3 måter regnskapsføreren hjelper deg ta bedre beslutninger

  En av landets mest suksessfulle forretningsmenn ansatte en regnskapsfører som en av sine første medspillere da han skulle starte sin reise mot det som i dag er et imperium. Det skriver Petter Stordalen i boken sin “Jeg skal fortelle deg min hemmelighet”.

  Vi tror neppe at dette er en tilfeldighet. Det å drive god forretning handler mye om kontroll og oversikt, og med en dyktig regnskapsfører på laget har du enda bedre forutsetninger for å lykkes. I artikkelen under finner du noen (og det finnes flere) scenarioer der regnskapsføreren hjelper deg som bedriftseiere ta enda bedre beslutninger.

  1. I en oppstartfase

  En eller annen gang har bedriften vært i en oppstartfase. Det å komme i gang med en bedrift er i teorien egentlig ganske enkelt. Du trenger minimum et organisasjonsnummer, litt startkapital og en gjerne en tjeneste eller en vare et marked trenger. Resten går av seg selv.

  Neida, sånn er det jo ikke. Når det enkleste er gjort, kommer det vanskelige. Det er mange vurderinger og avgjørelser en bedriftseier står ovenfor i en oppstartsfase. Og mange av disse beslutningene som tas kan være avgjørende for hvorvidt bedriften får en optimal start på sin reise.

  Det kan for det første handle om selskapsstruktur. Skal du satse på et ENK eller et AS? Bør du sikre fleksibilitet ved å etablere et holdingselskap med en gang? Hvordan bør eierstrukturen se ut dersom dere er flere gründere? Hva bør du tenke på ved nyansettelser?

  Det kan også handle om vurderinger rundt det markedet du skal inn i. Hvordan ser konkurransebilde ut, og har du riktig markedspris? Når kan du forvente fortjeneste? Dette er komplekse analyser regnskapsføreren hjelper deg med å få svarene på.

  I en oppstartsfase er dette med kontroll på likviditet en kritisk faktor for suksess. Her er statistikken noe dyster, og viser at problemer med likviditet er den vanligste grunnen til at selskaper går konkurs.

  Regnskapsføreren hjelper deg med å få løpende oversikt, ved å sette opp prognoser og likviditetsbudsjetter. Slik får du kontroll over pengestrømmen i selskapet og kan være på ballen dersom du ser en negativ utvikling.

  Så, i en oppstartsfase bør ikke regnskapsfører være en utgiftspost du dropper. Fleksibilitet i leveransen derimot bør du ha, og muligheten til å få gode råd til en forutsigbar pris.

  2. I en vekstfase

  Vekst er spennende. Og vekst er ofte et mål i seg selv for bedrifter med høye ambisjoner. Men, med vekst kommer også utfordringer og nye problemstillinger.

  Det kan være spørsmål rundt strukturen i selskapet. Kanskje står du plutselig overfor fusjoner, oppkjøp eller salg av en virksomhet, og trenger råd på hvordan gjennomføre disse prosessene med suksess. Her vil regnskapsføreren hjelper deg og definitivt ha gode råd for å sørge for en riktig og smooth overgang.

  Det kan også handle om vekst i nye markeder, nye forretningsområder eller investeringer. Nye initiativ er ofte forbundet med en viss risiko. I stedet for å basere avgjørelser på gjetning eller ønsketenking, kan du sammen med din regnskapsfører gjøre vurderinger for å se på muligheter og fallgruver for å kalkulere din risiko. Det er en tryggere tilnærming til å nå mål og ambisjoner.

  En dyktig regnskapsfører vil forbedre din evne til å ta beslutninger, fordi de har en dyp forståelse av hva tallene i regnskapet representerer, og kan derfor lettere se hvilke problemer eller muligheter de kan indikere.

  I likhet med rollen som rådgiver for oppstartsbedrifter, vil også regnskapsføreren ha en sentral rolle med tanke på likviditet i en vekstfaser. Voksesmerter er ofte også forbundet med endring i prosesser og rutiner. Det kan handle om alt fra innkjøp- og faktueringsrutiner, til varelager og prisstruktur. Sammen med din regnskapsfører kan du lage løpende likviditetsprognoser for å sikre en stabil og forutsigbar drift, og etablere gode interne rutiner.

  3. Business as usual

  Til nå har vi diskutert regnskapsførerens verdifulle bidrag i ulike faser av en bedrift sin utvikling. La oss ta noen minutter for å anerkjenne det å ha en regnskapsfører, også i den daglige driften.

  Det er jo “vanlige dager” det er flest av, og derfor er bussiness as usual noe som preger hverdagen til bedriftseiere, og som trenger stabilitet over tid. Det er vanskelig å drive utvikling på ustø grunn.

  Bruk regnskapsføreren din til å holde deg løpende orientert i en hektisk hverdag. Her bør det handle om gode, tilgjengelige rapporter om bedriftens økonomiske status. Regnskapsføreren hjelper deg både med å måle de riktige nøkkeltallene og sette deg opp i økonomisystemet.

  I den daglige driften vil også en bedrift måtte forholde seg til myndighetene. Det å ajourholde et regnskap krever investering i tid og kunnskap, uansett om du er i en oppstartfase, vekstfase eller in between. Det krever oversikt over et regelverk i stadig endring og kunnskap om hvordan tilpasse dette til bedriftens daglige drift.

  Skatt og avgifter for eksempel, er noe bedriften kan spare penger på å ha god kunnskap om, i tillegg unngå sanksjoner ved feil og mangler i innrapporteringen.

  Det kan også handle om hjelp til å gjennomføre effektive revisjoner, etablere kontakt med andre finansielle institusjoner som banker/långivere eller rett og slett forhindre regnskapsmessige feil som kan koste bedrift penger.

  En regnskapsfører med erfaring vil kunne være en verdifull bidragsyter i den daglige driften, hvis du lar hun eller han få ta del i problemstillinger og utfordringer du står ovenfor. Involver regnskapsføreren din, også i ting som ikke direkte handler om regnskapet.

  4. Husk dette før du bli for ivrig

  Hvis du har lest helt til nå, tenker du kanskje også at en regnskapsfører høres ut som et unikum av et menneske. Vi skal ikke argumentere imot dette altså, men det vi har diskutert til nå er mye kompetanse som skal hvile på skuldrene til en og samme regnskapsfører.

  Derfor vil vi helt til slutt poengtere at en og samme regnskapsfører alene, ikke nødvendigvis sitter på alle svarene.

  For å sikre deg tilgang til hele godteposen av nyttig kompetanse, bør du knytte til deg en regnskapsleverandør som har en viss størrelse på fagmiljøet sitt. Det er svært vanskelig for en regnskapsfører alene å matche en regnskapsleverandør i kompetanse og effektivitet.

  På denne måten vil du få tilgang til ulik ekspertise etter hvert som behovet melder seg. Dette vil gi deg som bedriftseier stor fleksibilitet og ikke minst stor trygghet på at du har noen du kan ringe, enten det handler om endring av selskapsstruktur, skatteutfordringer eller hjelp til budsjett og prognoser.

  PS: I VIEW er vi nesten 400 kloke hoder innen regnskap, økonomi og teknologi. Vi koser oss med nye problemstillinger fra kundene våre på en ukentlig basis, og deler mer enn gjerne denne erfaringen med deg.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.