Diett til ansatte – 2019

  Hvert år kommer Skatteetaten med nye satser for diett til ansatte. Bedrifter kan velge å bruke disse eller refundere reisekostnader via regning. Vi har oppsummert de viktigste reglene du som arbeidsgiver må forholde deg til når dine ansatte er på reise

  En av dine ansatte er på jobbreise til en annen kant av landet, men skal tilbake samme kveld. I løpet av ettermiddagen melder sulten sin ankomst. Kan arbeidsgiver dekke dette? Og eventuelt hvor stort beløp? Sist, men ikke minst: hvordan er reglene for skattetrekk rundt dette?

  I all hovedsak kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale hva slags form for godtgjørelse som skal gjelde for diett på yrkesreiser seg i mellom, men det vil ligge føringer til grunn for om, og hvordan, det skal beskattes.

  Oversikt over gjeldende satser i 2019

  For ansatte i staten gjelder en særavtale om dekning av utgifter til kost, som heter statens reiseregulativ. Denne avtalen er det også flere private bedrifter som velger å følge og utarbeide avtaler etter. Satsene justeres årlig basert på hendelser ellers i verden som kan ha innvirkning på økonomien. Det er også forskjell på satsene for inn- og utenlandsreise. Her er de gjeldende satsene for reiser innenlands:

  Diettgodtgjørelse på reise uten overnatting:
  Inntil 6 timer kr 0
  6-12 timer kr 307
  Mer enn 12 timer kr 570

  Diettgodtgjørelse på reise med overnatting:
  Fra og med 12 timer kr 780
  6-12 timer over et helt døgn kr 307

  12 timer over et helt døgn kr 507
  (uten overnatting)

  Fradragene for måltider er på ulik størrelse ut fra hvilket måltid det er snakk om.
  For frokost skal det trekkes 20% av diettgodtgjørelsen (kr 156 på en reise med overnatting), for lunsj er det 30% (kr 234 på en reise med overnatting) og for middag er det 50% (kr 390 på en reise med overnatting).

  Er måltidet en merkostnad for den ansatte?
  Diettgodtgjørelse skal kun utbetales dersom det faktisk har medført en merkostnad forbundet med et måltid i forbindelse med reisen. Det er ikke slik at man har rett til dekning av kostrelaterte utgifter til enhver tid og på enhver form for reisevirksomhet.

  Dersom reising er en del av din normale arbeidssituasjon dvs. noe du nesten gjør daglig, skal utgifter til diett ses på som en utgift på samme måte som en kantine eller innkjøpsordning som arbeidstakere uten reisevirksomhet har. Et eksempel på dette er selgere og håndverkere som ofte befinner seg ute i arbeidstiden.

  For reiser som varer i et døgn eller mer gjelder egne satser. Et døgn regnes som 24 timer fra reisens starttidspunkt.

  Hva med nattillegg?
  Dersom den ansatte sørger for overnatting på jobbreise, kan det gis nattillegg på 430,- per døgn. Dette gjelder ikke hvis overnattingen er inkludert i en annen billett, som for eksempel på overnatting på tog, båt eller fly.
  Reglene over gjelder for innlandsreiser, og egen særavtale gjelder for reiser til utlandet og reiser som varer i 28 dager eller mer. Diettsatsene varier også utifra hvilket land man er på reise i. Her

  Diett etter regning – en enklere avtale?
  Som nevnt tidligere, er det mange som velger å følge statens reiseregulativ, men det er en annen måte å refundere reisekostander på som er vel så populær.
  Diett etter regning er en enkel metode som innebærer mindre administrasjon – både for deg og den ansatte.
  Her kan de ansatte f.eks. spise og føre det som et vanlig utlegg. Bedriften bestemmer da selv hvor de ønsker å legge listen for hvor mye som dekkes. Det er viktig at den ansatte tar vare på kvitteringen for alt av utlegg. Vi anbefaler å bruke reiseregningsapper, slik at den ansatte enkelt kan ta bilde av kvitteringen og lage utleggsregningen umiddelbart. Dette sparer både bedriften og den som lager utlegg for mye tid.

  Så lenge utleggene er i tilknytning til en jobbreise, vil det være skattefritt for den som tar utlegget. Her er det imidlertid noen begrensninger. Dersom det oppfattes som en fordel vunnet ved arbeid blir det skattepliktig. Eksempel på dette kan være massasje, vask av klær (alt som ikke er yrkesrelater).

  Kontakt oss for rådgivning

  Vi vet at reglene knyttet til reise og utlegg kan være kompleks. Vi kan hjelpe deg med å digitalisere håndteringen og reise – og utlegg og veilede deg med personalarbeid.

  Ta kontakt for en uforpliktende og hyggelig prat!

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.