Støtte til finansiering? Her kan du søke! 

  Bedrifter kan søke støtte til finansiering fra en rekke organer og ordninger i Norge. Vi har samlet de 5 viktigste under, og gir deg svarene på hvem som kan søke, hvor mye du kan søke om og hvordan du går frem.

  Støtte til finansiering fra Innovasjon Norge

  Hvem kan søke?

  Generelt sett kan alle norske bedrifter som driver med næringsvirksomhet, enten de er små eller store, og uansett bransje, søke støtte til finansiering fra Innovasjon Norge.

  Dette inkluderer enkeltpersonforetak, aksjeselskap, allmennaksjeselskap, samvirkeforetak, stiftelser og ideelle organisasjoner. Innovasjon Norge tilbyr også støtte til gründere som ønsker å starte opp en ny virksomhet, samt til forsknings- og utviklingsprosjekter som kan bidra til innovasjon og verdiskaping i Norge.

  Innovasjon Norge har ulike støtteordninger som passer for ulike typer bedrifter og prosjekter, og kravene til støtte kan variere fra ordning til ordning. Det er derfor viktig å undersøke hvilke ordninger som er relevante for din bedrift eller ditt prosjekt, og å lese grundig gjennom kravene og vilkårene før du søker om støtte.

  Det er også verdt å merke seg at Innovasjon Norge har som mål å bidra til økt verdiskaping i Norge, og at de derfor vil prioritere støtte til prosjekter som kan bidra til dette målet.

  Hvor mye kan du søke om?

  Hos Innovasjon Norge er det ingen fast maks grense per prosjekt, og du kan få inntil 45% støtte til FoU. Men det er uvanlig med prosjekter over kr 50 mill og kr 20 mill i støtte til finansiering.

  Hvordan søke?

  • Registrer din virksomhet eller prosjekt på Innovasjon Norges nettsider. Du må opprette en brukerkonto og registrere din virksomhet eller prosjekt på Innovasjon Norges nettsider for å kunne søke om støtte.
  • Fyll ut søknadsskjemaet grundig og nøyaktig. Søknaden skal inneholde informasjon om din virksomhet eller prosjekt, hva du ønsker støtte til, kostnadsoverslag, målsettinger, og en beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til økt verdiskaping i Norge.
  • Send inn søknaden innen fristen.
  • Følg opp søknaden din. Etter at du har sendt inn søknaden, vil Innovasjon Norge behandle den og ta stilling til om du vil motta støtte eller ikke.
  • Du vil motta svar på søknaden din innenfor en gitt tidsramme, men hvis du har spørsmål eller ønsker å følge opp søknaden din, kan du kontakte Innovasjon Norge for mer informasjon.

  Det er viktig å merke seg at søknadsprosessen kan variere avhengig av hvilken støtteordning du søker på, og at det kan være lurt å ta kontakt med Innovasjon Norge hvis du har spørsmål eller trenger mer veiledning.

  Støtte til finansiering fra SkatteFUNN

  Hvem kan søke?

  Alle bedrifter som tar egen økonomisk risiko i forhold til utvikling av nye produkter, nye tjenester eller ny kunnskap kan støtte til finansiering så lenge de er et Norsk AS, og ikke har tapt mer enn halvparten av egenkapitalen sin eller er i vansker økonomisk.

  Hvor mye kan du søke om?

  I skattefunn ordningen kan du få 19% av kostnadene du har til forskning og utvikling (FoU) oppad begrenset til et søknadsgrunnlag på 25 mill per prosjekt. Det vil si at du maks kan få 19% av 25 mill = 4 750 000,-.

  Hvordan søke?

  I skattefunn må du søke før 1. september det året du skal ha støtte for, så du kan ha startet prosjektet når som helst innenfor det året du søker så lenge du søker før 1. september.

  Det lønner seg å søke så tidlig som mulig fordi da kan du få tilbakemelding fra Forskningsrådet på søknaden din og søke om igjen om du får avslag. Det rekker du ikke om du er for nær fristen og arbeidsmengden inne hos Forskningsrådet er for stor.

