Kontantstøtte fra myndighetene: Dette bør du gjøre

  Myndighetene har lagt frem en kompensasjonsordning for bedrifter som har tapt omsetning, som en direkte følge av tiltakene staten har satt i gang og omstendighetene rundt Coronaviruset.

  Ordningen går ut på at Myndighetene ønsker å gi en slags kontantstøtte for tapte inntekter ved å kompensere for uunngåelige utgifter, og gir bedrifter som oppfyller visse krav har muligheten til åsøke om dette fra om med 17. April.  En godkjennelse fra ESA er imidlertid ikke i boks, og det kan bli forsinkelser og sønadsportalen er enda ikke åpen. 

  Arrangører i frivillig og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementsom følge av råd eller pålegg for styresmaktene kan få kompensasjon. Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er satt til 21. april. Det gjelder i første omgang arrangementer planlagt avholdt mellom 5. mars og 30. april 2020 som er åpent for allmennheten.

  Bedrifter må søke hver måned, og ordningen skal i foreløpig gjelde for mars, april og mai 2020. Første utbetaling skal skje så raskt som mulig i april, og måles ut fra oppgitte tall for mars.

  Utgifter som bedrifter kan få dekket: 

  • faste utgifter til leie av lokaler
  • utgifter til lys og varme
  • renovasjon
  • vann og avløp
  • leie av maskiner og inventar
  • rådgivningstjenester som regnskap
  • forsikring og avgifter på transportmidler
  • kontingenter og forsikringspremier

  Viktig informasjon om søknadsprosessen

  Selv om myndighetene har hatt kort tid på seg for å lansere løsningen, legger de vekt på at søknaden må være korrekt utfylt og at de vil blie etterprøvd. Dersom det avdekkes juks og svindel, kommer det krav om tilbakebetalinger og sanksjoner.

  Finansdepartementet sier også at de legger opp til at selve søknadsprosessen vil inneholder automatiske kryssjekker for å mer effektivt avdekke feil.

  Dersom det er store avvik mellom det som blir opplyst og historisk informasjon som etaten har tilgjengelig, vil søknaden bli avvist eller gå til manuell behandling.

  Krav om dokumentasjon til myndighetene i ettertid

  Finansdepartementet krever at alle søkere må dokumentere tallene på et senere tidspunkt ved attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører.

  Hvem kan søke?

  • Du må ha hatt en tapt omsetning på mer enn 30 prosent per måned fra april 2020, sammenlignet med samme måned i fjor
  • For mars er kravet lavere, og satt til 20 prosent, fordi de tiltakene ble iverksatt halvveis ut i måneden
  • Hvor stor støtten bli, skal fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hver enkelt bedrift
  • Terskelen for laveste utbetaling er på 5000 kroner
  • Øvre grense for utbetaling er 30 millioner i måneden, med unntak av konsern som kan få dekker mer

  Kompensasjonen bestemmes ut fra denne formelen:

  Omsetningsfall i prosent x (faste kostnader minus egenandel) X justeringsfaktor

  • Bedrifter som pålagt å stenge av staten vil kunne benytte en justeringsfaktor på 0,9, mens de resterende kan benytte 0,8.
  • Bedrifter som ikke har blitt tvunget til å stenge får i tillegg egenandel på 10.000 kroner i måneden.
  • Dersom bedriften ikke var virksom i fjor, skal man legge til grunn et gjennomsnitt av omsetningen for januar og februar 2020, viser skissen fra Finansdepartementet.

  Noen bransjer er unntak fra ordningen

  Ordningen gjelder ikke bransjer som har egne støtteordninger. Bedrifter som har meldt om konkurs eller allerede gått konkurs kan heller ikke søke om denne støtten.

  • Finansnæringen
  • Olje- og gassutvinning
  • Private barnehager
  • Flyselskap
  • Utenriks sjøfart-varetransport.

  Trenger du hjelp?

  Vi har Autoriserte regnskapsførere og kan hjelpe deg med å bekrefte din søknad.

  Hvis du er usikker, kan du ta kontakt med oss for å hjelpe deg med å avdekke om du kan være dekket av ordningen. Vi hjelper til og sørger for at søknadsprosessen går riktig for seg, og at du får med deg alt du har krav på.

  PS: Vi kan også bistå med å søke støtte til Statsgaranterte lån, der kravet om dokumentasjon av regnskapet er mer omfattende.

  Ler mer her og få hjelp til søknaden her 

  Fyll ut skjemaet nedenfor for å få hjelp til å søke kontantstøtte eller ta kontakt med din regnskapsfører hos oss, så hjelper vi deg!

  Vil du ha hjelp til søknad om kontantstøtte?

  Fyll ut skjemaet nedenfor for å få hjelp til å søke kontant-støtte eller ta kontakt med din regnskapsfører hos oss, så hjelper vi deg!

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.