Inseanergy

"Likviditet har vært viktig for oss hele veien. Vi må være tett på tallene, og ikke minst så må vi kunne stole på at de er oppdaterte og korrekte. Her leverer VIEW Group." Jan Erik Våge Klepp, Gründer og Business Development Executive

Cleantech-selskapet Inseanergy har siden 2020 hatt misjonen om å levere fornybar energi til en oppdrettsbransje i sterk global vekst. De er godt i gang i Norge, og nå skal de forsyne resten av verden med grønn energi.

 

Avgjørende med innsikt

Ambisiøse planer krever meget god kontroll på økonomien og en oversikt over mulighetsbildet fremover. VIEW Group hjelper Inseanergy med å ha både innsikt og oversikt. Det er avgjørende å ha kontroll på tallene og hvordan forretningen utvikler seg.

– Likviditet har vært viktig for oss hele veien. Vi må være tett på tallene, og ikke minst så må vi kunne stole på at de er oppdaterte og korrekte. Her leverer VIEW Group, forteller gründer og Business Development Executive i Inseanergy, Jan Erik Våge Klepp.

– Nå får vi raskt ut forretningskritisk informasjon igjennom det skybaserte ERP-systemet Xledger. Dette gjør oss i stand til å se status på de ulike prosjektene akkurat nå, eller oppdaterte likviditetsprognoser. Det kan også handle om innsikt i budsjetter eller muligheten til å modulere modellere ulike scenarioer. Dette er alfa omega å ha på plass, legger han til.

Det er derfor viktig for oss å kunne samle data, hente ut og presentere de på en måte som gir mening, sier han.

 

Gevinstene er helt åpenbare

Potensiale for grønn energi er utrolig stort. Av ca. 1000 operative oppdrettsanlegg i Norge i dag, ligger nesten halvparten i områder med dårlig utbygd infrastruktur.

– Dette betyr at tilkobling til strømnettet blir veldig kostbart, eller i noen tilfeller rett og slett umulig. Alternativet for disse er å bruke dieselaggregat som energikilde, forteller Jan Erik.

– Gevinstene av solcellekraft er helt åpenbare og ikke minst umiddelbare for disse oppdretterne, fortsetter han.

– I tillegg til å redusere kostnader for drivstoff og vedlikehold, så reduserer våre løsninger CO2-utslipp og støy fra anleggene. Resultatet blir et anlegg med lavere driftskostnader, i tillegg til et bedre arbeidsmiljø for de ansatte. Det er vinn-vinn, eller hva? smiler han.

– Og selv i Norge hvor det er begrenset antall soltimer per dag og måned, blir de fleste overrasket hvor store gevinster det er å hente på å bruke solkraft. Med et skydekke kan du likevel få en god energiproduksjon, det må ikke være strålende sol som mange tror, forteller han.

– I perioder med god solenergiproduksjon kan man faktisk slå av dieselgeneratorene helt og benytte seg av 100% utslippsfri strøm – produsert fra solenergi. Det er ganske fantastisk, sier gründeren.

Et miljø på Sunnmøre for innovasjon

Å få med seg en pilotkunde tidlig i gründerreisen er nøkkelen til å validere produktet, bygge tillit og innsikt, og legge grunnlaget for suksess på lang sikt. 

For vår del handlet utfordringene om å finne de første kundene og å hente kapital til gjennomføring, forteller Jan Erik.  De første kundene er ofte de som setter fart på ting.

Det som er ganske unikt med næringslivet på Sunnmøre, er at det er et miljø her for å teste nye løsninger og en litt uredd tilnærming til det å være først ute. Flere er villige til å være pilotkunder for nye innovasjonsprosjekter. De synes det er spennende!

– Det betyr jo ofte at hastigheten fra ide til produkt går fortere og det å få Roger Hofseth som pilotkunde har vært både en strategisk og verdifull mulighet for Inseanergy. Roger er å anse som en nestor i havbruksbransjen og han har en stor interesse for å ta i bruk bærekraftig teknologi.

