Unngå disse feilene når du fører regnskapet selv

  Du fører regnskapet selv for din bedrift og ansvaret hviler nå på dine skuldre. Det er flere farer som lurer, noen med større konsekvenser enn andre. Vi gir deg en enkel guide over feil du må unngå, slik at regnskapsføringen kan gå relativt smertefritt.

  Siden du har valgt å føre regnskapet selv, har du helt sikkert veloverveide grunner både for og imot det å skulle bruke tid og ressurser på dette, istedenfor å gi jobben til en ekstern regnskapsfører. Du har selvfølgelig den grunnleggende forståelsen av de ulike aspektene ved regnskapsføring, og er villig til å sette av en god del tid til å holde deg oppdatert på regelverket.

  For de fleste er det ikke umulig å gjøre jobben selv – i alle fall ikke 80% av den. Regnskapsføring består for det meste av oversiktlige oppgaver og mye rutine.

  Likevel er det noen oppgaver som er vesentlig mer komplisert enn andre. Det er nettopp disse oppgavene som potensielt kan gi deg gullmedalje i grubling og magesår på si.

  Hvorfor du ikke skal slurve med regnskapet ditt

  Et slurvete regnskap og mangel på kontroll gjenspeiles raskt i selve bedriften og får den til å fremstå som nettopp det – slurvete og uten kontroll. Det er ingen god start for nye samarbeidspartnere, ei heller for å overbevise potensielle investorer om at det er verdt å satse på ditt firma.

  Sett derfor av nok tid til å gå gjennom bilag, kontrollere fradragsretten og føre dem på riktige poster. Sett deg ordentlig inn i lover og regler, og sørg for å ha oversikt over regnskapet til enhver tid.

  Regler som omhandler merverdiavgift vil du bli straffet hardt på dersom du slurver med dette. Sett deg godt til rette i godstolen og ta noen skikkelige økter med merverdiavgiftslovens kapitler 3, 4 og 5, så er du på god vei. På regnskapsstiftelsens nettsider kan du også få hjelp til å holde deg oppdatert på endringer i bransjen.

  Trenger jeg revisor?

  Hvorvidt du trenger en revisor avhenger av størrelsen på bedriftens omsetning og hvilken organisasjonsform bedriften er registrert som. Et aksjeselskap med omsetning på under 6 millioner vil kunne velge om de vil ha revisor, mens alle andre regnskapspliktige selskap med over 5 millioner kroner i omsetning er pliktige til å ha revisor.

  Det beste tipset vi har

  En gjenganger er at folk som velger å føre regnskapet selv er av den oppfatning at de dermed må gjøre absolutt alt på egenhånd. Faktum er at dette ikke stemmer. For mange vil det være mye lurere å inngå et samarbeid med en ekspert i tillegg, som du kan sparre med i situasjoner der det trengs.

  En ekspert hos oss i VIEW Ledger vil eksempelvis kunne bistå med opplæring i regnskapssystemer, tips om gode rutiner og hjelp med kontoplaner og effektivisering av arbeidsmetoder. I oppstartsfasen er dette svært nyttig, og det kan spare deg for mye tid og usikkerhet.

  Når du står med et bilag som gjør deg mer rådvill enn hva du har godt av, er det uvurderlig å ha fasiten tilgjengelig kun en telefonsamtale unna. I tillegg gjør det regnskapet ditt mindre sårbart dersom du har en ekspert i bakhånd som kan redde deg ved behov, og som også er oppdatert på alle lover og regler til enhver tid.

  Ikke utsett jobben – planlegg godt!

  Jobben blir ikke gjort av at du skyver den foran deg og nedprioriterer den blant andre arbeidsoppgaver. Den vokser bare i takt med at bilagshaugen blir større og fristene kortere. I tillegg kan man si at stress = ugress. Stresser du vil nemlig slurvefeilene begynne å dukke opp som ugress i en ellers velstelt hage – og det kan koste deg mye.

  Slurver du med lønnskjøringer, skattemeldinger og avskrivninger, eller fradragsfører utgifter som det ikke gis fradrag for, vil det kunne få store økonomiske konsekvenser for firmaet ditt. I tillegg til å etterbetale skatt, risikerer du å måtte betale opptil 60% i tilleggsskatt.

  Det lønner seg å overholde fristene

  Å ikke overholde frister vil myndighetene slå hardt ned på med blant annet tvangsmulkter og renter. Her er en liste over de viktigste fristene å huske på i løpet av et år.

  Skattemeldingen (tidl. Selvangivelsen)
  Skattemeldingen skal leveres elektronisk innen 31.mai. Dette er en svært kostbar frist å glemme.

  Årsregnskapet
  Fristen for å levere årsregnskapet er 31.juli på Altinn.no. Forsinkelser her vil svi i lommeboka. En fullstendig levering skal inneholde resultatregnskap, balanse, noteopplysninger, revisjonsberetning dersom du er pliktig, samt kontantstrømoppstilling for større foretak.

  Merverdiavgiften
  Hvis firmaet har passert en avgiftspliktig omsetning på 50 000kr i løpet av de siste 12 månedene, må du søke om å bli mva-registrert. Innsending av mva-melding og betaling har frist 6 ganger i året, 1 måned og 10 dager etter hver termin. Forsinkelser vil medføre renter og eventuelt tvangsmulkt.

  A-meldinger
  Har firmaet ansatte, skal a-meldingen leveres innen 5 dager etter hver måned. Overholdes ikke fristen, kan det ilegges tvangsmulkt.

  Bruk regnskapsverktøy til det de er ment for – å hjelpe deg.

  Mange feil kan unngås ved å bruke de riktige verktøyene. Økonomisystemer som Tripletex og Xledger vil fange opp mange mulige feil og mangler i jobben du gjør, og vil varsle deg ved avvik og frister som nærmer seg. Samarbeider du i tillegg med en av våre dedikerte og kunnskapsrike regnskapsførere, vil regnskapet ditt holdes på stø kurs!

  Lyst til å ta en prat med våre eksperter, slik at du sikres den hjelpen du har behov for? Ta kontakt med oss, så setter vi opp et hyggelig møte.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.