Dette må du vite om pensjon som selvstendig næringsdrivende

  Er du selvstendig næringsdrivende og skal spare til pensjon? Da finnes det flere løsninger, men hvilken passer deg best? Og er det noe poeng i å spare i det hele tatt, når man tross alt får penger fra Folketrygden?

  Som selvstendig næringsdrivende vil du være ansvarlig for egen pensjon. Da er det viktig å ha en god plan – uansett om du er selvstendig næringsdrivende, frilanser eller har enkeltpersonforetak. Les videre for det du bør vite om pensjon som selvstendig næringsdrivende

  Frivillig innskuddspensjon

  Den ordinære frivillige pensjonssparingen for selvstendig næringsdrivende kalles frivillig innskuddspensjon. Før kunne man bare spare fire prosent av overskuddet til frivillig innskuddspensjon. Det er nå endret, og du kan spare opp til hele seks prosent av overskuddet mellom 96.000kr og 1.152.000kr. Dette sparebeløpet vil gi deg fradragsrett i alminnelig inntekt og beregnet personinntekt.

  Les også: Dette bør du ha kontroll på med eget foretak​

  IPS – Individuell pensjonssparing

  Individuell pensjonssparing, også kjent som IPS, har eksistert lenge. I 2017 ble den imidlertid fornyet og denne formen for pensjonssparing gir nå skattefordeler. Med IPS kan du spare inntil 40.000 kroner i året og beløpet gir fradragsrett i alminnelig inntekt. Tidligere var det bare 15.000 du kunne sette av.

  Med IPS vil pensjonen bindes lenger enn ved andre alternativer. Du vil ikke kunne ta ut det du sparer i IPS før du er 62 år, og betalingene må løpe til du er minst 80 år gammel. Utbetalingene må også fordeles jevnt over minimum 10 år.

  Med IPS vil du kunne utsette betaling av skatt til pensjonsutbetalingene kommer, hvilket som betyr at pengene du sitter igjen med på skatten nå kan brukes til å investere. Du vil få økonomiske fordeler i dag, mot at du binder opp innskudd frem til pensjonsalderen. Du vil selv kunne velge fond og spareprofil for din pensjonssparing.

  IPS eller innskuddspensjon?

  IPS vil være et godt alternativ for mange, men ikke for alle. Det er flere aspekter ved din inntekt som må tas inn i beregningen for å finne ut av hvilken form for pensjonssparing som vil være mest gunstig for deg.

  Innskuddspensjon er et godt produkt dersom du er en næringsdrivende med høy næringsinntekt. Grunnen til dette er at personinntekt som overstiger 7,1G (ca. 682.000kr) ikke gir opptjening i Folketrygden, i tillegg vil du få et gunstig fradrag ettersom skattesatsen er høyere dess mer du tjener. IPS anbefales med andre ord ofte til de som har personinntekt under 7,1G.

  IPS trekkes også frem som et godt alternativ for de som i tillegg betaler formueskatt, da dette er den eneste ordningen som er unntatt formueskatt. Du må likevel ha i bakhodet at du binder opp pengene i lang tid fremover – med andre ord må du være sikker på at du kan klare deg uten disse pengene frem til uttaksalderen som er på 62 år.

  Pengene du sitter igjen med grunnet skattefordeler bør du ha planer for dersom du velger IPS. Som nevnt kan ordningen være grobunn for investeringsmuligheter da du utsetterskatten. Det betyr ikke at du aldri vil måtte betale den, men at du får et større pusterom akkurat nå. Dette kan du tjene på dersom du er smart og reinvesterer pengene du får igjen.

  I tillegg til alderspensjon

  Staten ønsker at alle skal ta et større eierskap til pensjonssparingen sin. Dermed gir de nå flere fordeler for de som tar ansvar for egen pensjon. Både IPS og innskuddspensjon kommer i tillegg til Folketrygdens alderspensjon og eventuell tjenestepensjon.

  Les også: Dette kan du trekke fra på skatten som næringsdrivende

  Må klare deg selv

  Dersom du ikke har en tilleggspensjonsordning, vil du måtte klare deg på pensjonsutbetalingene fra Folketrygden. Akkurat hvor mye det er vil variere fra person til person, men en pekepinn finnes likevel. De fleste som ikke har tilleggspensjonsordning og er selvstendig næringsdrivende vil ha omtrent halvparten av det de er vant til på kontoen som pensjonist.

  Godt oppsummert kan man si at uavhengig av om du velger innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende, IPS eller en annen løsning, er det viktigste at du sparer og tar pensjonen din på alvor.

  Lurer du på noe angående pensjonssparing som selvstendig næringsdrivende?

  Ta kontakt med oss – så hjelper vi deg!

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.