Regnskapsbyrå

Your numbers tell a story.

Mer enn et regnskapsbyrå

Det finnes mange regnskapsbyrå, de fleste er små også finnes det noen veldig store. Det er ikke nødvendigvis egentlig størrelsen som skiller disse fra hverandre i kvalitet. Det er heller måten de jobber på og måten de indentifiserer seg sel på. Med det mener vi at flere har tatt det tradisjonelle begrepet regnskapsbyrå, og blitt så mye mer. Så mye mer av regnskapsbyrå ikke blir dekkende for hva virksomheten egentlig hjelper kundene sine med.

De som virkelig leverer kvalitet til kundene sine, har tilegnet seg kunnskap og utnytter ny teknologi. De har tiltrukket seg IT folk og de flinkeste økonomihodene. Resultatet for kundene er et teknologidrevet regnskapsbyrå som leverer effektive, fastpriset tjenester innen både system, it og regnskap. Denne kombinasjonen bør du etterstrebe å finne når du er ute etter et nytt regnskapsbyrå.

Hvorfor outsource regnskapet?

  • Fokuser på egen verdiskapning
  • Få fastpris på regnskap
  • Få best practise for din bransje
  • Tilgang til fagspesialister
  • Tilgang til IT – spesialister

Hvorfor velge VIEW Group?

  • Erfaring med skyløsninger siden 2004
  • Xledger og Tripletex– spesialister
  • Fastpris på regnskap og lønn
  • Rådgivere på økonomi og IT
  • Vi kan skreddersy integrasjoner

 

Hvordan velge regnskapsbyrå?

Det finnes mange regnskapsbyrå, og så det kan være vanskelig å velge. Det er flere elementer som spiller inn på både pris og kvalitet når det kommer til leverandører.

FASTPRIS på regnskap
Et regnskapsbyrå som tilbyr fastpris, har incentiv om å være effektiv og mest snnsynlig gode rutiner for dette også. Dette kommer deg til gode ved at din tjeneste blir rimelig og forutsigbar. Vi i VIEW har fastpris både på regnskap, lønn og rådgivning. Med lang erfaring og god kompetanse på Xledger og Tripletex, har vi laget effektive produkter og tjenester for kundene våre.

Bredde i kompetanse 
Det er vanskelig å matche en profesjonell regnskapsleverandør på kompetanse – både når det kommer til bredde og dybde. Det at leverandøren din investerer i utvidet kompetanse hos ansatte, gjør at du kan sparre med mennesker som har spisskompetanse og god forretningsforståelse. I tillegg vil du kunne skalere din hjelp på bakgrunn av dine behov. dette vil redusere sårbarheten for din bedrift.

Integrasjoner
Et fremoverlent regnskapsbyrå bør ha god IT – kompetanse slik at de kan helpe deg med integrasjoner med andre systemer du bruker idag. Slik kan du redusere manuelt arbeid, minimire feilkilder og få god oversikt fra data om hele bedrfiten. Det kan for eksempel være ordresystemer, timeføringsystemer eller en kasseløsning. Fremtiden ligger i dataene, så de må sammenstilles for å kunne se sammenhenger og utvkling.

Forretningsteft
Som et resultat av bruk av effektive verktøy og deling av kompetanse, kan ditt regnskapsbyrå frigjøre tid til å tilegne seg forretningsinnsikt. Fremfor å kun fokusere på bilag og frister, kan regnskapsføreren analysere og utfordre deg på både strategiske og operative veivalg. Dette må komme deg til gode ved å ta del i lignende kunders suksess eller ha en sparringspartner i forretningsmessige spørsmål.

Les mer her om når du bør bytte regnskapsbyrå 

Fleksibilitet skaper muligheter

Som Altinn skriver i sin blogg er det ingen lov som sier at du ha regnskapsfører. Dersom du har tiden, kunnskapen og interessen er det fullt mulig å gjøre dette selv. Dersom du velger det, er det også du som er ansvarlig for at alt er korrekt i henhold til regelverket og innrapportert til myndighetene i henhold til fristene. Vi tror de færreste egentlig starter et selskap for å drive med regnskap og lønn. Mange av kundene våre startet opp med å være ambisiøse og ta ansvaret helt selv. Ettersom bedriften vokser, gjør også oppgavene og også mulighetene. De fleste ønsker da å frigjøre tiden helt, for å fokusere på sine egne kunder.

Vi har også kunder som ønsker å bruke oss som sin økonomiavdeling eller som en utvidelse av sin egen. Det handler ofte om å effektivisere arbeidet og få tilgang til viktig informasjon om egen bedrift. Det kan fort bli dyrt å investere tundt i egen økonomikompetanse, fremfor å kjøe tilgang. Et fremoverlent regnskapsbyrå bør kunne tilgjengeliggjøre sin hjelp og kunnskap på en fleksibel måte for sine kunder. Både på fast basis, på oppdrag og til leie.

VIEW Expense – Vår app for utgiftsføring

Alt kan gjøres fra mobilen!
VIEW Expense er  løsningen for selskap som ønsker å forenkle håndteringen av utlegg – og reiseregninger.

Ved å effektivisere alle prosessene rundt utlegg, kan du spare både tid, penger og redusere feilkilder/utbetalinger. Løsningen har funksjonalitet for både for små og store virksomheter, og kan integreres sømløst mot ditt økonomisystem. Kontakt oss dersom du vil høre mer om og teste VIEW Expense.

Hva sier våre kunder?

“Med VIEW Group på laget har vi full oversikt og stål-kontroll på forretningen og godt samarbeid.”
Visindi
“God økonomistyring og effektiv regnskapsføring krever dyktige fagfolk. Vi lener oss på VIEW Group.»
Fusen Solernergi
«Vekst og utvikling krever mye og VIEW Group hjelper oss holde god oversikt hele veien.»
Olivers og Co

Artikler & Innsikt

Les de siste artiklene

Ferie og feriepenger
Ferie og feriepenger 2024 Les mer
øke lønnsomheten i bedriften
ØkonomistyringRegnskap
Bruk regnskapet til øke lønnsomheten i bedriften Les mer
hjemmekontor fra utlandet
HRLedelse
Regler for hjemmekontor i utlandet Les mer

Interessert i økonomistyring og teknologi?

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!