Fakturasalg kan gi bedre likviditet

  Visste du at du at med fakturasalg kan du selge dine faktura og få pengene på konto innen 24 timer?

  Mange bedrifter sliter fra tid til annen med dårlig likviditet, noe som ofte er et resultat av feil finansiering, lav egenkapital eller dårlig lønnsomhet.

  Dette er problemstillinger de fleste selskaper kan støte på, men er ofte spesielt vanlig hos nystartede virksomheter. De har ofte lav egenkapital, ingen historiske regnskapstall å vise til, og har gjerne ikke noe å stille som sikkerhet for et eventuelt lån, noe som fører til manglende mulighet for generell finansiering.

  Fakturasalg kan gi rask likviditet

  God likviditet er viktig for å kunne oppnå økonomisk stabilitet, større handlefrihet, økt konkurransekraft og ikke minst for å ha rom til å vokse. For å oppnå god likviditet er det viktig med god kontantstrøm og kunder som betaler når de skal. Selv om en bedrift går bra, kan de likevel oppleve å for eksempel ikke ha penger til å betale regninger, utbetale lønn eller til å håndtere gjeld.

  La oss ta noen eksempler:

  Et rørleggerfirma gjør en stor jobb i en bygård som skal renoveres. Så skjer det noe som gjør at hovedentreprenøren ikke betaler som avtalt. Dette går igjen utover rørleggeren som heller ikke får betalt sine forpliktelser i tide.

  Et annet eksempel kan være en produksjonsbedrift som bearbeider sine produkter før de blir solgt videre til kunder med 2-3 ukers betalingsfrist. Både varelageret og kreditten binder opp mye likviditet i bedriften. Uten gode finansieringsløsninger kan dette bli krevende for mange bedrifter og føre til anstrengt likviditet.

  I slike, og mange andre tilfeller, kan det være en god løsning å benytte seg av fakturasalg.

  Les også: Flere tips til bedre likviditet i bedriften

  Slik fungerer fakturasalg

  Fakturasalg er en relativt ny tjeneste som nå tilbys bedrifter for å bedre likviditeten. Når du sender ut en faktura fra økonomisystemet, kan du velge «Fakturasalg» under distribusjonsmetode. Du får da pengene på konto senest innen 24 timer. Fakturaen blir kjøpt uten regress, det vil si at banken som står bak tjenesten tar over kredittrisikoen. Om en kunde ikke betaler for seg, er det ikke lenger ditt problem.

  Fordeler med fakturasalg: 

  • Penger på konto i løpet av 24 timer. Pengene settes umiddelbart i arbeid, istedenfor å ligge «låst» i en kundefordring.
  • Du slipper tap på kundefordringer da fakturaene kjøpes uten regress (kredittrisikoen overdras).
  • Du sparer tid med automatisk bokføring.
  • Du bestemmer selv hvilke fakturaer som skal selges. Det er ikke noen minimumssum eller krav til antall fakturaer som må selges i løpet av en periode.
  • Kundefordringene pantsettes ikke. Det vil si at du fritt kan bruke disse som sikkerhet til annen finansiering.

  Fakturasalg vs. Factoring

  Ved fakturasalg betaler man som regel et årlig beløp for å kunne selge sine fakturaer. I tillegg tar banken mellom 1-3 prosent av fakturagrunnlaget, avhengig av hvor lang kredittid du har gitt kunden. Sammenlignet med factoring, er dette en svært gunstig løsning.

  Factoring er ofte mer kostbart enn fakturasalg.

  I tillegg er det en annen vesentlig forskjell: Factoringselskapet tar ikke over kredittrisikoen og betaler ut bare rundt 80% av beløpet inntil kunden har betalt. Det vil si at dersom en kunde ikke betaler, får du fakturaen og problemet i retur. Ved bruk av fakturasalg får du utbetalt 100% av fakturabeløpet og overdrar risikoen til banken.

  Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om hvordan du kan ta i bruk fakturasalg?

  Vi tar gjerne en prat, ta kontakt i skjemaet under.

  fakturasalg

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.