Når og hvordan søke om utvidet overtidsarbeid?

  I perioder kan det være behov for å arbeide mer overtid. Det kan handle om alt fra sykdom hos ansatte eller innenfor bransjer med høysesong. Som aktør i Regnskapsbransjen merker vi selv at første halvdel av kalenderåret ofte er mer hektisk enn andre halvdel.

  Da kan det være greit å være klar over at du kan søke om utvidet overtid, utover det som er definert som grense for alminnelig overtidsarbeid.

  Hva regnes som overtid?

  Overtid er definert i arbeidsmiljøloven som arbeid «ut over lovens grense for alminnelig arbeidstid». Lovens definisjon av alminnelig arbeidstid er i utgangspunktet inntil 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager.

  Pålagt overtid innenfor alminnelig overtidsarbeid må ikke overstige 200 timer i kalenderåret.

  Når skal jeg søke om utvidet overtidsarbeid?

  Bedrifter kan søke til Arbeidstilsynet dersom de ser at de gjøre eller har oversteget 200 timer i kalenderåret. Vanligvis sendes søknad om utvidet rett til overtidsarbeid først når overtidsarbeid er overskredet maksimalt eller er veldig nære.

  Det er det mulig å søke om ekstra tiltalelse om samlet overtidsarbeid på inntil 25 timer i løpet av 7 dager, og 200 timer i løpet av en periode på 26 uker.

  Hvordan søke?

  Søknaden sendes igjennom Arbeidstilsynet sine sider, og svaret får du i Altinn.

  Det er Arbeidstilsynet du skal søke om utvidet overtidsarbeid skal inneholde følgende opplysninger og/eller vedlegg:

  • Informasjon om hvem som søker
  • Referat fra drøftingsmøte mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte
  • Opplysninger om hvor mange overtidstimer arbeidstakerne har arbeidet hittil i år
  • Innleie av arbeidstakere
  • Informasjon til virksomheter som er bundet av tariffavtale
  • Hvorfor søkes det om utvidet overtidsarbeid?
  • Beskriv de konkrete arbeidsoppgavene
  • Beskriv belastning, risikofaktorer og tiltak

  Trenger du hjelp?

  Vi hjelper mange selskaper med utarbeidelse av dokumentene i listen over. Dersom du trenger hjelp til å søke om utvidet overtidsarbeid eller har spørsmål rundt dokumentasjonskravene, ta kontakt med oss i skjemaet under så tar vi en prat.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.