Endringer i arbeidsmiljøloven

  På de fleste norske arbeidsplasser er arbeidsmiljøet og hverdagen preget av et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Det skulle man ikke tro når man hører den politiske diskusjonen om arbeidsmiljøloven.
  Rettigheter og plikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker reguleres av arbeidsmiljøloven og avtalene. De siste årene har det vært noen store endringer som kan medføre overraskelser om man trår feil.

  Deltidsstilling

  Arbeidsmiljøloven § 14-3 gir arbeidstager i deltidsstilling fortrinnsrett til økt stilling ved nye stillinger. Dette kan være en god løsning også for arbeidsgiver, men ikke alltid. Nå pålegger også tredje ledd i paragrafen arbeidsgiver å drøfte søknaden om økt stillingsstørrelse med arbeidstakeren.
  Deltidsansatte har også fått rett til stilling tilsvarende det de faktisk har jobbet det siste året, se arbeidsmiljøloven§ 14-4a. Igjen kan det være en god løsning for arbeidsgiver, men arbeidsgivere som ikke har forutsett en fast økning i den ansattes stillingsprosent i denne størrelsen kan bli overasket.

  Midlertidig ansatte

  For midlertidig ansatte som har hatt midlertidig ansettelse i mer enn fire år er det tydeliggjort at de har krav på fast ansettelse. I tillegg er tidskravet senket til tre år for midlertidig ansatte i vikariater.
  Midlertidig ansattes arbeidsavtaler må nå også inneholde årsaken til at ansettelsesforholdet er midlertidig.

  Aldersgrense nå 72 år

  Aldersgrensen for oppsigelse med begrunnelse i alder er økt til 72 år, men med mulighet for å avtale 70 år som bedriftsintern grense under forutsetning av at det praktiseres konsekvent, se arbeidsmiljøloven § 15-13 a. Folketrygdloven ble ikke endret samtidig med arbeidsmiljøloven. Det betyr at aldersgrensene i folketrygdloven fortsatt forholder seg til 70 år som aldersgrense, noe som har betydning for den ansattes sykepengerettigheter etter arbeidsgiverperioden.

  Konkurranseklausuler med mer

  Med virkning fra første januar 2016 ble det gjort innstramninger i arbeidsgivers mulighet til å pålegge arbeidstaker begrensninger når det gjelder å ta arbeid hos, eller starte, konkurrerende virksomhet. Også muligheten til å hindre at arbeidstaker tar med seg kunder eller andre ansatte når arbeidsforholdet opphører ble sterkt begrenset, arbeidsmiljøloven kap. 14 A.

  Med unntak av endringer for konkurranseklausuler og kundeklausuler er dette mindre endringer. Det er imidlertid viktig å være klar over dem, og også viktig å ta enkle forholdsregler for å holde kontroll på antall ansatte og stillingsstørrelser. Å kunne reglene og å faktisk kommunisere dem til ansatte gir også et godt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet kan ellers bli markant dårligere ved at ansatte opplever å ikke få rettigheter de tror de har, selv om de ikke har disse innbilte rettighetene.

  Medarbeidersamtalen

  Som jurist i arbeidslivet opplever jeg dessverre ofte at ledere er redde for å være tydelige, stille gode spørsmål, i det hele tatt ta regien i arbeidsrettslige konflikter. Mange har fortalt meg at de ikke er trent i å ta den vanskelige samtalen. Medarbeidersamtaler blir derfor ofte oppfattet uklart. Det kanskje beste rådet til en som skal ta en vanskelig samtale er å ikke vente men få den unna med det samme. Vent ikke til medarbeidersamtalen, men ta det med det samme.

  Artikkelen er skrevet av Martin Johnsen, Advokatfirmaet Strandenæs AS

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.