Økonomi

Oversett tall til handlinger.

Økonomisk rådgivning for bedrifter

Regnskapstallene forteller mye om bedriften din, og kan gi deg svar på hvordan du kan drive mer effektivt og lønnsomt! Våre rådgivere vil kunne gi deg innsikt og oversikt over din økonomiske situasjon, og oversette tall til handlinger.

Vi kan hjelpe deg med å se hvilke tiltak som bør gjøres for å utnytte ressurser best mulig, og bidra til å gjennomføre planene. Økonomisk rådgivning behøver ikke være dyrt.

Vi har fastpris på de fleste av våre leveranser og våre team som har effektive spesialister innen ulike fagfelt.

Finansielle analyser

For våre rådgivere er finansielle analyser hverdagskost. De har et øye for detaljer og kan se sammenhenger. Dette bruker de når de dykker ned i tallene og finner mulighetene for en enda mer lønnsom drift.

 • Budsjettering og prognoser
 • Nøkkeltallsanalyser
 • Benchmarking
 • Rapportering i systemet
 •  Internregnskap
 • Konsernregnskap
 • Bistand til styrearbeid og styresekretær

Likviditetsstyring

God likviditet handler om å betjene kostnader, men også om å være i stand til å gripe muligheter og realisere planer. Større handlefrihet, gir økt konkurransekraft i markedet. Vi hjelper våre kunder med denne innsikten.

 • Investeringsanalyser
 • Gode rutiner i økonomisystemet
 • Likviditetsstyring og budsjetter
 • Finansieringsanalyser
 • Refinansiering
 • Rutiner varelager og innkjøp
 • Tilgang til nøkkeltall

 

VIEW Expense – Vår app for utgiftsføring

Alt kan gjøres fra mobilen!
VIEW Expense er  løsningen for selskap som ønsker å forenkle håndteringen av utlegg – og reiseregninger.

Ved å effektivisere alle prosessene rundt utlegg, kan du spare både tid, penger og redusere feilkilder/utbetalinger. Løsningen har funksjonalitet for både for små og store virksomheter, og kan integreres sømløst mot ditt økonomisystem. Kontakt oss dersom du vil høre mer om og teste VIEW Expense.

Tilpasset din bedrift

Få kontroll over tallene slik at du kan drive mer effektivt og øke lønnsomheten. Våre rådgivere kan med sin erfaring og kunnskap tilby bred kompetanse innenfor budsjetteringsarbeid og økonomiske analyser.

Vi hjelper deg med å se hvilke tiltak som bør gjøres for å utnytte ressursene best mulig og bidra til å gjennomføre dette. Våre rådgivere har høyere utdanning innen økonomi og de fleste er autoriserte regnskapsførere.

Du er i trygge hender med oss som din økonomiske rådgiver. Ta kontakt for en uforpliktende prat!​ Bruker du regskapstallene til å ta strategiske valg? Les hva du bør ha kontroll på for å øke lønnsomheten eller kunne avverge en negativ utvikling Er økonomisystemet du har rustet for fremtiden?

Les hva som kjennetegner et fremtidsrettet økonomisystem her.

Hjelp til budsjettering

Hva oppnår man med et godt forberedt budsjett og hvilke problemer kan man unngå?

Vi går nå høsten i møte og det er en tid hvor de fleste selskaper utarbeider budsjettet for neste år. Noen selskap jobber med å danne seg et bilde av hvordan inntektsutviklingen vil være fremover, mens andre konsentrer seg mest om hvordan kostnadsbildet for selskapet vil se ut.

Hvilke prognoser kan gjøres for å være best mulig forberedt?

Effektive Forretningsprosesser

Vi kan hjelpe deg med å effektivisere og automatisere dine forretningsprosesser! Med Xledger og metodeverket APS som plattform finnes det mange muligheter for en skreddersydd arbeidsdeling. Basert på bransjekunnskap og erfaring fra mange kunder arbeider vi aktivt med å tilrettelegge gode forretningsprosesser for din virksomhet.

Dette gjør vi ved å:

 • Optimalisere rapportering
 • Organisere bilagsflyt og dokumentflyten
 • Se på attestasjonsrutinene
 • Gå igjennom faktureringsrutinene
 • Forbedre lønnsrutinene
 • Sørge for optimal organisering og ressursutnyttelse

Mange kunder søker også bistand ved valg av egne fagsystemer til å støtte for egen verdiskapning. Våre rådgivere kan bidra med valg av system, hvordan informasjonsflyten mellom Xledger og fagsystemene kan gjøres mest mulig effektiv og oppsett av systemene.
Det er viktig med sømløse forretningsprosesser for en enklere hverdag!

Budsjettering

Budsjettet er i tillegg til regnskapet et av de viktigste økonomiske styringsverktøyene. Den jobben og de vurderingene som gjøres nå på høsten vil være noe av det viktigste en bedrift kan gjøre for å være godt forberedt for neste år. Et godt budsjett skal bidra til å styre bedriften mot økt lønnsomhet, kontroll på kostnader, god likviditet og forutsigbarhet. Det vil lønne seg å få oversikt over bedriftens fremtidige økonomiske situasjon for å kunne se på tiltak for å effektivisere driften løpende gjennom året. Hva tror du vil være bedriftens største kostnader og hvor tror du inntektene vil komme fra? Har vi periodisert budsjettet slik at forutsetningene for neste år blir mest mulig korrekt? Er det usikkerhet rundt inntektsbasen, vil det lønne seg å danne et rent kostnadsbudsjett?