  • Identifiser et forsknings- eller utviklingsprosjekt som du ønsker å gjennomføre.
  • Sørg for at prosjektet oppfyller kravene til SkatteFUNN-ordningen. Prosjektet må være en vitenskapelig eller teknisk utfordring, og det må innebære en usikkerhet som kan løses ved hjelp av forskning eller utvikling.
  • Registrer deg som bruker på SkatteFUNNs nettside og opprett en prosjektbeskrivelse.
  • Send inn en søknad om støtte til SkatteFUNN. Søknaden må inneholde en detaljert beskrivelse av prosjektet, inkludert formål, metode, tidsplan og kostnader.
  • Søknaden vil bli vurdert av Innovasjon Norge, som er ansvarlig for å administrere SkatteFUNN-ordningen på vegne av Skatteetaten.
  • Hvis søknaden blir godkjent, vil du motta støtte i form av skattefradrag for kostnader knyttet til prosjektet. Støtten utgjør 19% av de godkjente kostnadene.
  Støtte til finansiering

  Støtte til finansiering fra Inkubatorer

  Inkubatorprogrammer er finansiert av det offentlige, og tilgjengelige ressurser varierer mellom de ulike ordningene, men typisk kan du støtte til finansiering for fasiliteter og administrative tjenester, kompetanse, kapital og hjelp til nettverksbygging.

  Hvem kan søke?

  Inkubatorprogrammer er vanligvis utviklet for å støtte nystartede selskaper og gründere i en tidlig fase av virksomheten. Som sådan kan gründere og startups som er i en tidlig fase av utviklingen, og som trenger støtte og veiledning for å vokse og skalere sin virksomhet, søke støtte fra inkubatorprogrammer.

  Vanligvis krever inkubatorprogrammer at deltakerne har et innovativt og skalérbart forretningskonsept, og har potensial til å skape arbeidsplasser og økonomisk vekst. De kan også være åpne for søkere fra forskjellige sektorer og bransjer, avhengig av programmets fokus.

  Hvor mye kan du søke om?

  Inkubatorer tilby en økonomisk støtte som kan variere fra noen tusen kroner til flere hundre tusen kroner, avhengig av programmets størrelse og fokus. Mange inkubatorer tilbyr imidlertid også ulike andre former for støtte, som for eksempel mentortjenester, tilgang til nettverk og ressurser, kontorplass og mer.

  Inkubator-miljøer kan også tilby veiledning og rådgivning om alt fra forretningsplanlegging og markedsføring til investering og patentprosesser.

  Det er viktig å merke seg at for å motta støtte fra en inkubator, vil du sannsynligvis måtte konkurrere om plasser i programmet og oppfylle visse krav. Det kan være lurt å undersøke nøye og sammenligne ulike inkubatorer for å finne det som passer best for din situasjon og virksomhet.

  Noen eksempler på kjente inkubatorer er Siva, StartupLab, Validè, The Factory, Katapult og Oslo International Hub.

  Hvordan søke?

  Søknadsprosessen varier ut ifra hvilket program du skal søke støtte fra. Men, for å være godt forbedret bør du:

  • Gjør research: Undersøk ulike inkubatorprogrammer for å finne det som passer best for din virksomhet. Vurder faktorer som programmets fokusområder, beliggenhet, tidslinjer, krav til søkere og tidligere erfaringer med programmet.
  • Forbered dokumenter: Forbered de nødvendige dokumentene for å søke om inkubatorstøtte. Dette kan omfatte en forretningsplan, presentasjon, CV og andre relevante dokumenter.
  • Send inn søknaden: Send inn søknaden din til inkubatorprogrammet i henhold til instruksjonene på deres nettside. Søknadsprosessen kan variere, og noen programmer kan kreve at du deltar i et intervju eller en pitch-økt.
  • Vær forberedt på spørsmål: Vær forberedt på å svare på spørsmål fra inkubatorprogrammets representanter om din virksomhet og forretningsplan. Dette kan være en del av søknadsprosessen eller en oppfølgingsprosess etter at søknaden er sendt inn.
  • Følg opp: Følg opp med inkubatorprogrammet etter at du har sendt inn søknaden din, for å bekrefte at den er mottatt og for å få informasjon om søknadsprosessen og tidslinjene.

  Støtte til finansiering fra Fylkeskommunene

  Hvem kan søke?

