Kraft Finans

«VIEW Board Control gir oss en digital tilnærming til alt styrearbeidet, fra møter, dokumenthåndtering til signering av styrereferater.» Ann Dorte Vormestrand, Head of Legal and Compliance i Kraft Finans.

Alt en løsning gjør styrearbeidet enklere 

Det er viktig for oss å ha et profesjonalisert styre, som kan jobbe effektivt og strukturert. Da trengte vi en plattform som samlet alle prosessene som inngår i styrerabeidet, og kunne gi oss enda mer rom for å fokusere på det tingene vi skal løse, sier Ann Dorte Vormestrand, Head of legal and Compliance.

-Da VIEW gav oss en demo av deres styreportal, VIEW Board Control, så vi raskt at her var det mye å spare på å ta i bruk en bedre løsning, legger hun til.

-Det var lett å komme i gang med VIEW Board Control, så onboardingen gikk smertefritt. Vi har allerede hatt flere styremøter, der vi har lastet opp styrereferater og sendt til signering. Vi liker at det er mulig å bruke VIEW Board Controls egen signeringsløsning og at man bruke BankID som verifisering, fortsetter hun.

-Vi bruker også evalueringsmalene for både styret og daglig leder og det har fungert veldig fint. Alt i alt så har vi en styreportal som legger til rette for gode prosesser, avslutter Ann Dorte.

 

Bruk VIEW Board Control opptil 3 mnd gratis

Du kan prøve styreportalen gratis i opptil 3 måneder, hvis du registrer deg nå. (*forutsetter 12 mnd binding)
Vi anbefaler at du tar en liten prat med oss først, så kan vi vise deg nøkkelfunksjonalitet og best practice.

I portalen ligger også en digital styreskole som også fungerer som et godt oppslagsverk. Møtedokumenter og andre felles dokumenter kan systematisk sorteres i vårt datarom på en sikker måte.

Alle dokumenter og filer er kundens eiendeler og lagres kryptert i Norge. Og på lik linje med at du legger filer inn i datarommet kan du enkelt trekke de ut om du velger gå ut av systemet. Derfor vil all data kunne tilbakeleveres, overføres eller slettes etter behov.

 

Om VIEW Board Portal

VIEW Board Control er en styreportal om gir brukere bedre kontroll og legger til rette for et effektivt styrearbeid.

Portalen lar deg håndtere alt fra innkalling til styremøte eller generalforsamling, sette agenda, gjennomføre møtet, få en ferdig protokoll i pdf samt innhente signatur utføres digitalt på enkel og effektiv måte Med sikker lagring av filer, tilgjengelig hjelpetekst med henvisning til relevant lovverk er det lett å finne frem til informasjon og tidligere protokoller og andre dokumenter.

 

Om Kraft Finans

Kraft Finans AS tilbyr finansiell rådgivning til formuende privatpersoner, selskap og stiftelser. Gjennom et bredt univers av produkter og leverandører tilbyr de som kanskje er markedets beste verktøykasse, med en filosofi om at kundene skal få en god risikojustert avkastning over tid på deres inverteringer. Selskapet har kontorer i hele Norge, og teller over 50 autoriserte investeringsrådgivere.

Les flere kundehistorier

Gudbrandsdalen Steinindustri

Vi har vært kunde av VIEW Group siden 2006, og jeg er riktig så fornøyd med både ansatte og økonomisystemet Xledger vi har igjennom VIEW Group.
Les historien her

Norema

Norema bruker tiden sin på kundene, ikke regnskap.
Les historien her

Folk AS

Siden Folk AS ble etablert i 2004, har rekrutteringsselskapet blitt en erfaren tilbyder av både teknisk og administrativ kompetanse i vestlandsområdet.
Les historien her

En Tur

Entur samler og deler data om all kollektivtrafikk i Norge, som også deles i den nasjonale reiseplanleggeren Entur. I tillegg driver Entur billettsystemer og salgs- og servicepunkter for jernbanen i Norge. Entur er eid av Samferdselsdepartementet og sysselsetter rundt 200 årsverk.
Les historien her