Selvstendig næringsdrivende: Hva har du krav på og hva kan du gjøre selv for å sikre inntekt og likviditet i foretaket?

  Ingen var forberedt på at dette skulle inntreffe, og de aller færreste har gode forutsetninger for å overleve en periode der alt stopper.

  Da vi for 12 år siden startet det som fikk navnet FrilansRegnskap gjorde vi dette som musikere og frilansere, med en stor kjærlighet for virket vårt: musikk og kultur. Med inntekter og kostnader, følger behovet for å levere regnskap og overholde et omfattende regelverk med tilhørende rapportering til myndighetene.

  Samme situasjon visste vi flere der ute stod i, og vi har nå veldig mange kunder som er frilansere, eller som driver små og sårbare virksomheter. Det gjør ekstra vondt akkurat nå og vi er veldig glade for å se at myndighetene ikke har glemt de små – selv om vi skulle ønske det hele gikk litt fortere frem.

  Det er mye som enda ikke er klart, men det er blitt lansert en form for «kontantstøtte» som forventes å tilføre 10 til 20 milliarder per måned til dere som driver små virksomheter. For mange er dette en sårt trengt støtte og det er viktig for deg at du følger med på dette fremover. Hvis du er usikker, står vi klar til å hjelpe deg.

  Med bakgrunn i dette har vi samlet informasjon om hva du som frilanser og selvstendig næringsdrivende kan ha krav på myndighetene, i en situasjon der du du mister store deler av inntekten som følge av Coronaviruset.

  Vi kommer også med råd til hva du selv kan gjøre for å håndtere økonomien på best mulig måte for å forbedre likviditeten fremover.

  Virkemidler fra myndighetene – hva kan du ha krav på?

  Regjeringen har foreslått en ordning der staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

  Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som r staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

  Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt som følgende av Coronatiltakene kan kompenseres for 80% av inntekten opp til 6 G.
  mister inntekt som følgende av Coronatiltakene kan kompenseres for 80% av inntekten opp til 6 G.

  Du kan søke fra og med 4. mai. Støtten er ment som en midlertidig kontantstøtte, og foreløpig varighet er satt til 2 måneder fremover – med mulighet for forlengelse. Det blir etterbetaling av penger for april måned

  Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige faste kostnader, som for eksempel husleie, forsikringer og regnskapsføring.

  Ifølge NAV skal søknadsfunksjon med automatisk utbetaling være på plass i begynnelsen av mai.

  Den enkelte bedrift må selv søke om støtte og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen.

  Regjeringen melder også om økte lån, øremerkete tilskudd og investeringskapital til lovende gründer- og vekstbedrifter i hele landet.

  Les også: Hjelp til å søke om kontantstøtte?

  Omsorgspenger og sykepenger

  Nå som skoler og barnehager er stengt betyr det at mange foreldre må være hjemme med barn og dermed kan oppleve å få sin arbeidstid redusert.

  På grunn av denne situasjon får foreldre fra og med 13. mars dobbel så mange omsorgsdager, det vil si «syke-dager» hjemme med barn.

  Dette gjelder også for deg som frilanser og selvstendig næringsdrivende, men du vil få fratrukket en venteperiode på 3 dager. Det vil si at du får en kompensasjon på 100% av beregningsgrunnlaget fra den fjerde dagen du er hjemme, og utover.

  Du må søke om å få omsorgspenger fra NAV, eller få hjelp til søknaden av din regnskapsfører.

  Dersom det er du selv som har blitt syk og ikke kan arbeide, har du rett til sykepenger etter 16 dager. Dette regnes fra det tidspunktet du oppsøker lege eller du gir beskjed til NAV. Du søker om sykepenger elektronisk via NAV sine sider. Regjeringen jobber i skrivende stund med et forslag til en bedre midlertidig ordning.

  Permittering og dagpenger

  Inntekt fra selvstendig næringsvirksomhet gir ikke rett til dagpenger og du kan heller ikke permitteres.

  Derimot kan du, dersom du har hatt inntekt som arbeidstaker innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene, ha rett til dagpenger.

  Aksjeselskap

  Dersom du driver et AS der du er eneste arbeidstaker, kan du velge å permittere deg selv med en permitteringsgrad på opptil 80%.

  Da får du rett til dagpenger, men det forutsetter at du melder deg som arbeidssøker til NAV første permitteringsdag og hver 14. dag fremover.

  Når du søker om permittering, stiller også NAV en del krav til dokumentasjon på hvorfor du permitteres og hva du har gjort for å prøve å unngå situasjonen.

  Dagpenger

  Etter de nye endringene går ansatte rett over fra lønn til dagpenger uten ventetid.

