Endringer i permitteringsregler

  Samtlige politiske partier er enige om endringer i permitteringsreglene som del én av den økonomiske krisepakken til bedrifter i Norge.

  Disse reglene under gjelder fra 20. mars. Arbeidsgiver som har permittert tidligere enn 18. mars vil derfor måtte dekke alle disse dagene som arbeidsgiverdager frem til 20. mars.

  Vilkår for å foreta permitteringer:

  • Den ansatte må ha en årslønn på minimum 75.000 i året
  • Den ansatte må varsles minimum 14 dager før permitteringen starter (Det kreves fortsatt en rekke forutsetninger for at 2 dager skal være gyldig varslingstid)
  • Må ha vært bosatt i Norge i mer enn 12 måneder og mottatt lønn
  • Lønnsgrunnlaget ved permittering er beregnet ut fra samlet lønn de siste 12 måneder, opp til 6G, kr 599.148.
  • Permitteringslønn er p.t. lik 100% i 20 dager, deretter 62,4%
  • Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager
  • Permitterte arbeidstakere får full lønn i 20 dager, og staten betaler ut for de 18 siste dagene, med en begrensning opp til 6G
  • Etter endringen går ansatte rett over fra lønn til dagpenger uten ventetid
  • For å ha rett på dagpenger er kravet til arbeidsreduksjon justert fra 50% til 40%
  • Permitteringsgrad er minimum 40%
  • Er det lavere permitteringsgrad så blir det ikke utbetalt dagpenger fra NAV og den ansatte får da kun lønn fra arbeidsgiver som tilsvarer gjenstående arbeidsprosent. Permittering gis i max 26 uker.
  • Permitteringsgrad kan økes under permitteringen, uten at det utløser nye lønnspliktdager

  Arbeidstaker skal motta lønn fra den dagen han mottar permitteringsvarsel, i tillegg til lønn for varseltid i 2 dager.
  Deretter skal arbeidstaker motta lønn i arbeidsgivers lønnspliktperiode. Det vil si: 2 dagers varseltid pluss to dagers lønnsplikt= 4 dagers lønn før daglønn fra NAV trer i kraft. Lørdag og søndag er inkludert i disse dagene.

  Er det arbeid nok til å jobbe hjemmefra, er det ikke grunnlag for permittering.

  Ved delvis permittering økes arbeidsgiverperioden slik at den prosentvise permitteringslønnen utbetales til den tilsvarer det den ville vært med 100 % permittering. Ved 50 % permittering blir følgelig arbeidsgiverperioden dobbelt så lang som ved 100 % permittering. Det vil nå si fire dager med 50 % lønn.

  Generelt om permittering

  • Det er arbeidsgiver som tar den endelige beslutningen om å iverksette permittering basert på saklig grunnlag
  • Ansatte må varsles om permittering
  • Ved flere enn 10 ansatte skal NAV varsles om permitteringene
  • Ved flere enn 50 ansatte er arbeidsgiver pliktig til å drøfte permitteringen med de tillitsvalgte
  • Vær oppmerksom på at dagpengerettigheter forutsetter uansett at de som permitteres melder seg som arbeidssøker til NAV første permitteringsdag og hver 14. dag videre

  Permitering ved sykdom

  • Det er anledning for å ta opp igjen arbeidet i korte perioder ved behov, men arbeidsgiver bør varsle arbeidstaker om gjenopptagelse med 2 dagers frist
  • Blir den ansatte syk eller skal avvikle ferie under permitteringen, kan arbeidsgiver forlenge permitteringsperioden tilsvarende dette fraværet
  • Ved sykdom vil arbeidsgiver normalt ha ansvar for å betale sykepenger i en arbeidsgiverperiode, men dette er ikke tilfelle i en permittering
  • Blir en ansatt syk etter at permitteringen har startet, blir sykepenger utbetalt fra Nav. Ved sykdom vil sykelønn erstatte dagpenger. Ved ferie vil ferielønn erstatte dagpenger
  • Permittering kan skje inntil 26 uker i løpet av en 18-månedersperiode og kan avsluttes gjennom varsel fra arbeidsgiver

  Permitering og oppsigelse

  • Arbeidstaker som velger å si opp sin stilling innenfor en permitteringsperiode kan påberope seg 14 dagers oppsigelsestid. Dette gjelder selv om arbeidsmiljøloven eller annen avtale angir annen lengde for oppsigelsestid ved arbeidstakers oppsigelse

  Arbeidsgivers lønnsplukt reduseres

  Departementet opplyser at endringene i arbeidsgivers lønnsplikt vil få virkning for iverksatte permitteringer, slik at arbeidsgivere som har utbetalt permitteringslønn i minst to dager ved ikrafttredelsen slipper ytterligere lønnspliktdager.

  Etter to dager med permitteringslønn inntrer et midlertidig opphør av arbeidsforholdet, hvor arbeidstakeren fritas for sin arbeidsplikt samtidig som virksomheten fritas for sin lønnsplikt.

  I denne forbindelse har departementet gitt følgende eksempel på hvordan dette skal håndteres for iverksatte permitteringer:  

  Arbeidsgiver A varsler permittering 10. mars. Permitteringen ble iverksatt 12. Mars. Arbeidsgiver betaler permitteringslønn fram til nye regler trer i kraft.

  Hvis nye regler trer i kraft torsdag 19. mars, vil bedriften ha betalt permitteringslønn fra 12. mars til og med 18. mars. Deretter går de permitterte over til å motta permitteringslønn fra NAV.

  Arbeidstakers ventedager fjernes

  Etter endringen går ansatte rett over fra lønn til dagpenger uten ventetid. Normalt gjelder 3 ventedager som nå er fjernet.  Regjeringen opplyser at de har et mål om å få denne endringen på plass til 1. april.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.