Hvordan søke støtte fra Skattefunn

  Det å søke støtte fra Skattefunn en viktig ordning for norske bedrifter som ønsker å investere i forskning og utvikling, og det gir økonomisk insentiv til å gjøre nettopp det – uansett hvilken bransje eller sektor de opererer i.

  En av fordelene med SkatteFUNN-ordningen er at bedrifter har frihet til å velge tema for prosjektet selv. Dette gjør at bedriftene kan fokusere på områder som er relevante for deres egen virksomhet, og som kan gi dem en konkurransefordel i markedet. Det er også mulig å gjennomføre prosjekter i samarbeid med andre bedrifter eller kjøpe forsknings- og utviklingstjenester fra godkjente miljøer.

  Hvem kan søke støtte til SkatteFUNN?

  Alle som tar egen økonomisk risiko i forhold til utvikling av nye produkter, nye tjenester eller ny kunnskap kan få støtte så lenge de er et Norsk AS og ikke har tapt mer enn halvparten av egenkapitalen sin (DVS de er definert som et selskap i vansker).

  Noen ordninger hos Innovasjon Norge og EU er kun for Små og mellomstore selskaper, men miljøprosjekter og skattefunn søknader kan alle søke på.

  SkatteFUNN-ordningen er en av flere tiltak som Norge har innført for å styrke sin posisjon som en kunnskapsnasjon. Ordningen er administrert av Forskningsrådet og endelig godkjenning ligger hos skattemyndighetene.

  Hvor mye kan du søke om?

  I SkatteFUNN ordningen kan du få 19% av kostnadene du har til forskning og utvikling (FoU) oppad begrenset til et søknadsgrunnlag på 25 mill per prosjekt. Det vil si at du maks kan få 19% av 25 mill = 4 750 000,-.

  Hos Innovasjon Norge er det ingen fast maks grense per prosjekt, og du kan få inntil 45% støtte til FoU. Men det er uvanlig med prosjekter over kr 50 mill og kr 20 mill i støtte.

  I EU kan du få opp til Euro 2,5 mill i støtte og Euro 15 mill i egenkapitalinnskudd. SkatteFUNN er den enkleste ordningen og få støtte fra, i og med at det ikke er konkurranse om midlene. I de andre ordningene er det en begrenset pott å konkurrere om og dermed blir de beste søknadene og prosjektene prioritert.

  Hvordan søke støtte til SkatteFUNN?

  For å søke støtte fra SkatteFUNN må du søke før 1. september det året du skal ha støtte for, så du kan ha startet prosjektet når som helst innenfor det året du søker så lenge du søker før 1. september.

  Det lønner seg å søke så tidlig som mulig fordi da kan du få tilbakemelding fra Forskningsrådet på søknaden din og søke om igjen om du får avslag. Det rekker du ikke om du er for nær fristen og arbeidsmengden inne hos Forskningsrådet er for stor.

  Slik går du frem for å søke støtte fra SkatteFUNN?

  1. Identifiser et forsknings- eller utviklingsprosjekt som du ønsker å gjennomføre.
  2. Sørg for at prosjektet oppfyller kravene til SkatteFUNN-ordningen. Prosjektet må være en vitenskapelig eller teknisk utfordring, og det må innebære en usikkerhet som kan løses ved hjelp av forskning eller utvikling.
  3. Registrer deg som bruker på SkatteFUNNs nettside og opprett en prosjektbeskrivelse.
  4. Send inn en søknad om støtte til SkatteFUNN. Søknaden må inneholde en detaljert beskrivelse av prosjektet, inkludert formål, metode, tidsplan og kostnader.
  5. Hvis søknaden blir godkjent, vil du motta støtte i form av skattefradrag for kostnader knyttet til prosjektet. Støtten utgjør 19% av de godkjente kostnadene.
  Søke støtte fra Skattefunn til produktutvikling

  Fallgruver som kan bremse søknadsprosessen

  Det er flere potensielle fallgruver når du skal søke støtte fra SkatteFUNN. Noen av de vanligste fallgruvene inkluderer:

