Har du vært syk før eller i ferien?

  Jeg har vært syk i ferien, kan jeg utsette den?
  Ja det kan du. Dersom du blir syk og 100% arbeidsufør i ferien, vil du fra første sykedag kunne kreve et tilsvarende antall feriedager utsatt og gitt som ny ferie senere i året.

  Du får én dag per virkedag du er syk, inkludert lørdager. Lørdag gjelder kun da for de som har 6 dagers arbeidsuke. I tillegg må kravet fremsettes til arbeidsgiver uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt etter ferien.

  Holder det med egenmelding eller må jeg ha sykemelding for å utsette ferien?

  Du må være 100% sykemeldt og dette må dokumenteres ved en legeerklæring. Du får ikke utsettelse av ferien dersom du er delvis sykemeldt.

  Hvordan er reglene dersom jeg blir syk på ferie i utlandet?
  Reglene er det samme uansett om man ferierer i Norge eller i utlandet. (se spørsmål om sykepenger under)

  Kan jeg utsette ferien hvis jeg har syke barn?
  Nei, det kan du ikke.

  Får jeg sykepenger hvis jeg er syk i ferien?
  Som utgangspunkt har du bare sykepengerettigheter når du oppholder deg i Norge. Du må søke hos NAV om å få beholde sykepengeretten under utenlandsopphold.

  Hva skjer dersom jeg er syk før ferien?
  Da kan du utsette hele ferien innenfor samme år (ifølge ferieloven § 9 (1), så lenge vilkårene for utsettelsen er tilstede. Merk at det er en forutsetning at vedkommende er 100% arbeidsufør og at loven bare gir rett til å få hele ferien utsatt.

  Arbeidsgiver og arbeidstaker kan imidlertid alltid bli enige om at ferien utsette bare de dagene du er syk. Det er ikke mulig å kombinere ferieavvikling og sykmelding ved å avvikle ferie kun på de dager arbeidstaker skulle vært i arbeid.

  Dersom du ønsker å utsette ferien på grunn av sykdom må du fremsette krav om dette seneste siste arbeidsdag du skulle hatt før ferien. Dette kan skje skriftlig eller muntlig, men det anbefales at du tar det skriftlig i forhold til dokumentasjon. Dersom ferien ikke kreves utsatt, regnes den som avviklet.

  Dersom du er sykemeldt så lenge at ferien ikke kan avvikles i ferieåret, skal ferien overføres til det påfølgende året.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.