Grunner til å vurdere regnskapsfører

  Det kan være utfordrende å føre bedriftens regnskap korrekt. Enten du driver AS eller et enkeltpersonsforetak, er det viktig å holde orden på økonomirapporteringen. Da kan det være en fordel med litt ekstra bistand- les videre for å vurdere regnskapsfører.

  Mange kvier seg for tanken på regnskapsføring grunnet mangel på kunnskap, eller fordi det er for tidskrevende og går ut over andre arbeidsoppgaver man ellers skulle ha gjort. Da kan det være en fordel å få hjelp.

  Regnskapsføreren kan blant annet hjelpe deg med etablering av selskap, bokføring av bedriftens inntekter og utgifter, merverdiavgift, årsoppgjør, rådgivning, utbetaling av lønn, betaling av regninger, samt opprettholde tidsfrister og holde orden på bedriftens økonomi.

  Gjøre det selv, eller overlate til regnskapsfører?

  Det er flere som er usikre på om de har behov for egen regnskapsfører. Noen foretrekker å ha full kontroll selv, men vet kanskje ikke hva som skal inkluderes, eller hvordan det gjøres. Skatteetaten har laget en praktisk oversikt over oppgavene du må kunne utføre selv.

  Det er viktig at du sørger for å bokføre alle dine regnskapsopplysninger korrekt. Du må først og fremst vite hvordan du skal bokføre bilagene i forhold til kontoplanen, og håndtere kjøp og salg i henhold til regler for merverdiavgift. Driver du en virksomhet der det gjøres store innkjøp av inventar, må du vite om dette skal aktiveres eller kostnadsføres.

  Videre må du være i stand til å skille mellom opplysningspliktig, trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig utgiftsgodtgjørelser. Du må i tillegg kunne utarbeide periodisert resultatregnskap og balanse med jevne mellomrom.

  Skatteetaten mener også at du bør spesifisere eventuelle kjøp eller salg på motpart, og avstemme konto for bank, kasse og offentlige utgifter. Sist, men ikke minst må du være i stand til å avstemme åpne poster i kunde- og leverandørspesifikasjonen, og utarbeide lovpålagte dokumenter for innsending til Skatteetaten og Brønnøysundregistrene. Innsendingen av skjema og dokumenter skjer for det meste via Altinn, slik at du er tjent med å ha et moderne regnskapssystem som støtter innsending via Altinn.

  Klarer du å utføre alle disse oppgavene? Dersom svaret er nei anbefales det at du engasjerer en regnskapsfører. Svarer du ja på alt, er det sannsynlig at du vil mestre økonomirapportering på egenhånd.

  Les også: Eget foretak? Dette bør du ha kontroll på!

  Fordeler med å engasjere en regnskapsfører

  En stor fordel med å bruke en autorisert regnskapsfører, er at du kan bruke tiden din mer fornuftig. Regnskapsføring kan nemlig være svært tidskrevende for mange å sette seg inn i.

  Tiden det tar å føre regnskap, er tid du heller kanskje ville brukt på å drive virksomheten din, i mange tilfeller til fakturerbar tid.

  Det å sette profesjonelle på bedriftens økonomi, reduserer i tillegg risiko for at det rapporteres inn feil til skatteetaten. Slike feil kan føre til alvorlige konsekvenser for virksomheten og i verste fall koste deg dyrt. Dersom du liker å ha kontroll over egen økonomirapportering, kan du eventuelt gjøre deler av regnskapet selv. En regnskapsfører vil dermed fungere som en ekstra kontroll, og sørge for at jobben gjøres i henhold til gjeldende regler og retningslinjer.

  Få tilpasset veiledning

  Eier du et lite foretak? Det anbefales at også mindre bedrifter og selvstendig næringsdrivende tar i bruk autorisert regnskapsfører. Ikke bare skaper det trygghet, men det gir deg også mer frihet til å disponere tiden din. Alt i alt vil du motta smarte tips på hvordan du kan forbedre driften av virksomheten din på en god økonomisk måte.

  Les også: Les også: Slik beregner du skatt som selvstendig næringsdrivende.

  Finn et system tilpasset størrelsen på din bedrift

  Vi kjenner små og mellomstore bedrifter, deres hverdag og deres utfordringer. Hos oss får du hele pakken – verktøyet du trenger for å gjøre mye av jobben selv, og rådgivning fra regnskapsfører.

  Hos oss finner du den solide kompetansen på regnskap du trenger. Hver bedrift har sine egne og ofte unike utfordringer, og derfor vil man i mange tilfeller ha behov for skreddersydde løsninger tilpasset bedriften sin – og det får du hos oss.

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.