  En mulighet er å søke støtte til finansiering i en oppstartsfase fra det kommunale næringsfondet. Dette fondet er finansiert av staten og deles ut av hver enkelt kommune for å støtte lokale bedrifter og øke næringslivet i kommunen.For å kunne søke om oppstartsstøtte fra kommunen må du vanligvis være i oppstartsfasen eller i de første fem årene av driften av virksomheten.

  Hvis du har drevet i mer enn fem år, kan du fortsatt være kvalifisert til å søke om støtte hvis du starter et nytt prosjekt som bidrar til nyskapende aktivitet for kommunen eller fylke.

  Hvor mye kan du søke om?

  Oppstartsstøtten fra det kommunale næringsfondet kan brukes til å dekke kostnader som er forbundet med etablering av en ny bedrift, som for eksempel markedsføring, utstyr, lokaler, og andre oppstartskostnader. Støtten kan også brukes til å utvikle og utvide eksisterende bedrifter. Tilskuddet bestemmer per enkelttilfelle.

  Fylkeskommunene gir ofte tilskudd til spesifikke prosjekter som er med på å fremme næring og sysselsetting i fylke. Tilskuddet bestemmer per prosjekt.

  Hvordan søke?

  Se oversikt over støtteordninger her: https://www.regionalforvaltning.no/

  Støtte til finansiering fra NAV

  Hvem kan søke?

  Hvis du står utenfor arbeidslivet, men ønsker å starte din egen virksomhet, kan du søke støtte til finansiering av NAV for å hjelpe deg i oppstartsfasen. En av disse ordningene er å søke om å beholde dagpenger eller arbeidsavklaringspenger mens du etablerer din egen virksomhet.

  For å være kvalifisert til å motta støtte under oppstarten av din bedrift, må du oppfylle en rekke vilkår. Du må ha vært registrert som arbeidssøker hos NAV i minst seks måneder, og du må være registrert som selvstendig næringsdrivende i Brønnøysundregistrene. Videre må etableringen av virksomheten kunne føre til at du kan forsørge deg selv, og du må ha en realistisk og levedyktig forretningsplan.

  Hvor mye kan du søke om?

  Under oppstarten av virksomheten din kan du motta støtte fra NAV i opptil 12 måneder. Støtten kan omfatte en kombinasjon av dagpenger eller arbeidsavklaringspenger, samt etableringsstøtte. Støtten kan også omfatte veiledning og rådgivning fra NAV eller andre relevante aktører i næringslivet.

  Hvordan søke?

  Du kan søke støtte til finansiering her: https://www.nav.no/soknader/nb/person/arbeid/starte-egen-bedrift

  Andre ofte stilte spørsmål:

  Hva er Crowdfunding?

  Crowdfunding brukes til å samle inn penger for alt fra oppstart av en ny bedrift til finansiering av en kunstutstilling eller en veldedig sak. Det finnes 4 typer crowdfunding: donasjonsbasert crowdfunding, belønningsbasert crowdfunding, egenkapitalbasert crowdfunding og gjeldsbasert crowdfunding. Felles for disse er at en bedrift eller en person ønsker å hente penger til et prosjekt, og at pengene hentes fra en “crowd” som bidrar til prosjektet i fellesskap. Det finnes mange plattformer for Crowdfunding, f.eks. Spleis, Invest eller Kameo.

  Når kan jeg søke støtte fra det kommunale næringsfondet?

  Det kommunale næringsfondet, som det heter, er finansiert av staten og deles ut av hver enkelt kommune. Du kan søke om støtte til etablering av selskapet ditt i løpet av de første fem årene du driver virksomhet. Se regionalforvaltning.no for mer info.

  Kan bedriften søke om ren pengestøtte?

  Ja, bedrifter kan søke om ren pengestøtte både fra Innovasjon Norge, SkatteFUNN, NAV, Fylkeskommunen og Ikubatorer. Det kan også være en ide og prøve Crowfounding.

  Hvordan få støtte til oppstart av bedrift?

  Som gründer kan du få støtte til oppstart av din bedrift fra ulike organer. Mest vanlig er det å søke støtte fra Innovasjon Norge, Inkubator-miljøer, Investorer, Fylkeskommunen eller NAV. Det kan også være en ide og prøve Crowfounding.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.