Dette kan du trekke fra skatten som Næringsdrivende

  Det er penger å spare på å bruke litt tid på regnskapet. Det er nemlig en rekke fradragsberettigede kostnader du kanskje ikke har tenkt på. Her er en oversikt over de vanligste postene mange glemmer at de kan trekke fra på skatten.

  Penger spart er penger tjent, og som selvstendig næringsdrivende gir det lite mening å skulle la være å skrive av de utgiftene du kan. Selv om det kan føles som om tiden ikke strekker til, kan det i mange tilfeller virkelig lønne seg.

  Vesentlighetsprinsippet – Et uttrykk å merke seg

  Før du setter i gang kan det være en idé å sette seg inn begrepet vesentlighetsprinsippet. Det betyr enkelt forklart at du har fradragsrett kun på utgifter du har pådratt deg for å tjene skattepliktig inntekt. Med andre ord er alminnelige utgifter til livets opphold ikke fradragsberettiget. Kostnader som er fradragsberettigede beskrives som «fradrag for kostnad til inntekts ervervelse».

  Les også: Dette bør du ha kontroll på om du har eget foretak

  Oppstartskostnader og driftsmidler

  Kostnader du har hatt i forbindelse med etablering av virksomheten er fradragsberettiget. Ikke nok med det, når du er blitt vurdert som næringsdrivende kan du kreve fradrag for kostnader du har hatt i inntil de fem første oppstartsårene. I tillegg har du mulighet til å få fradrag for kostnader som gjelder selve driften. Det betyr at for eksempel verktøy, kontorrekvisita eller møbler kan være fradragsberettiget. Det stilles krav til at driftsmiddelet hovedsakelig er anskaffet til bruk i næringen.

  Fradrag for bil

  Reiseutgifter du har ved å bruke din egen bil i næringsvirksomheten kan du få dekket. Dette innebærer at du får en viss sum (3 kroner og 50 øre i 2018) per kilometer inntil 6000 kilometer per kalenderår. Det stilles krav om at du benytter kjørebok.

  Dersom du har firmabil derimot, føres alle bilkostnader. Om du også bruker firmabilen til privat bruk, kan du trekke fra alle kostnader ved bilbruken, men merk at du da også blir fordelsbeskattet.

  Les også: Slik sikrer du feriepenger som selvstendig næringsdrivende

  Kontor – Både hjemme og ellers

  Leier du kontor eller lokaler for virksomhetens bruk er dette fradragsberettiget. Det som er spennende er at du også kan få fradrag for hjemmekontor! Da får du et standardfradrag såfremt du oppfyller vilkårene. Det innebærer at kontoret ikke kan være på kjøkkenet eller i stua – det må være et faktisk hjemmekontor dedikert til arbeidet.

  Arbeidsklær

  Du vil kunne få fradrag på arbeidstøy som ikke er egnet til privat bruk. Dette kan være litt vanskelig å bedømme, men for å gjøre det enkelt er uniform, verneklær og lignende fradragsberettiget, men om du for eksempel reiser rundt og gir foredrag vil ikke dressen din regnes som arbeidsklær – selv om den i praksis er det

  Pensjon og forsikring

  Yrkesskadeforsikring, pensjonssparing og andre forsikringer er viktige for alle. Som selvstendig næringsdrivende vil du også kunne få fradrag for liknende forsikringer. Frivillig pensjonssparing, forsikring av firmaets eiendeler og tilleggsforsikringen til NAV faller under dette.

  Du kan fradragsføre pensjonsinnskudd inntil 6 prosent av samlet personinntekt mellom 1 og 12 G hvert år.

  Representasjon og julegaver

  Det å handle inn julegaver til dine viktigste kunder er noe mange næringsdrivende gjør for å opprettholde god kunderelasjon. Dette kan være fradragsberettiget inntil 260 kroner.

  Møter med kunder, leverandører og samarbeidspartnere vil for mange være en naturlig del av hverdagen, og her vil det mange ganger være naturlig å by på beskjeden bevertning. Dette kan være fradragsberettiget. Det må finne sted i arbeidstiden eller i umiddelbar tilknytning og må ikke overstige 468 kroner pr. person. Brennevin inngår ikke, så hold dere til annen drikke.

  Les også: 6 fordeler med elektronisk faktura

  Kurs og kontigenter

  De fleste fagfelt er i stadig utvikling. For å følge med i svingene vil det for mange være nødvendig å reise på kurs. Visste du at disse utgiftene kan føres som fradrag? Det kan de! Så lenge det er innen fagfeltet ditt og ikke grunnskole eller videreutdanning, vel å merke!

  Også kontingenter kan føres opp. Da stilles det krav til at det er en landsomfattende yrkes- eller næringsorganisasjon som har det som formål å ivareta faglige og økonomiske interesser. I utgangspunktet kan du trekke fra inntil 3850 kroner årlig.

  Telefon og internett

  Du kan få fradrag for elektronisk kommunikasjon, eller telefon og internett som dette vanligvis er. Hvis du har bredbånd eller fasttelefon på et kontor som ikke er hjemmekontor kan alt føres som fradrag. De fleste i dag har imidlertid mobiltelefon, som ofte brukes både på jobb og privat. Dette får du delvis fradrag for. Da trekkes det et beløp fra fradraget, et såkalt sjablongbeløp.

  Utgifter knyttet til regnskap

  Veldig mange næringsdrivende har verken kompetanse eller lyst til å finne ut hvilke fradrag de kan føre eller ikke. Utgifter til regnskapstjeneste er selvfølgelig fradragsberettiget!

  Vi mener gode råd ikke skal være dyre, og at det ofte er veldig nyttig med generelle råd, men for mange vil det være nødvendig å få rådgivning tilpasset din virksomhet.

  Så dersom du ønsker at en av våre erfarne rådgivere skal hjelpe deg med gode tips og råd – bare ta kontakt.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.