Eget AS – bør man ta ut lønn eller utbytte?

  Som ansatt i ditt eget AS vil du stå ved et veivalg: Skal du ta ut lønn eller utbytte? Valget du foretar deg vil ha stor betydning, så derfor bør dette være noe du har gjort en grundig vurdering av før du bestemmer deg.

  Hva du bestemmer å gjøre med overskuddet ditt kan være så mangt. Du kan velge å ta ut utbytte, betale deg selv lønn, eller en kombinasjon. Hva du ender opp med å gjøre vil påvirke skattebelastningen din, pensjonssparing og rettigheter ved eventuell sykdom.

  Se på helheten

  I ethvert selskap vil det være viktig å se på helheten, altså hvilke virkninger de ulike mulighetene vil ha på deg og selskapet ditt.

  Ta en vurdering mot slutten av regnskapsåret på hvordan selskapet har prestert siste år og se dette opp mot forpliktelsene du har privat. I tillegg må du se dette igjen opp mot eventuelle investeringer eller kapitalbehov selskapet vil ha fremover.

  Les også: Selvstendig næringsdrivende eller eier av AS? Disse fristene må du vite om!​

  Lønn eller utbytte fra et skatteperspektiv

  Valget mellom lønn eller utbytte kan være komplisert, men mange vil argumentere for at det ikke er store forskjellen på den samlede beskatningen du vil oppleve. Likevel er det noen ulikheter.

  Flere har kanskje hørt eller lest at det vil være meget lav skatt på det å ta ut utbytte. Det kan se slik ut, men man glemmer da å legge denne sammen med skatt man har betalt i selskapet. Det reelle tallet på skatt totalt vil derfor bli langt høyere enn det ser ut som ved første øyekast når det gjelder utbytte.

  I de aller fleste tilfeller vil det skattemessig lønne seg å ta ut lønn, selv om man må betale arbeidsgiveravgift. Dette ligger i tråd med det offentliges syn på hva som skal lønne seg: At det ikke skal være mer gunstig å ta ut utbytte enn lønn

  Når skal skatten trekkes?

  Dersom du velger å ta ut lønn vil skattebyrden utløses med det samme, og du vil betale forskuddsskatt på vanlig måte. Om du velger å ta ut utbytte ser det litt annerledes ut. Da vil skatten bli utsatt helt til utbyttet blir vedtatt.

  Les også: Hvordan beregne skatt som selvstendig næringsdrivende?

  Bare lønn gir offentlige goder

  Det er bare lønnsutbetaling som gir deg rettigheter i det offentlige. Det betyr at dersom du velger å ta ut lønn vil du opparbeide deg offentlige trygdeytelser. Dette innebærer offentlig tjenestepensjon, dagpenger hvis du blir syk og uføretrygd ved langtidssykdom. Du vil også ha rett på lønn fra folketrygden dersom du er syk mer enn 16 dager. Dette gjelder ikke dersom du kun tar ut utbytte.

  Ikke glem å tenke på pensjon oppi det hele. Lønn inntil 7,1 G gir pensjonsoppsparing. Så for å sikre at du får maksimal uttelling av pensjonspoeng og trygdeordningens goder anbefales det å ta ut lønn tilsvarende dette beløpet.

  Mange velger en kombinasjon

  Flere velger å ta ut en kombinasjon av utbytte og lønn og mener dette er den beste løsningen. Da skatter du av lønnen som utbetales ved at selskapet betaler forskuddstrekk. Om du velger å ta ut utbytte i tillegg til lønn vil uttaket være basert på siste regnskapsår.

  Les også: 6 fordeler med elektronisk faktura

  lønn eller utbytte

  Ikke vær redd for å spørre om hjelp

  Det er mange som blir usikre på hva som er den beste løsningen for dem og deres selskap. Det er flere komponenter enn bare skatt og offentlige tjenester som tas hensyn til. Derfor er det mye å sette seg inn i, og det anbefales derfor å ta kontakt med regnskapsfører for å være sikker på at du har tatt det rette valget.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.