CFO`en sin nye rolle i krisetider

  I perioder med økonomisk usikkerhet blir CFO`en sin rollen viktigere enn noensinne for å hjelpe selskapet med å navigere riktig gjennom både utfordringer og muligheter. Alexander Lind er CFO i VIEW Ledger Sverige og Espen Hovland er CFO i VIEW Ledger Group i Norden, og under deler de sine syn på hva som blir viktig for å lykkes i rollen i krisetider.

  Hvordan endres CFO-rollen i usikre tider?

  -Avhengig av hvilken bransje man opererer i og hvilken type kapitalstruktur selskapet har, er innsikt i de økonomiske tallene avgjørende for gode beslutninger. Innsikt i forretningen hjelper både styret og resten av ledelsen med å ta riktige strategiske beslutninger i turbulente tider. Med den økende inflasjonens påvirkning på selskapets lønnsomhet spiller CFO-rollen en sentral rolle i å opprettholde stabilitet, sier Alexander Lind.

  -En mer usikker økonomi som følge av lavkonjunktur og ekstreme hendelser på verdensbasis påvirker nesten alle selskaper. For økonomifunksjonen blir det viktig å kunne være fleksibel og prioritere områder som kanskje ikke er like avgjørende i perioder med høykonjunktur, fortsetter han.

  -For eksempel er det vanligvis viktig å skifte fokus mot en mer intensiv overvåking av forfalte kundefakturaer og arbeidet med likviditetsprognoser. Dette blir jo ekstra betydningsfullt når risikoen for konkurs hos kundene øker, poengterer han.

  Espen legger til:

  -Ja og selv om man kanskje ikke kan si at selve CFO-rollen endres direkte, øker definitivt betydningen av å ha god innsikt. Å drive et selskap innebærer alltid en viss risiko, og i usikre tider øker jo vanligvis denne. Da vil også behovet for å ta riktige beslutninger som basert på god innsikt øke.

  Hvordan kan et selskap ruste seg for økte kostnader og redusert etterspørsel?

  -Når lavere inntekter skyldes en usikker og nedadgående markedssituasjon, ikke det enkelte selskapet, vil de som har best kontroll over valuta, renteeksponering, effektive prosesser og kostnadskontroll vanligvis ha flere muligheter enn de som ikke har kontroll på disse tingene, argumenterer Espen.

  -Det finnes en rekke konkrete tiltak som reduserer sårbarheten. For eksempel er det bra å unngå lange kontrakter uten mekanismer for å justere priser eller å kunne trekke seg ut av avtalen. Og for selskaper som har inntekter og kostnader i forskjellige valutaer, er det viktig å ha oversikt over disse og eventuelt sikre deler av risikoen gjennom derivater/verdipapirer, fortsetter han.

  Alexander legger til:
  -Det finnes dessverre ingen enkel løsning, men en viktig nøkkel for å møte disse utfordringene er å være forberedt. Prognosearbeid blir et viktig verktøy for å forutse uønskede overraskelser. Ved å flytte fremtiden til nåtiden, gjennom grundig planlegging kan selskapet handle proaktivt i stedet for reaktivt.

  -Jeg synes også man bør huske på at kriser kan skape muligheter. Selskaper som er godt rustet for økonomiske kriser kan for eksempel øke markedsandelene sine når andre selskaper sliter. En dyp innsikt i selskapets økonomiske situasjon, sammen med riktig strategisk beslutningstaking, kan være nøkkelen til vekst til tross for økonomisk ustabilitet.

  I krisetider vurderer man ofte eksisterende prosesser og rutiner. Hva bør man fokusere på for å være økonomisk rustet for fremtiden?

  -Det er viktig å ha effektive prosesser regnskap og økonomi og øke bevisstheten om den interne økonomiske situasjonen blant andre beslutningstakere. På denne måten er hele ledelsen oppmerksom på situasjonen og kan ta beslutninger med full innsikt i selskapets økonomiske stilling, sier Alexander.

  -Kontinuerlig oppfølging av selskapets økonomiske situasjon gjennom prognoser og grundig resultatoppfølging blir naturlig viktige fokusområder, fortsetter han.

  -Jeg mener man bør sikre riktige prosesser og rutiner når tider er gode. I krisetider og lavkonjunkturer er det derimot en anledning til å satse på å øke markedsandeler. Det kan kanskje ikke alltid føles mest naturlig, men tiltak man kan gjennomføre da er for eksempel å senke prisen, øke markedsbudsjettet og kjøre kampanjer. Alt for å tiltrekke seg flere kunder og ta en større del av markedet, legger Espen til.

  Har dere noen siste råd å dele?

  -Som CFO bør man tenke på at man også har en viktig rolle med å skape trygghet for selskapet og medarbeiderne. Like verdifullt som det er å ha god kontroll over den økonomiske situasjonen, er det også viktig å kommunisere tydelig og være åpen om både utfordringer og muligheter. Det gir kontroll, skaper trygghet og bygger et sterkt fundament å bygge videre på, oppsummerer Alexander.

  -Grunnlaget for å ha god innsikt er god data. Datakvalitet er sentralt og krever strategisk og grundig arbeid fra økonomiteamet. Min erfaring er at selskaper som forstår betydningen av å investere tid og penger i datakvalitet er de som får best innsikt og tar de beste beslutningene, avslutter Espen.

  Andre anbefalinger på artikler:

  4 regnskapsanalyser som øker ditt konkurransefortrinn
  Våre AI – eksperter forteller: Teknologien gir økonomer litt superkrefter
  3 Teknologitrender for økonomiavdelinger for 2023

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.