Et økonomisystem skal være et godt verktøy
Et økonomisystem bør ha gode verktøy for å forenkle budsjettprosessen. Vi jobber vi med det skybaserte økonomisystemet Xledger, som har en mengde ferdigdefinerte rapporter og svært gode spørremuligheter mot budsjett. Du vil hele tiden ha tilgang til budsjett og prognoser via nett, både på pc, mobil eller nettbrett. Dette gjør hverdagen enklere både for deg og dine ansatte. Du vil kunne følge med på bedriftens økonomiske situasjon til enhver tid.

Det å ha et budsjett betyr ikke at det ikke vil oppstå uforutsett kostander. Men de fleste bedrifter har behov for en oversikt av fremtidige kostnader og inntekter, slik at fremtiden blir mer forutsigbar.

Kortsiktig eller langsiktig

Noen ganger kan også være viktig å tenke langsiktig for å få et bedre helhetsbilde av virksomheten. Kanskje vil det være lurt å sette opp budsjetter som gjelder for mer enn 12 måneder av gangen. Kanskje legge en strategi for de neste 2 årene? I andre tilfeller hvor bedrifter opplever voldsom vekst vil det være smartere å tenke kortsiktig. Det vil kanskje være mer fornuftig å jobbe med prognoser for kortere tidsrom, terminvis, kvartalsvis eller halvårlig? Kanskje er det mer fornuftig å jobbe med et rent kostnadsbudsjett?

Strategi og budsjettering
Vi i VIEW Group har lang erfaring med å utarbeide ulike typer budsjetter. Våre konsulenter og rådgivere kan både veilede deg i prosessen og bidra med å sette opp faktiske budsjetter som f.eks.:

 • Resultatbudsjett
 • Balansebudsjett
 • Likviditetsbudsjett
 • Kostnadsbudsjett
 • Investeringsbudsjett
 • Langtidsbudsjettering
 • Prognoser
 • Revidering av budsjett

Hva kjennetegner et godt styre?

Et godt styre kan være en nøkkel til stor suksess for et selskap, og derfor kan det å investere både tid og penger i et profesjonelt styre være vel verdt det for fremtiden. Et styre har imidlertid ingen enkel oppgave. Det er krav til både oppgaver og ansvar, men det finnes ingen konkret fasit på selve gjennomføringen eller representantenes bakgrunn. Hva kjennetegner et godt styre, og hvordan kan de ruste seg for å skape en positiv utvikling for selskapet? Les mer her

Styrets oppgaver og ansvar

Et godt styre må selvfølgelig ha det formelle på plass. Det er styret som har ansvaret for å sikre at virksomheten er forsvarlig organisert, igjennom å sette mål for virksomheten, organisere arbeidet og utøve kontrollen etterpå. Mer konkret handler det om disse oppgavene: Føre tilsyn med selskapets aktivitet og den daglige ledelse Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling.

Påse at selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet Påse at selskapet har tilstrekkelige planer, budsjetter, økonomiske rapporter, forsikringer, retningslinjer og eventuell revisjon Følge opp Daglig leder i forhold til planer og rapporteringsrutiner

Evaluering

Det kan være lettere sagt enn gjort å evaluere seg selv og sin eget innsats på en nogen lunde objektiv måte. Men, det kan være svært nyttig at styrer gjør for å se tilbake på egne presentasjoner og resultater. Da tenker vi ikke først og fremst på resultater for bedriften i form av nye kunder eller markedsandeler, men mer på det hvordan samarbeidet i styret er.

Støttespiller for ledelsen

I mindre selskap uten et stort styre er det ofte daglig leder som setter agendaen på styremøter og holder i det praktiske rundt gjennomføringen. En daglig leder har imange tilfeller mer enn nok med å være daglig leder for sin bedrift, enn å skulle operere som styreleder og styresekretær i tillegg. Hvis dette er tilfelle, så melder behovet seg ganske fort for en styreleder i styret.

Kompetanse og mangfold

Forskning fra MCKinsey og co fra 2019 viser imidlertid også at det er stor sammenheng mellom mangfold og økt lønnsomhet, og at virksomheter med mangfold i ledelsen gjør det bedre og styrker sin konkurranseevne. Et styre med representanter med ulik kompetanse og bakgrunn både kulturelt og kjønnsmessig, vil kunne se og analysere selskapets behov på en bedre og mer nyansert måte.

Hva sier våre kunder?

“Med VIEW Group på laget har vi full oversikt og stål-kontroll på forretningen og godt samarbeid.”
Visindi
“God økonomistyring og effektiv regnskapsføring krever dyktige fagfolk. Vi lener oss på VIEW Group.»
Fusen Solernergi
«Vekst og utvikling krever mye og VIEW Group hjelper oss holde god oversikt hele veien.»
Olivers og Co

Artikler & Innsikt

Les de siste artiklene

Endringer i foreldrepermisjon 2024 Les mer
Ferie og feriepenger
Ferie og feriepenger 2024 Les mer
øke lønnsomheten i bedriften
ØkonomistyringRegnskap
Bruk regnskapet til å øke lønnsomheten i bedriften Les mer

Interessert i økonomistyring og teknologi?

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!