Hvordan beregne skatt som selvstendig næringsdrivende?

  Skatter og avgifter skaper skikkelig hodebry for mange som driver sitt eget firma. Å navigere i jungelen av informasjon kan virke både frustrerende og håpløst, for det er ingen tvil om at det er mye å sette seg inn i.

  De to vanligste formene for selvstendig næringsdrivende er enkeltpersonsforetak og aksjeselskap. Disse har hver sin modell for beregning av skatt. Les hvordan du skal beregne skatt som selvstendig næringsdrivende.

  Hva er et overskudd?

  Overskuddet er forskjellen mellom en virksomhets totale inntekter og de kostnadene det har hatt i løpet av et regnskapsår. Har du omsatt for 10.000 kroner og hatt utgifter på 2.000 kroner, er overskuddet ditt på 8.000 kroner. Det er den sistnevnte summen som skal beskattes. Etter å ha beskattet dette beløpet, sitter du igjen med penger du kan forvalte fritt.

  Derfor er det viktig at du tar vare på alle kvitteringer tilknyttet utgifter til næringsvirksomheten. Slik unngår du å måtte skatte av penger som har gått til å dekke utgifter.

  Les også: Dette bør du ha kontroll på om du har eget foretak​.

  Jeg har et enkeltpersonsforetak. Hvor mye skatt skal jeg betale?

  Alle som har et enkeltpersonsforetak må skatte etter foretaksmodellen. Du plikter å betale forskuddsskatt basert på forventet overskudd. Skatteprosenten ligger vanligvis mellom 34,4 og 49,8%. Fordi skatten for næringsinntekt inneholder en noe høyere trygdeavgift (11,4% mot 8,2% for lønnstakere), vil du måtte skatte noe mer enn en vanlig arbeidstaker.

  Du må selv melde endring av inntekt innen 31. januar for å beregne forskuddsskatten. Dette gjør du ved å sende inn et skjema som heter «Endre skattekort/forskuddsskatt». Her skal du fylle inn din forventede inntekt for det kommende skatteåret. For å unngå en uheldig baksmell, kan det være lurt å føre opp en hakket større sum enn hva du egentlig forventer.

  Når Skatteetaten har beregnet hvor mye skatt du skal betale, vil du motta et krav hver termin, som er 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Vær oppmerksom på at dersom du ikke betaler beløpet i tide, blir du nødt til å betale skattebeløpet for hele året på én gang.

  Jeg har et aksjeselskap. Hvor mye skatt skal jeg betale?

  Et aksjeselskap er et eget skattesubjekt. Det betyr at virksomheten og deg som privatperson er to forskjellige juridiske enheter. Du må derfor levere to individuelle skattemeldinger – én for deg som privatperson og én for ditt AS.

  Har du ansatt deg selv i ditt eget aksjeselskap, skal skatten, til forskjell fra et enkeltpersonsforetak, ikke forskuddsbetales kvartalsvis. Du betaler inn skatten året etter at overskuddet er opptjent – også dette hvert kvartal.

  Lønnen du tar ut til deg selv (og eventuelle ansatte) skal beskattes på samme måte som hvilken som helst annen ansatt. Sett disse pengene inn på en egen skattetrekkskonto.

  I tillegg skal det skattes 23% av selskapets overskudd. Det beskatningspliktige beløpet er det du sitter igjen med etter å ha betalt lønnsinntektsskatt og arbeidsgiveravgift som stort sett ligger på 14,1% av det du tar ut i lønn, avhengig av hvor i landet du bor.

  Les også: Slik gjør du et ENK om til et AS

  «Dobbel inntekt» lignes sammen

  Dersom du både har et eget firma og er ansatt i en annen jobb, vil du bli lignet samlet med lønn og næringsinntekt i samme pakke. Et minstefradrag på 38% vil trekkes fra lønnsinntekten. Deretter vil det som er igjen av inntektene slås sammen og lignes med samme skatteprosent.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.