 

CEO i Inseanergy Kari-Elin Korsnes Hildre er enig, og kan også fortelle om en spennende og lærerik prosess i jakt på kapital og investorer.  

Inseanergy har erfart betydelige fordeler ved å benytte seg av støtteordninger fra virkemiddelapparatet. Gjennom samarbeid med sentrale aktører som Innovasjon Norge, Eksportfinans (Eksfin) og Enova har Inseanergy hatt med seg viktige støttespillere for å kunne akselerere sin vekst og realisere sine ambisiøse mål.

Vi hadde aldri noen problemer med å synliggjøre verdien i løsningene våre. Faktorer som timing hos investorer spiller inn og modenheten i markedet, fortsetter hun.

 

I år henter Inseanergy 30 millioner fra Norselab og Umoe – to anerkjente norske investorer.  

Vi er svært tilfredse med at to av de fremste norske investormiljøene innen impact og fornybar energi viser sin tro på selskapet på denne måten. De nye eierne tilhører A-laget av norske investeringsselskap, og sammen tilfører de ikke bare kapital og kompetanse innen internasjonal skalering og verdiskapning, men også et bredt nettverk som gir Inseanergy forretningsmuligheter innenfor flere markeder, sier Kari-Elin.

 

Tar norsk solkraft utenlands

Med solide investorer i ryggen og flere suksesshistorier fra oppdrettsnæringen, tar Inseanergy norsk solkraftteknologi ut i verden. 

– Det er klart at vår løsning har et enda større potensial der det er flere soltimer i døgnet enn i Norge. I tillegg er det så mange anlegg rundt i verden med ekstremt dårlig infrastruktur at det å ta i bruk solkraft vil revolusjonere måten de drives på, presiserer Kari-Elin.

– Mat produsert på en mer miljøvennlig måte er også helt nødvendig for å redusere klimapåvirkningene. I store deler av verden mangler bransjen tilgang på grønn energi og dermed en bærekraftig måte å vokse på. Her kommer vi inn.

– I første omgang skal vi, i samarbeid med AKVA Group, forsyne Chile med grønn energi. Dette er veldig spennende, og et stort skritt for oss, forteller Kari-Elin.

– Engasjementet rundt bærekraft er stort ikke bare fra investorer og kunder, men også fra ansatte, forteller hun entusiastisk.

– Vi har hatt mange gode søkere på stillinger vi har hatt ute, og merker at folk vil jobbe for selskaper som gjør en forskjell og bidrar til noe positivt i samfunnet. Det vi driver med er jo så konkret og målbart, presiserer hun.

– Vi driver egentlig med desentralisering av fornybar energiproduksjon. Leveranser til havbruksnæringen er en nisje, men vår teknologi og forretningside strekker seg lengre enn det vi driver med akkurat nå. Solkraft kan brukes som erstatter for annen fossil energi i mange andre scenarioer. Vi er bare i startgropa, avslutter hun.

 

Les flere kundehistorier

Gudbrandsdalen Steinindustri

Vi har vært kunde av VIEW Group siden 2006, og jeg er riktig så fornøyd med både ansatte og økonomisystemet Xledger vi har igjennom VIEW Group.
Les historien her

Norema

Norema bruker tiden sin på kundene, ikke regnskap.
Les historien her

Folk AS

Siden Folk AS ble etablert i 2004, har rekrutteringsselskapet blitt en erfaren tilbyder av både teknisk og administrativ kompetanse i vestlandsområdet.
Les historien her

En Tur

Entur samler og deler data om all kollektivtrafikk i Norge, som også deles i den nasjonale reiseplanleggeren Entur. I tillegg driver Entur billettsystemer og salgs- og servicepunkter for jernbanen i Norge. Entur er eid av Samferdselsdepartementet og sysselsetter rundt 200 årsverk.
Les historien her

Lurer du på noe annet? Kontakt oss gjerne.

<