Mal i sør

“For oss så er VIEW Group veldig kompetente. Også er de veldig på. Hvis jeg lurer på om noe kommer de alltid med et godt svar. Det er utrolig nyttig og effektivt for oss.” Yngvar Aamodt, Daglig leder

Regnskap og maling er egne fag

Yngvar Aamodt er daglig leder og gründer av Mal i Sør, og en malerentusiast.

Mal i sør er en del av Aamodt Bygg-konsernet, som er et Kristiansandsbasert entreprenørselskap men en landsdelens ledende aktører innenfor bygg, anlegg og betongtjenester.

– Nei, hva skal jeg si. Maling er det jeg kan. Jeg begynte som å jobbe som maler når jeg var 17 år og tok svennestykke, med påfølgende mesterpapirer før jeg etablerte jeg Mal i Sør i 2015.

– Jeg tror vi lykkes fordi vi er sykt opptatt av å levere kvalitet. Vi teller nå 32 dyktige håndverkere som legger flid i arbeidet sitt hver eneste dag, og er opptatt av å gjøre kundene sine fornøyde. Det er en viktig driver å ha i selskapet, sier Aamodt.

– I forhold til regnskap, så tenker vi at det også er et fag.  Det er begrenset hvor mange fag en kan ha under samme tak og samtidig være veldig god i. Så av den grunn så er det helt naturlig for oss at VIEW Group tar seg av det som går på tall, så tar vi oss av maling og gulvbelegg og det som sorterer under oss, påpeker han.

 

Video forsidebilde

 

En sparringspartner i VIEW Group

– For oss så er VIEW Group veldig kompetente. Også er de veldig på. Hvis jeg lurer på om et bilag er riktig kontert, eller om jeg skulle trenge hjelp i en due diligence prosess eller har spørsmål rundt konsernstruktur så er de veldig kompetente og behjelpelige med et godt svar på det en lurer på. Det er utrolig nyttig og effektivt for oss.

– Vi bruker Xledger igjennom VIEW. ERP-systemet er veldig prosjektorientert, på samme måte som vi. Vi har mange prosjekter løpende parallelt og vi er avhengig av god kostandskontroll. Der er Xledger et godt system for å til enhver tid har kontroll over hvor vi står økonomisk.

– Fremover skal vi fortsette å levere på vår visjon, som er å skape gode rom. Stuerom, kjøkkenrom, uterom, også skal vi i tillegg ha stort hjerterom, smiler Aamodt.

Les flere kundehistorier

Jørns Bil og Brems

Når du går av T-banen på Vollebekk ved Økern, lyser logoen til Jørns Bil og Brems opp mot deg. Eier av verkstedet Trond Olsen sitter bak disken og møter deg med et smil om munnen.
Les historien her

Repstad Anlegg

Repstad Anlegg tok steget opp i skyen allerede i 2009. Da gikk de over på den skybaserte økonomiløsningen Xledger, og har siden den gang opplevd å få flere og flere av prosessene knyttet til regnskap og administrasjon automatisert.
Les historien her

Alpinco

Alpinco ble startet i 2012 og er i dag eier av alpinanleggene Hafjell og Kvitfjell, HafjellKvitfjell Booking og Gudbrandsgard hotell i Kvitfjell.
Les historien her

En Tur

Entur samler og deler data om all kollektivtrafikk i Norge, som også deles i den nasjonale reiseplanleggeren Entur. I tillegg driver Entur billettsystemer og salgs- og servicepunkter for jernbanen i Norge. Entur er eid av Samferdselsdepartementet og sysselsetter rundt 200 årsverk.
Les historien her