Selvstendig næringsdrivende eller eier av AS? Disse fristene må du vite om!

  Fristene for årsregnskap og skattemelding nærmer seg. Du som er selvstendig næringsdrivende eller eier av AS, begynner å få dårlig tid om du enda ikke har full oversikt over årsoppgjøret. Vi har oversikten over datoene du må notere.

  Det er ikke noe trivelig å føle at man ikke har kontroll på bedriftens økonomi når de årlige fristene nærmer seg.

  De fleste vil være nødt til å sette i gang prosessen med en gang året er omme for å komme à jour. Allerede 4. april blir skattemeldingen, tidligere kjent som selvangivelsen, tilgjengelig for alle næringsdrivende.

  Gjør det selv – eller få noen andre til å gjøre jobben

  Personer med enkeltpersonsforetak har ofte ikke en økonomisk eller administrativ bakgrunn. Derfor vil deres hovedfokus være å drive med bedriftens kjernevirksomhet. Mange velger derfor å søke rådgivning, bruke egnede økonomisystemer eller begge deler. Dette betyr ikke at det ikke vil være arbeid man selv er nødt til å utføre – men det er et godt grunnlag for å lykkes med det administrative arbeidet i virksomheten.

  Les også: Sjekkliste for næringsoppgaven​.

  Innlevering og betaling av moms

  12. mars er en dato å notere ned med store bokstaver dersom du er MVA-registrert. Det er nemlig da både innlevering og betaling av årlig moms må gjøres. Meldingen viser hvor mye merverdiavgift som skal innbetales til staten, eventuelt hvor mye som skal tilbakebetales din bedrift.

  Vær nøye med at din MVA-melding er korrekt innen fristen løper ut. Du kan nemlig bli ilagt tvangsmulkt. I praksis betyr dette at du må betale et beløp for hver dag inntil du har levert. Du kan få tvangsmulkt på aksjonærregisteroppgaven, MVA-meldingen, A-meldingen, skattemeldingen og grunnlagsdata.

  Innlevering av skattemelding

  I utgangen av mai kommer en ny viktig frist. 31. mai er det nemlig tid for å levere skattemeldingen. Dette er også fristen for å søke om utsatt levering for næringsdrivende.

  Det er du som er ansvarlig for at opplysningene i skattemeldingen er korrekte, så her er det viktig å holde tungen rett i munnen.

  Dette må du ha orden på:

  • Foretaksform og rapporteringskrav
  • Regnskap og bokføringskrav
  • Dokumentasjonskrav i henhold til bokføringsloven
  • Fradragsrettigheter i regnskapet

  Har du alt dette på det rene, og du har kontroll på alle bilag skal ikke dette være noe problem.

  Frist for levering av årsregnskap

  Helt på slutten av fellesferien skal det fullstendige årsregnskapet leveres. Her vil det ikke være mulig å få utsatt frist, så her kan det fort bli dyrt om man ikke følger med. Dette skal gjøres i tillegg til – ikke istedenfor skattemelding. Dette gjelder for virksomheter som har regnskapsplikt.

  Usikker på om du har regnskapsplikt? Det gjelder som hovedregel alle AS og ASA, samt enkeltpersonsforetak som har eiendeler med en verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.

  Det er aldri feil å spørre om hjelp!

  Er du usikker på regnskapet kan du sove bedre om natten dersom du får regnskapet utført av fagfolk. Små virksomheter betaler ofte mer enn nødvendig for regnskapstjenester, så se til at du benytter deg av en løsning tilpasset frilansere, små eller mellomstore bedrifter.

  Med rådgivning, egnet økonomisystem og regnskapstjenester vil du unngå stress på starten av året hvert eneste år.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.