  Regjeringen har bestemt å gi utvidet dagpengeperiode for personer som nærmer seg maksgrensen. Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned.

  Arbeidsgivers plikt til å betale ut lønn ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager. Permitterte arbeidstakere får full lønn i 20 dager, og staten betaler ut for de 18 siste dagene, med en begrensning opp til 6 G.

  Det meldes i skrivende stund om massive søknader om dagpenger som følge av permitteringer. Det vil si at det vil ventes store forsinkelser både i saksbehandling og utbetalinger.

  Utsettelse av innbetalinger av skatter og avgifter

  Myndighetene har utsatt betalingsfrister knyttet til skatter og avgifter. Mange etater gir også utsettelser for å levere inn offentlige oppgaver. Hver etat har sine egne regler.

  • Forskuddsskatten er utsatt til 1. mai.
  • Forskuddsskatt for personlige skattytere for inntektsåret 2020 forfaller til betaling i fire like store terminer 4. mai, 15. juli, 15. september og 16. november i 2020.
  • Forskuddsskatt betalt 15. Mars kan tilbakebetales ved at man tar kontakt med sitt lokale skattekontor, men må da betales på nytt innen ny frist.
  • For upersonlige skattytere forfaller annen termin forskuddsskatt for inntektsåret 2019 til betaling 1. september 2020.
  • Det kan også være lurt å søke om redusert forskuddsskatt, og vi har erfaring fra tidligere at man kan få tilbake forskuddsskatten man har betalt.
  • Merverdiavgiften 1. termin som har ordinær frist 14. april er utsatt til 10. juni 2020.
  • Mva-satsen for persontransport, overnatting, allmennkringkasting og adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker mv. reduseres fra 12 prosent til 8 prosent, fra og med 1. april.
  • Arbeidsgiveravgifit og finansskatt på lønn for mars og april 2020 forfaller til betaling 17. august 2020.
  • Skatteetaten har stoppet bruk av tvangsmulkt inntil videre. Det er likevel viktig å sende informasjon i henhold til frist.

  Hva kan du gjøre selv for å forbedre likviditeten i ditt foretak?

  Det er flere ting du kan gjøre selv som direkte kan påvirke likviditeten i foretaket ditt.

  Lån og kostnader

  • Mange banker åpner opp for lengre avdragsfrihet på lån og forlenget kreditt-tid. Sjekk med din bank hva de kan gjøre for deg.
  • Som en del av krisepakken kan staten stille med lånegaranti. Her er det imidlertid en del kriterier som må oppfylles. Du kan høre med banken om du kvalifiserer til å få dette.
  • Har du mange leverandører? Hør om du kan få forlenget betalingsfrist.
  • Prioriter kortsiktig gjeld. Kan den betales nå eller gjøres om til langsiktig gjeld?
  • Ikke ta forhastede kjøp eller investeringer
  • Gå igjennom kostnadene dine. Har du faste kostander du kan vurdere kutte ut for en periode?

  Rutiner for kundene dine

  • Fakturer ut så raskt som mulig. Rask fakturering øker erfaringsmessig mulighetene for å få inn midlene.
  • Kan du redusere betalingsfristen på fakturaene du sender ut? Har du 30 dager nå, bør du vurdere å gå ned til 7 eller 14 dager.
  • Du bør sikte mot å ha kortere kredittid på kunder enn den kredittiden du har hos leverandørene dine
  • Kan du ta i bruk f.eks. vipps eller andre metoder slik at kundene dine kan betale umiddelbart?
  • Kan du vurdere forskuddsbetaling? Eller dele opp store fakturaer?
  • Kredittsjekk kundene dine
  • Gå igjennom rutinene dine for purring på betalinger. Kan du gjøre dette raskere og kanskje få på plass automatikk i utsendelsen?
  • Har du gebyrer for sen betaling? Husk å legge inn informasjon om dette i betingelsene dine ut mot kunder
  • Sjekk ut mulighetene for å selge fakturaene dine igjennom økonomisystemet

  Varelager

  • Sitter du med et stort varelager? Kan du redusere pris i en periode for å på opp omløpshastigheten?
  • Har du mulighet til å returnere varer tilbake til leverandører?
  • Snakk med din regnskapsfører om hvordan du kan optimaliserer rutiner for å optimalisere ditt varelager

  Som leverandør av regnskap- og økonomitjenester er vi opptatt av deg og din virksomhet. Det er viktig for oss at du vet at vi kan kontaktes dersom du har spørsmål og trenger hjelp til å utføre oppgaver du selv eller dine ansatte ikke kan utføre.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.