  1. Manglende overholdelse av kravene:
   SkatteFUNN-ordningen har klare krav til hva som kvalifiserer som et forsknings- eller utviklingsprosjekt. Det er viktig å sørge for at prosjektet ditt oppfyller disse kravene for å unngå å miste støtten.
  2. Mangelfull dokumentasjon:
   Søknaden din må inneholde detaljert dokumentasjon på prosjektet ditt, inkludert formål, metode, tidsplan og kostnader. Manglende eller mangelfull dokumentasjon kan føre til at søknaden din blir avslått.
  3. Urealistiske kostnadsanslag:
   Du må estimere kostnadene for prosjektet ditt i søknaden. Hvis kostnadsanslagene dine er for høye eller urealistiske, kan det føre til at søknaden din blir avslått eller at støtten din blir redusert.
  4. Feil ved skattemeldingen:
   Hvis du ikke fyller ut skattemeldingen riktig, kan du miste støtten din eller bli utsatt for tilbakebetaling.
  5. Manglende oppfølging:
   Hvis du får støtte fra SkatteFUNN-ordningen, må du rapportere jevnlig om fremdriften i prosjektet ditt. Hvis du ikke følger opp som du skal, kan støtten din bli redusert eller kansellert.

  Det er to typer rapportering som er nødvendige:

  Sluttrapport:
  Når prosjektet ditt er fullført, må du sende inn en sluttrapport til Innovasjon Norge. Rapporten skal inneholde en detaljert beskrivelse av prosjektet ditt, resultatene du har oppnådd, kostnadene du har hatt, og hvordan prosjektet har bidratt til å øke din virksomhets kompetanse eller konkurransekraft.

  Fremdriftsrapporter:
  I løpet av prosjektperioden, må du sende inn regelmessige fremdriftsrapporter til Innovasjon Norge. Disse rapportene gir en oppdatering på prosjektet ditt, inkludert hva som har blitt gjort siden forrige rapportering, hva som skal gjøres neste, og eventuelle utfordringer du har møtt.

  Det er derfor viktig å sette seg godt inn i kravene og retningslinjene for SkatteFUNN-ordningen, og å sørge for at du gir en nøyaktig og fullstendig beskrivelse av prosjektet ditt når du søker om støtte.

  Få hjelp til en vellykket søknad

  Vi har hjulpet mange selskaper med en vellykket søkeprosess til Skattefunn, og tar oss av alt fra skriving av søknad, innhenting av informasjon til løpende rapportering og sluttbetaling.

  • Vi sparer bedriften din for store ressurser og mye tid. Tiden til å skrive søknader blir ofte undervurdert, og det er ikke uvanlig at internkostnaden blir flere hundre tusen kronerpluss tapt tid til markedet for en liten søknad, dersom en tar hensyn til tid brukt på søknad og risiko for at søknaden ikke blir godkjent.

  • Vi har den nødvendig erfaring og kompetansen, og er kvalifisert til å skrive de krevende EU- søknadene. Vi fokuserer ikke bare på skattefunn, men har breddekompetanse på Innovasjon Norge, EU og Enova.

  • Vi tar oss av rapporteringen løpende for å sikre sluttutbetaling.

  Kontakt vår ekspert for et uforpliktende tilbud

  Snorre Grønningsæter er vår ekspert på temaet, og dedikert til å hjelpe selskaper med å realisere utviklingsprosjekter. Ta kontakt med han direkte eller fyll inn skjema nede på siden her for å få ditt tilbud på hjelp til å søke støtte fra SkatteFUNN.

  Du kan også lese mer om vårt tilbud og våre priser her.

  Snorre Grønningsæter
  Tlf: 454 86 399

  Ofte stilte spørsmål om SkatteFUNN

  Hvordan bokføres støtte til SkatteFUNN?

  Støtte til SkatteFUNN bokføres som en reduksjon av kostnadene som tilskuddet skal dekke. Det vil være lønnskostnader eller andre driftskostnader som blir redusert i resultatregnskapet fordi bedriften får dekket deler av kostnadene.

  Hvordan kommer utbetalingen fra SkatteFUNN?

  Utbetalingen fra SkatteFUNN kommer gjennom skatteoppgjøret. Enten som en reduksjon i skatt, eller som en utbetaling for bedrifter som ikke er i skatteposisjon.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.