Alpinco

“Med hjelp av VIEW Group og økonomisystemet Xledger har vi fått oversikt og innsikt på tvers av alle selskapene og samlet for konsernet. I tillegg har vi fått på plass en god dataflyt mellom fagsystemene våre.” Terje Mosveen, CFO i Alpinco

Alpinco har oversikt over økonomien i hele konsernet

Alpinco ble startet i 2012 og er i dag eier av alpinanleggene Hafjell og Kvitfjell, HafjellKvitfjell Booking og Gudbrandsgard hotell i Kvitfjell.

 

Skal ha bransjens beste lønnsomhet

– Vår målsetning er å bli Norges ledende alpinaktør med bransjens beste lønnsomhet. Da er det utrolig viktig med god kontroll over den økonomiske situasjonen, konstaterer Økonomisjef i Alpinco, Terje Mosveen.

– Tidligere hadde vi en tradisjonell serverbasert løsning som var lite fleksibel og veldig fragmentert. Jeg har jobbet med skyløsninger før og var ikke i tvil om at dette var veien å gå for oss. En slik investering ville vi fort få igjen for.

– Derifra tok jeg kontakt med VIEW Group, som hjalp oss med å implementere økonomisystemet Xledger. I tillegg til å få tidsriktige tall, var konsernstrukturen i Xledger en avgjørende faktor for at vi valgte akkurat dette systemet, forteller han.

 

 

Automatisk Konsolidert konsernstruktur

Alpinco er et konsern i vekst og det kommer stadig nye selskaper inn i familien. Alt i alt er de 17 juridiske enheter med behov som spenner fra håndtering av bookingsystem for hytter, til et høyt volum av transaksjoner knyttet til salg av heiskort. Det er en krevende øvelse å sikre oversikt og innsikt på tvers av selskapene, i tillegg til diverse fagsystemer.

Vi kunne risikere å miste oversikten, hadde vi fortsatt som før. Nå som det er blitt så mange selskaper i konsernet, var vi nødt til å sikre en god og fremtidig kontroll.

– Med konsernstrukturen i Xledger, kan vi se drift og eiendom konsolidert hver for seg – og samlet. Vi har resultatoppfølging opp mot budsjett konsolidert for hele konsernet. Dette har vært helt avgjørende for oss i forhold til å følge lønnsomheten i selskapene og forretningsområdene våre, presiserer Mosveen.

 

Skalerbar økonomiløsning

– Fordi vi har planer om ytterligere vekst, så vi etter en skalerbar økonomiløsning. Vi måtte vite at vi kunne legge til nye selskaper i systemet og likevel beholde oversikten. Dette er enkelt i Xledger og har heldigvis ingen begrensninger, forklarer han.

– For oss som driver veldig sesongbasert er det viktig med fleksibilitet. Fordi vi samarbeider med VIEW Group, har vi muligheten til å leie inn kompetanse når vi har mye trykk og mye å gjøre. Da unngår vi å investere i egne ressurser, noe som ikke hadde lønt seg for vår del, poengterer Mosveen.

 

Den perfekte svingen

Alpinco har en visjon om å gi skiglade mennesker opplevelsen av “Den perfekte svingen”. Mosveen forteller at bak denne visjonen er det flere elementer enn bare ny-preppa bakker og blå himmel som skal spille sammen.

– Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd i kundeopplevelsen, både før, under og etter oppholdet hos oss. Fordi vi har så mange ulike fagsystemer, som for eksempel timeføring, booking, kasse- og heiskortsystemer, så vi at disse burde snakke bedre sammen – slik at vi kan dra nytte av dataene på tvers.

Tidligere var det delvis lagt opp noen integrasjoner, men disse var ikke optimale og heller ikke komplette. Ved hjelp av VIEW Group har vi fått integrert to bookingsystemer, timeføringssystemet vårt og PMS-systemet for hotell.

– Allerede nå slipper vi unna mye manuelt arbeid og har en bedre kvalitet i dataene våre. Denne informasjonen bruker vi for å hele tiden optimalisere, både i forhold til kundeopplevelsen og internt hos oss, presiserer han.

– Neste prosjekt nå er integrasjon av heiskortsystem og kasseløsning i alpinanleggene. Å få på plass en effektiv infrastruktur er en viktig del i arbeidet vi gjør for å nå ambisjonen vår og levere på visjonen, smiler Moseveen.

 

Aktivitetssenter – hele året

Alpinco ønsker å gjøre anleggene sine enda bedre rustet for helårs aktiviteter – både for store og små. Mosveen kan avsløre at arbeidet allerede er godt i gang.

– Det er på vinteren vi har flest besøk. Dette vil vi gjøre noe med og vi har lagt store planer for hvordan vi kan skape flere aktiviteter i sommer- og høst sesongen. I den sammenheng etablerer vi et eget selskap som skal drive denne satsningen fremover.

– Vi ønsker å bidra til å stimulere til ute-aktiviteter for hele familien. Vi har store områder der vi kan arrangere utfordrende aktiviteter for de eventyrlystne og morsomme opplevelser de yngre. Så nå er det bare å glede seg, smiler han.

Avdelingsleder i VIEW Group Lillehammer, Kristin Killi Skinlo, synes det er utrolig moro å være med på reisen til Alpinco.

– De gjør så mye for lokal- miljøet vårt og vi er stolte over å kunne hjelpe de med å lykkes. I tillegg utfordrer de oss, og gir oss oppgaver som krever at vi må bruke kompetanse vår både på økonomi og IT – siden. Det er spennende og lærerikt å ha sånne kunder, avslutter hun.

Les flere kundehistorier

Vestviken Entreprenør

I jakten etter nytt økonomisystem valgte Vestviken Entreprenør å leie inn en ekstern konsulent.
Les historien her

Kjernebygg

I 2018 realiserte Olaf og Thomas sin drøm om å starte et byggmesterfirma i Rogaland.
Les historien her

Mister Minit

Mister Minit driver butikker på sentrale steder og hjelper hver dag kunder med praktiske oppgaver som nøkkelkopiering, skomaker-tjenester, gravering og søm-reparasjoner.
Les historien her

Jørns Bil og Brems

Når du går av T-banen på Vollebekk ved Økern, lyser logoen til Jørns Bil og Brems opp mot deg. Eier av verkstedet Trond Olsen sitter bak disken og møter deg med et smil om munnen.
Les historien her