Hva kan jeg gjøre selv i regnskapet?

  Skal du ta deg av bedriftens regnskapsføring selv, eller bør du ha en regnskapsfører? Slik tar du avgjørelsen på hva du kan gjøre selv i regnskapet.

  Det finnes mange digitale løsninger som lover enkel regnskapsføring, uten hjelp fra en regnskapsfører. Mange bedrifter faller for fristelsen og forsøker å håndtere regnskapet selv, i håp om å spare kostnader.

  Opplevelsen mange allikevel sitter igjen med er at det mest kostnadseffektive, og ikke minst trygge alternativet, er å bruke en autorisert og erfaren regnskapsfører. Det høres kanskje ut som et salgsargument fra et regnskapskontor, så la oss forklare hvorfor.

   

  Regnskapsfører kjenner regelverket. Gjør du?

  På Altinn står det svart på hvitt at dersom du ikke har kjennskap til regelverket, bør du vurdere å skaffe en regnskapsfører. Velger du å føre selv, er du ansvarlig for at alt er gjort til punkt og prikke i henhold til et komplisert regelverk. Her er det altså ikke tilstrekkelig å føre regnskapet etter beste evne.

  Du kan google deg frem til mye, men det er vanskelig å søke seg frem til regler du ikke visste eksisterte i utgangspunktet. Når du endelig finner svaret du er ute etter, kan det være utfordrende å skille ut det som gjelder for akkurat din type virksomhet, da det finnes mange variabler og hendelser som utløser helt ulike regelverk.

   

  Forsinkelsegebyr ved forsinket innlevering

  Oppdager myndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan det få økonomiske konsekvenser med etterberegninger flere år tilbake i tid. I tillegg finnes det mange frister man er forpliktet til å overholde. Du får dagbøter, såkalt tvangsmulkt, for sen innlevering av for eksempel selvangivelsen, skattemeldingen, terminoppgaver for merverdiavgift, aksjonærregisteroppgaven og a-meldinger.

  Disse bøtene gis uavhengig av bedriftens størrelse og er på mellom kr. 575 og 1.150 per dag, per oppgave. De kan alene medføre at selskapet må legges ned. Dette er bare noen få eksempler på uheldige konsekvenser.

  I tillegg er regnskapet bedriftens viktigste styringsverktøy. Feil i regnskapet kan gi helt feil signal om bedriftens tilstand og gi sanksjoner ved feil av innsending av årsregnskap.

   

  Velg skybasert regnskap uansett hva su skal gjøre selv i regnskapet

  Det skal nevnes at dersom du har et lite enkeltmannsforetak og sender et par fakturaer i måneden, kan du nok klare å håndtere regnskapet selv. Med det samme du for eksempel oppretter et varelager, importerer varer, ansetter flere, eller bruker bil i forbindelse med arbeid, forutsetter det at en har en viss kompetanse om alt skal føres korrekt.

  Dessverre er det mange som først kontakter en regnskapsfører når det brenner og de står helt fast. Når bedrifter kommer til oss i en slik situasjon, er de fortvilet og har gitt opp. Det er tidkrevende å forsøke å forstå seg på eget regnskap, og dette er tid som vil komme til bedre nytte om den ble brukt på andre viktige oppgaver som gagner bedriften.

  Vi har kunder som ønsker å spare kostnader ved å gjøre deler av regnskapet selv. Vi råder dem til en kombinasjon av regnskapsfører og et skybasert regnskapssystem.

   

  Tips for effektiv regnskapsføring når du gjør det selv

  Med våre moderne skybaserte løsninger kan du enkelt gjøre deler av regnskapsarbeidet selv, som fakturering, purring, prosjektstyring og vedlikehold av kundedatabasen. Det er en smart og effektiv måte å jobbe med regnskapet på, og du har alltid tilgang til hele regnskapet og rapporter som gir deg god oversikt over økonomien til bedriften din.

  Noen kjappe tips for effektiv regnskapsføring:

  • Vær strukturert og ryddig når du jobber med regnskapet
  • Ikke utsett og vent med å føre utgiftsbilag
  • Få faktura på alt du kjøper i stedet for å betale kontant
  • Bruk det elektroniske mottaket i regnskapssystemet mest mulig
  • Benytt elektronisk app-basert reiseregning
  • Sørg for å ha en ryddig og avstemt kasse i henhold til kassasystemloven
  • Generelt bruke systemer og skyløsninger som er integrert og snakker godt sammen
  • Det viser seg alltid at ryddighet lønner seg når det gjelder kostnad til regnskapsfører.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.