Feriepengeutbetaling ved permittering i 2020

  Nå nærmer ferien seg igjen, og utbetaling av feriepenger med tilhørende ferietrekk. Dersom du har hatt permitterte ansatte i 2020, er det noen ting du må være oppmerksom på ved utregningen og utbetalingen.

  Ansatte som har vært permittert i 2020 vil ikke få like mye feriepenger utbetalt som de bruker fordi vedkommende har hatt mindre eller ingen lønn i perioder i 2020.

  Det grunnleggende prinsippet i ferieloven er at feriepenger opptjent i opptjeningsåret skal dekke lønnsbortfallet på ferien i ferieåret. Det vil si feriepenger opptjent i 2020, skal dekke lønnsbortfallet for feriedagene i 2021. Målet er å sikre at arbeidstaker får utbetalt feriepenger i tilknytning til ferieavviklingen.

  På grunn av koronasituasjonen har Stortinget vedtatt at det skal utbetales feriepenger for dagpenger utbetalt i 2020. De som ikke har rett til feriepenger, kan ta ut ferie med dagpenger.

  Feriepengene utgjør 10,2% av brutto dagpengeutbetaling i 2020. Dersom bedriften har 12% feriepengeavsetning vil den ansatte få 12% feriepenger fra bedriften og 10,2% fra NAV.

  Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss. Vi er her for deg!

  Feriepengeutbetaling ved permittering

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.