Lønn for ikke avviklet ferie ved oppsigelse

  Det er ikke uvanlig at arbeidstakere ber om å få betalt for den ferien som ikke er avviklet når ansettelsesforholdet avsluttes. Det betyr egentlig at den ansatte får igjen det som arbeidsgiver allerede har trukket i lønn, i forbindelse med utbetaling av feriepengene i juni.

  La oss se på to eksempel for å konkretisere dette, et der den ansatte slutter før og etter ferietrekket.

  Eksempel 1: Den ansatte slutter før ferietrekket i juni.

  Den ansatte arbeider og får utbetalt månedslønn i januar, februar og mars, uten å ha avviklet ferie.

  Siste arbeidsdag blir satt til 30. mars, og den ansatte har ingen lønn til gode for ikke avviklet ferie. Arbeidstaker får utbetalt opptjente feriepenger til gode når han slutter.

  Husk: Skattereglene for utbetaling av feriepenger inneværende år. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan etter avtale, bli enige om at feriepengene opptjent for inneværende år utbetales året etter. Dette er ikke et krav den ansatte har, men noe partene blir enige om.

  Eksempel 2: Den ansatte slutter etter ferietrekket i juni.

  Den ansatte har siste arbeidsdag 31. august. Personen har arbeidet hele januar, februar, mars, april, mai og juni, og avviklet 3 uker ferie i juli og arbeidet hele august.

  I juni ble det utbetalt feriepenger og trukket i lønn for 5 uker ferie. Vedkommende har da i perioden januar – august vært fraværende fra arbeidet på grunn av ferie i 3 uker, men er trukket 5 uker i lønn.

  Vedkommende har da vært i arbeid i 2 uker, som det ikke er utbetalt lønn for. Lønnen som ble trukket for disse 2 ukene i juni, har ansatt til gode i sitt sluttoppgjør og kan få utbetalt.

  Timelønnede ansatte

  Problemstillingen “lønn for ikke avviklet ferie” oppstår ikke når det gjelder timelønnede ansatte. De leverer timelister og får lønn for arbeidede timer.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.