Unngå tvangsmulkt

  Skatteetaten melder om at tvangsmulkt vil bli brukt i større grad. Formålet med tvangsmulkt er riktig innlevering av pliktige opplysninger til skatteetaten og reduksjon av åpenbare feil i de opplysninger som gis.

  Sanksjoner ved tvangsmulkt

  Skatteetaten skriver at størrelsen på tvangsmulkten følger rettsgebyret, som blir 1 049 kroner i 2017.

  For manglende levering av skattemeldinger (tidl. selvangivelse, omsetningsoppgaver mv.) – 1/2 rettsgebyr pr. dag, og maksgrense 50 rettsgebyr pr 2017 kr 54.250)
  For manglende levering av tredjepartsopplysninger (tidl.ligningsoppgaver og grunnlagsdata, herunder aksjonærregisteroppgave og a-melding) – 2 rettsgebyr pr. dag, med maksgrense 50 rettsgebyr. For A-melding er satsene 1/10 rettsgebyr pr arbeidstaker pr dag, maks 1000 rettsgebyr.
  For bokføringspålegg – 1 rettsgebyr pr dag og maksgrense 1 mill NOK
  I særlige tilfeller kan tvangsmulkten settes lavere eller høyere

  Tvangsmulkten vil påløpe etter det har blitt sendt ut et varsel og et vedtak om manglende opplysninger og en ny frist ikke har blitt overholdt.

  Hvordan bør du forberede deg?

  Planlegg i god tid slik at du overholder fristene
  Sett på varsling på alle aktuelle selskapet i altinn, slik at du får melding når det kommer vedtak fra det offentlige
  Rådfør deg med regnskapsfører og sett opp deadlines for levering av ulike dokumenter

  Se sjekklisten for hvordan forberede deg til årsoppgjøret her.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.