Når bør du bytte regnskapsbyrå?

  Så – du har i dag satt ut arbeidet med regnskapsføring til et byrå. I de fleste tilfeller gir dette god mening, fordi det koster mindre enn å ansette en egen person til å gjøre jobben. En regnskapsfører sitter tett på deg og din virksomhet (forhåpentligvis). Det er noe behagelig med å benytte en du har blitt kjent med, og som kjenner deg og dine behov godt. Derfor kan det også sitte litt langt inne å skulle bytte regnskapsbyrå.

  Når bør du egentlig stoppe opp og vurdere om det kan være fornuftig å bytte regnskapsbyrå? Hvilke fordeler kan du gå glipp av hvis du ikke gjør det? Du kan starte med å se om du kjenner deg igjen i noen av punktene i artikkelen under.

  1. Du opplever å miste oversikten

  Vi opplever ofte at selskaper er bekymret for at det å “sette bort” regnskapet, kan bety mindre oversikt og kontroll over bedriftens økonomi. Og dette stemmer faktisk i noen tilfeller. Dette er ofte tilfeller der regnskapsbyrået ikke kan tilby løsninger som gir deg innsikt og oversikt.

  “Gamle” regnskapsrapporter 

  De fleste bedriftsledere ønsker å se fremover, ikke bakover. Regnskapstallene for denne uken kan være like nyttige som å se i tallene fra forrige måned. Så hvorfor skal du sitte og lese “gamle” regnskapstall, når du kan få tilnærmet sanntidsinformasjon daglig om hvordan forretningen går? Dersom du ikke har denne muligheten i dag, kan du gå glipp av fordeler eller risikere å måtte bruke for lang tid på avgjørelser. Da er det på tide å vurderere å bytte regnskapsbyrå.

  Du som er en virksomhetsleder bør få muligheten til en proaktiv oppfølging av økonomiske nøkkeltall. Muligheten til å analysere hvilke forretningsområder som skal videreutvikles og hvilke som skal nedprioriteres er nyttig å ha.

  Anbefalt: Disse ferdighetene bør en CFO ha for å lykkes

  Samarbeid med ditt regnskapsbyrå

  Selv om dere på forhånd har avklart og fordelt hvilke oppgaver som skal håndteres dere imellom vil for eksempel nye problemstillinger, sykdom eller utskiftning i personell gjøre at dette likevel kan bli noe uforutsigbart. Derfor er det nyttig å ha verktøy som tilrettelegger for samarbeid og deling av informasjon.

  Dersom dere samarbeider i et moderne, skybasert økonomisystem har du muligheten til å følge med i sanntid på hva som gjøres og av hvem. Dette gjør at du har en god oversikt og kan følge med på detaljnivå, om du ønsker det.

  I tillegg åpner mange systemer for mulighet for dialog rett i systemet, slik at dere slipper telefoner og e-poster frem og tilbake for hver minste ting. Dette vil øke opplevelsen din av å ha oversikt og i tillegg gi deg bedre kontroll over hva som skjer – både i forhold til regnskapsbyrået og egne medarbeidere.

  Anbefalt: De 3 viktigste fordelene med et skybasert regnskap

  2. Du jobber for manuelt

  Tradisjonelt har regnskap og økonomi vært forbundet med mange manuelle og tidkrevende oppgaver. Og det er fortsatt slik hos mange i dag. Men flere og flere har fått øynene opp for at det finnes smarte og mer effektive måter å få jobben gjort på.

  Det er imidlertid stor forskjell i hvor langt fremme regnskapsbyråer er når det gjelder å ta i bruk teknologi og gode systemer for å levere en bedre tjeneste til kundene sine.

  Et sikkert kjennetegn på at du er hos et byrå som ikke følger helt med i timen, er dersom du opplever å jobbe mye manuelt – like mye som du alltid har gjort. De aller fleste leverer sine tjenester basert på tiden de bruker på å utføre en oppgave. Hvor stort incentiv har de på å jobbe effektivt da tror du?

  Arbeidsprosesser og rutiner 

  Mange oppgaver og prosesser er blitt automatisert og forenklet de siste årene, både igjennom økonomisystemene og gode metodeverk hos regnskapsbyrået. Må du for eksempel fortsatt logge inn i nettbanken for å betale fakturaene dine? Har du fortsatt bare tilgang på regnskapet ditt fra kontoret, eller må du for eksempel logge inn via Citrix?

  Andre eksempler på oppgaver som har høy grad av automatisering kan være håndtering av inngående faktura, bankavstemming eller utsendelse av lønnsslipper. Dersom du er opptatt av effektivitet og lønnsomhet bør du ha slike arbeidsprosesser på plass og dette bør regnskapsbyrået hjelpe deg med.

  Selv om du jobber lite med regnskapsføringen selv og har satt bort det meste av jobben vil det likevel være svært fordelaktig for deg at leverandøren din benytter seg av fremtidsrettede løsninger. Flere automatiserte arbeidsprosesser vil også bety bedre kvalitet på arbeidet fordi flere feilkilder elimineres.

  Et regnskapsbyrå som drives av teknologi, vil sikre deg lavere kostnader over tid, fordi teknologien og verktøyene leverandøren tar i bruk effektiviserer både din og deres hverdag.

