MVA- unntak for Eiendom og Utleie

  Når det kommer til eiendom og merverdiavgift (mva), gjelder det å holde tunga beint i munnen. Er du kjent med MVA-unntak for eiendom og utleie?

  Merverdiavgift er en avgift som virksomheten din krever inn fra kundene dine på vegne av staten. Denne avgiften må legges på de fleste varer og tjenester, men noen virksomheter og tjenester er unntatt fra merverdiavgiftslovens bestemmelser. Blant disse finner vi «omsetning og utleie av fast eiendom og rettigheter til fast eiendom».

  Hovedregelen er at dersom du driver en virksomhet som er unntatt merverdiavgiftslovens bestemmelser, skal du ikke registreres i mva-registeret. Da skal du ikke beregne mva på salgene dine, og du vil heller ikke ha rett til fradrag for mva på de innkjøp du foretar til virksomheten din.

  Når det gjelder eiendom har denne bestemmelsen med seg en rekke viktige unntak som gjør at omsetningen likevel kan bli avgiftspliktig, og du kan få rett til fradrag på anskaffelser gjort til eiendommen.

  Unntak fra beregning av MVA på eiendom

  Blant de mange unntakene trekkes disse oftest frem som de mest vanlige.

  Romutleie i hotellvirksomhet mv.

  Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning og uttak av tjenester som gjelder utleie av rom i hotellvirksomhet o.l., fast eiendom til camping, og til hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom. Det samme gjelder utleie av lokaler til konferanser, møter o.l. fra disse nevnte næringene.

  Næringsmessig utleie av fritidseiendom

  Utleie av fritidseiendom er avgiftspliktig når utleien skjer i næring. Det er Skattedirektoratet som gjør en næringsvurdering, samt ser på andre forhold som er relevante for å vurdere om utleien er avgiftspliktig eller ikke.

  Utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet

  Det skal beregnes merverdiavgift på parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet. De som leier ut kan da også skrive av momsen på kostnader knyttet til oppføring og vedlikehold.

  Men også her finnes det noen unntak fra unntaket. Dersom noen leier ut parkeringsplasser sammen med et lokale eller et bygg, vil parkeringsplassene være en del av leieforholdet knyttet til eiendommen. Dette betyr at parkeringsplassene da vil behandles likt når det gjelder merverdiavgiften, både hos utleier og leietaker.

  Den fullstendige lovteksten og alle unntakene finner du i merverdiavgiftsloven.

  Frivillig MVA-registrering kan være en fordel ved utleie

  Enkelte virksomheter som i utgangspunktet ikke er mva-pliktig, kan søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Fordelen med dette er at du gis rett til fradrag for hele eller deler av inngående mva på anskaffelser til virksomheten. Dette kan blant annet gjelde oppføringskostnader, oppvarmingskostnader og vedlikehold i forbindelse med utleie av næringslokaler.

  Frivillig registrering er ofte en fordel for de som leier ut bygg og anlegg til mva-pliktig virksomhet, men det er viktig å huske at en frivillig registrert utleier er underlagt strenge dokumentasjonskrav. Blant annet skal det dokumenteres hvordan bygget er disponert med målsatte tegninger e.l.

  Leiekontrakter og hvilke arealer som er utleid til fradragsberettiget formål skal oppdateres årlig ved en såkalt leietakererklæring. Følges ikke reglene kan virksomheten risikere tvangsmulkt.

  Vanlige feil ved dokumentasjon er at utleier:

  • ikke sjekker om leietaker faktisk er mva-registrert
  • ikke henter inn leietakererklæringer
  • slurver med å oppbevare original og signert leiekontrakt
  • ikke følger opp med tilleggskontrakt/endringskontrakt ved endringer

  MVA-sjekkliste for utleie av fast eiendom

  Skatteetatens bokettersyn viser at det ofte skjer feil ved behandling av merverdiavgift ved utleie av fast eiendom, ifølge Regnskap Norge. Etterberegning av mva kan utgjøre store beløp og få betydelige økonomiske konsekvenser. Bransjeforeningen har derfor laget en sjekkliste for utleie av fast eiendom og merverdiavgift. 

  Ved å gå gjennom punktene på listen sammen med regnskapsføreren din, kan du med enkle grep minimere risikoen for etterberegning av mva.

  Trenger du en regnskapsfører som har kontroll på merverdiavgiftslovens regler og unntak?
  Ta kontakt med oss her.

  mva-unntak-for-eiendom-og-utleie

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.