3 fordeler med mangfold i selskapet

  Å satse på mangfold i selskapet kan gi selskaper en rekke fordeler, både strategisk, økonomisk, kulturelt og sosialt. Vi har spurt vår HR-direktør, Tonje Magnussøn, om de viktigste fordelene ved å fremme mangfold på arbeidsplassen.

  3 fordeler med mangfold i selskapet

  1. Kreativitet og innovasjon

  -For det første er mangfold i selskapet viktig når det kommer til kreativitet og innovasjon. Har du ansatte med ulik bakgrunn, erfaring og ulike egenskaper, vil løsningene og ideene de kommer opp med ofte være bedre enn om du har ansatte som har veldig lik bakgrunn. Mangfoldige team har vist seg å ta bedre beslutninger fordi de vurderer flere perspektiver og løsninger.

  I tillegg kan mangfoldige organisasjoner være bedre rustet til å tilpasse seg endringer i markedet eller bransjen. Alt i alt kan dette være med på å bedre konkurransekraften din.

  2. Rekruttering og lojalitet

  -For det andre er mangfold i selskapet bra med tanke på å rekruttere og beholde ansatte. Både får du et større marked å lete i dersom du utvider perspektivene og tenker mer mangfold i rekrutteringsprosessen.

  -Samtidig vil det skape stolthet internt og styrke selskapskulturen ved at man er en inkluderende arbeidsgiver. Å fremme en inkluderende kultur kan øke medarbeidertilfredsheten, lojaliteten og redusere turnover i selskapet.

  3. Bedre kundeinnsikt

  -For det tredje kan du få enda bedre kundeinnsikt dersom du tenker mangfold i selskapet. En mangfoldig arbeidsstyrke kan hjelpe bedrifter med å forstå og tjene en bredere kundebase. Nettopp fordi at arbeidsstokken din vil representere kundene og samfunnet generelt på en enda bedre måte.

  Til slutt poengterer Tonje:

  Og husk på at mangfold er mer enn bare etnisitet. Det kan handle om kjønn, om alder, om bakgrunn, om legning og om ulik erfaring.

  Andre anbefalte artikler:

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.