  Anbefalt: Slik blir din økonomiavdeling mer effektiv

  Oppgaver på tvers av systemer  

  Mange har flere systemer for å dekke behovet til alle økonomi – og forretningsprosessene i selskapet. Det kan være snakk om diverse fagsystemer: en nettbutikk, et CRM-system eller et system laget for din bransje – som bør kunne dele informasjon med hverandre.

  Dersom du ofte må gjøre manuelle og tidkrevende oppgaver på tvers av systemene – bør du se på muligheten for bedre arbeidsflyt. De som både forstår og har investert i kompetanse innenfor IT og teknologi vil kunne gi deg innspill på hvordan du kan du kan få en mer effektiv infrastruktur.

  3. Du har for lite kontakt med ditt regnskapsbyrå

  Vi møter ofte personer i økonomiroller i selskaper som kan fortelle at den kontakten de har med regnskapsbyrået handler mest om frister, feil og mangler i bilag og dokumentasjon. Dette er viktig informasjon som absolutt må kommuniseres, men dersom dette er tilnærmet lik den eneste dialogen dere har kan samarbeidet oppleves som masete og tidkrevende. Da bør du iallfall sette spørsmålstegn ved en manglende involvering fra leverandøren sin side.

  Nøkkelen til å få et nyttig og verdifullt samarbeid med regnskapsbyrået du bruker er nettopp god kommunikasjon og involvering. Men det betyr også at du må legge til rette for og sette av tid til dette slik at den gode samtalen kan finne sted.

  Hverdagen kan være hektisk og ukene går fort forbi, men jo bedre dere lærer hverandre å kjenne, dess lettere og mer verdifull blir dialogen. Avtal også gjerne noen faste møtepunkter i løpet av et år slik at det blir en viss forutsigbarhet i kommunikasjonen for begge parter.

  Dersom din regnskapsfører skal kunne komme med innspill og være proaktive ovenfor deg og selskapet, må han eller hun kjenne til forretningen og gjerne også selskapets mål og strategier. Da vil du i større grad kunne oppleve å ha et regnskapsbyrå som er opptatt av og jobber mot det samme målet som deg – at du skal lykkes.

  4. Du opplever manglende forståelse for din forretning

  Selv om du har en god dialog med regnskapsbyrået kan det hende at du opplever en manglende forståelse for din forretning og din bransje. Noen bransjer og markeder er mer komplekse enn andre. Kanskje kreves en dypere kunnskap og erfaring for å forstå forutsetningene og driverne som gjelder din virksomhet. Dette er utfordringer som ikke nødvendigvis løses kun med en tett kommunikasjon dere imellom. Da bør du vurdere å bytte regnskapsbyrå.

  Det kan for eksempel handle om mva- eller skatteregler, eller manglende erfaring med bransjeanalyser. Dersom ditt regnskapsbyrå mangler forståelsen for det fundamentale i din bransje og hva som skal til for å lykkes kan det bli et hinder for din suksess.

  Det finnes regnskapsbyråer som har spisskompetanse i ulike bransjer og har investert i ulik kompetanse hos regnskapsførerne sine. Da vil du få ta del i lignende kunders erfaringer og i større grad få innspill og råd på veien. Det er vanskelig for en regnskapsfører å utfordre deg på strategiske veivalg, dersom han eller hun ikke kjenner dine forutsetninger.

  Samtidig kan et selskap sine behov og forutsetninger endres over tid, slik at du etter hvert kan trenge en annen kompetanse og veiledning nå, enn du har gjort tidligere. Det kan handle om en kraftig vekst, oppkjøp eller at du skal inn i nye markeder. Da er det fint å kunne være hos en leverandør som har fokus på deling av kompetanse og erfaringer, slik at du har tilgang til et stort faglig miljø.

  Det kan være vanskelig å finne en regnskapsfører som alene har den samme erfaringen og bredde i kompetansen, som hos en regnskapsleverandør.

  5. Oppsummering: Du er ikke gift med ditt regnskapsbyrå

  Det å bytte regnskapsbyrå, kan virke som en tungvint og vanskelig prosess. Kanskje velger du derfor å bli litt lengre eller se an litt til nettopp fordi du vegrer deg for den tiden det vil ta å komme i gang med et nytt byrå.

  Helt smertefritt er det ikke nødvendigvis, men det kan være verdt det. Fremtidsrettede leverandører er vant med å ta over andres jobb og har rutiner og metodeverk for å gjøre overgangen så smidig som mulig.  Og mest av alt bør du ikke utsette fordelene du kan oppnå ved å bytte regnskapsbyrå.

  Dersom du etter å ha lest artikkelen sitter igjen med en følelse av å kjenne deg igjen i flere av punktene over – kan det være fornuftig å se hva andre aktører har å tilby.  Det er i midlertidig ikke alle behov eller scenarioer en kan forutse.

  Å finne et regnskapsbyrå som kan gi deg fordeler som fremtidsrettede løsninger og tilgang til et stort fagmiljø kan være verdt å bruke litt tid på. Det er ingen grunn til at du skal bli sittende fast i fortiden når du kan bli med oss inn i fremtiden.

  Anbefalt: Dette bør du tenke på når du skal bytte økonomisystem

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.