på lag med de riktige menneskene, og de riktige tjenestene. Dere fokuserer på egen verdiskapning og utvikling, og vi er støttespillerne som skal hjelpe dere nå de målene dere har satt dere. VIEW Ledger hjelper sine kunder i å levere et oppdatert regnskap, gi […]

Gå til siden