Derfor er CFO`en en superhelt

  CFO er CEO sin viktigste støttespiller i strategisk prosesser

  En av CEO’en sine viktigste oppgaver er å lede bedriften mot visjonen og målene som er satt. Dette arbeidet krever en utrolig innsikt i den daglige driften og en oversikt over selskapet som helhet. Tilgang på finansiell og operasjonell informasjon er essensielt for å forstå hvor bedriften er i dag og hvordan utvikling kan skje.

  CFO’en kan, som superhelt, gatekeeper og ansvarlig for selskapets økonomi, tilgjengeliggjøre den innsikten og oversikten på en måte som gir mening for det strategiske arbeidet til en CEO. Med gode systemer og rapportering kan økonomileder legge grunnlaget for videre fokus og beslutninger.

  På denne måten har CFO’en avgjørende rolle når det kommer til å bygge vekst og skape økt lønnsomt, og bør derfor være på daglig leder sin ukentlige hotline.

  cfo er en superhelt syns view

  Bygger et effektivt regnskapsteam

  Superhelter arbeider sjelden helt alene. Ofte finnes det en sidekick eller et team som er med å bidra til å nå målene. Batman hadde Robin, Power Ranges hadde hverandre og James Bond hadde teknologi-nerden Q.

  En CFO er heller ikke alene om sine oppgaver og ansvar. Mye av suksessen ligger i å bygge et effektivt team rundt seg, med den riktige sammensetningen av kompetanse.
  Og med høy endringstakt i dagens samfunn, vil vi påstå at dette er en krevende men svært viktig jobb å prioritere. Forskjellen til superheltene er kanskje at de selv alltid står i sentrum. Skal du lykkes med å bygge et bra team, er det viktig at du gir spillerom og plass til folka dine.

  På den ene siden står utnyttelse av teknolog og det å ta i bruk effektive hjelpemidler i hverdagen. På den andre siden står fagkompetansen teamet trenger for å være en ressurs både operativt og strategisk i bedriften.

  CFO’en bør stille seg spørsmålet; Hvilke oppgaver kan forbedres med teknologi, og hvilke oppgaver skulle vi ha hatt mer tid til å gjøre mer av?

  Det fine er at dersom teamet evner å ta i bruk teknologi og automatiserer flere oppgaver, gir det en mulighet til å fokusere og fordele kompetansen på andre områder. De kjedelige og tidkrevende oppgavene kan reduseres, og mer tid kan brukes på mer givende oppgaver for dine ansatte og for bedriften. For eksempel analysearbeid for å forbedre drift og lønnsomhet eller “stunt” mot nye forretningsområder.

  Som CFO er du ansvarlig for økonomistyringen i bedriften, og igjennom å investere tid på å bygge og utvikle et dyktig team, vil sjansene for å lykkes øke betraktelig.

  Les også: Det er nye tider for økonomiavdelinger

  Utnytter teknologi til bedriftens fordel

  “Alt henger sammen med alt”, sa Brundtland. Eller var det Lenin som sa det først.

  Det å ta i bruk teknologi vil ikke automatisk føre til en mer lønnsom forretning – men det er et svært viktig hjelpemiddel på veien dit. Det betyr at en CFO må holde seg oppdatert og forstå hvilke verktøy som kan gi gevinster for sin bedrift.

  Det kan handle om et nytt økonomisystem som automatiserer flere oppgaver, PowerBI for en rikere rapportering eller et bedre verktøy for timeføring i bedriften.

  Dersom konsulentene må bruke mesteparten av sin tid til punching og annet manuelt arbeid, vil det gå ut over kvalitet på andre områder (og kanskje også utløse en del frustrasjon).

  For å holde tempoet oppe og frustrasjonen nede, kan løsningen kan være å ansette flere eller du kan starte med å se på hvordan teknologi kan hjelpe dere “opp i ringa”.

  I jakten på nye verktøy, vil du se at det er mange veier til mål og noen alternativer er bedre for din bedrift enn andre. Men det vil være vanskelig å finne frem i jungelen, dersom kunnskapen og forståelse mangler. Derfor bør en CFO minimum ha en god forståelse av hva som kan bli bedre og hvordan teknologi kan utnyttes for å oppnå dette.

  Les også: Derfor er riktig bruk av teknologi lønnsomt

  Evner å se nye forretningsområder

  En CFO sjonglerer veldig mange oppgaver, det er lett å forstå etter å ha lest så langt i artikkelen. “Business as usual” kombineres med ny teknologi og potensielle forretningsmuligheter.

  Dette er krevende, og nesten en umulig oppgave uten innsikt og tilgang på god forretningsdata. Med hjelp av gode systemer og et dyktig team, kan CFO`en legge sin energi på å analysere og forstå hvordan virksomheten utvikles og forandres.

  Men selv for superhelter kan det være vanskelig å spå inn fremtiden. De siste to årene har virkelig lært oss at det er mye som skjer som er utenfor vår kontroll.

  Men det å kunne ta diskusjoner og beslutninger basert på solide fakta om dagens situasjon, er et must for utvikling av nye forretningsområder. Du lykkes nok ikke dersom avgjørelser tas på bakgrunn av antakelser og gjetning.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.