Integrasjoner: En motor for presisjon og produktivitet

  Effektivitet og bedre oversikt er ofte driveren for et integrasjonsprosjekt. Integrasjoner med økonomisystemet handler om å legge opp til smarte løsninger for informasjonsutbytte mellom kjernesystemer i selskapet.

  Finansiell og operasjonell informasjonsutveksling kan gi en heltunik innsikt, og på denne måten kan gode integrasjoner være en kraftig motor for presisjon og produktivitet i selskapet. Dersom du har ambisiøse krav eller behov av en kompleks art, er det noen ting som kan være avgjørende for suksess når du velger en integrasjonspartner.

  Ikke begrens deg til standard integrasjoner

  Mange av dagens systemleverandører (som bruker nyere teknologi) benytter seg av et API for utveksling av informasjon. Gjennom API kan data hentes ut mellom systemene, og er en effektiv løsning for integrasjoner. Mange leverandører tilbyr et utvalg ferdige integrasjoner som kan tas i bruk ganske raskt av kundene.

  For eksempel kan du med ferdige integrasjoner koble Tripletex på din nettbutikkløsning for å hente ut salgsdata eller integrere kjøreboken. Eller du kan få Super Office (eller andre CRM) til å utveksle kundedata med Xledger eller la inkassobyrå få tilgang til betalingsinformasjon.

  De enkleste av de ferdige integrasjoner kan i noen tilfeller settes opp av kunden selv, men som oftest settes dette opp av leverandøren eller et tredjepartsbyrå. Selv om de ferdige, må man nesten alltid gjøre en form for justering. Måten du bruker et system på er ofte noe ulikt måten andre bruker det samme på.

  Fordelen med ferdige standardisere integrasjoner er at konfigurasjonen er gjort, og du kommer raskt i gang. Ulempen er at du begrenses av de mulighetene som er lagt opp i integrasjonen av leverandøren, og kan ikke strukturere dataene på den måten som kan være mer optimalt for ditt selskap.

  I mange tilfeller kommer du langt med å bruke standardformater for dataflyt, mens i andre tilfeller der behovene blir litt mer komplekse krever det en “ny sti” inn i systemets API. Det er denne stien vår avdeling VIEW Technology & Innovation tråkker opp hver eneste dag.

  Teknologien i dag gjør at et API ofte tilgjengeliggjør mer informasjon enn det som er satt opp i den ferdige integrasjonen. Det betyr at med kompetansen om hvordan denne kan hentes ut, får ditt selskap maksimal forretningsverdi ut integrasjonene.

  Anbefalt: Hvorfor er teknologi så viktig i sammenheng med regnskapsleveranser?

  Presisjon og produktivitet – eksempler

  Et selskaps underliggende infrastruktur har stor betydning for effektiviteten og lønnsomheten. Vi møter ofte selskaper som bruker mye tid på å flytte, samle og vedlikeholde data mellom systemer. De opplever at tunge, manuelle prosesser blir en bremsekloss for effektiviteten.

  I utgangspunktet kan vi hjelpe alle typer selskaper med integrasjoner. Vi setter opp ferdige integrasjoner ukentlig. Men den typiske kunden som utfordrer oss, er gjerne av litt størrelse. Alt fra en mellomstor SMB til større, internasjonale konsern. Behovene er åpenbart viktigst, men det er noe med at kompleksiteten og stakeholders øker i takt med størrelsen.

  De siste årene har vi opplevd å få flere henvendelser fra selskaper som ønsker noe mer enn «out the box» løsninger, og har tydelige krav til hva som må løses på en bedre måte.

  Det at våre økonomisystemleverandører (les. Xledger og Tripletex) nettopp har åpne API, gjør at vi kan bruke vårt team med teknologikompetanse til å løse utfordringer – utover standardformatet.

  Vår kunde Peak Shipping har igjennom integrasjonen mellom økonomisystemet Xledger og det operasjonelle systemet Dataloy VMS strømlinjeformet sine prosesser, og får kalkulert finansielle og operasjonell informasjon flere ganger om dagen. For Peak er dette essensielt for å ha sanntidsdata over shippingvirksomheten globalt.

  Et annet eksempel er Alpinco, (eier av alpinanleggene i Hafjell og Kvitfjell) som ønsket å samle nøkkeltall fra booking, kassesystemer og heiskortsystemer i økonomisystemet. Vi løste dette i Xledger, og CFO Terje Mosveen har en unik oversikt på konsernnivå.

  Da vi kom i dialog med Handelsorganisasjonen Virke, hadde de tydelige krav på integrasjonssiden til oss som leverandør. Når vi nå går i gang med å hjelpe de effektivisere prosessene knyttet til regnskap, lønn og rapportering, får vi virkelig brukt hele teknologispennet i VIEW.

  Ambisiøse og fremoverlente virksomhetsledere utfordrer oss stadig på hvordan arbeidsprosesser, rapporter og data kan flyte bedre. Presisjon gir en lavere kost og raske prosesser. Vi vil påstå at dette gir en stor mulighet for et konkurransefortrinn i markedet, fordi selskapene kan fokusere på verdiskaping på topplinjen.

  Anbefalt: Hva kjennetegner effektive økonomisystemer for store virksomheter?

  Abonnement på sanntidsdata

  Vår misjon i VIEW handler om å levere innsikt og oversikt til bedriftsledere, slik at de kan utvikle sitt selskap basert på unik forretningsinformasjon.

  Som en forutsetning for å kunne levere på dette, har vi spesialisert oss på tjenester og effektive prosesser knyttet til de markedsleddene skyløsningene Xledger og Tripletex. Begge systemene har både ferdige integrasjoner og egenskapene til å få utvikle nye. Med andre ord, et perfekt utgangspunkt for å realisere gevinstene knyttet gode integrasjoner.

  Via vår egenutviklet integrasjonsplattform VIEW Connect, har vi stor fleksibilitet når det kommer til å utvikle og levere tilpassete løsninger.

  Vi setter opp standard integrasjoner ukentlig, men de større suksessfulle integrasjonsprosjektene våre er skreddersydd for kunder nettopp fordi det er et behov i markedet om enda mer kontroll og effektivitet. Fordi kundene våre har gitt oss erfaring, har vi allerede laget mange unike løsninger som kan enkelt tilpasses nye kunder.

  De som både forstår og har investert i kompetanse innenfor IT og teknologi vil kunne gi innspill på hvordan få en mer effektiv infrastruktur. Av og til kan det faktisk handle om å redusere antall integrasjoner fremfor å bygge nye.

  Hos oss i VIEW er integrasjoner like vanlig som bilag og betaling. De er fastpriset som et månedlig abonnement, og eventuelle utviklingskostnader kommer i tillegg – vi tror på god kommunikasjonen hele veien.

  Er du nysgjerrig på hvilke muligheter for finnes for deg? Teknologien ligger der, det handler bare om å utnytte den riktig.

  PS. Vi leter forresten etter flere systemutviklere i lesende stund. Dersom du ikke har behov for en integrasjon, kanskje du kjenner noen som har lyst til å være med å lage en?

  Anbefalt: 5 myter om outsourcing av regnskap og lønn

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.