Trenger du hjelp til budsjettering?

  Trenger du hjelp til budsjettering? Vi har skrevet noen tips til hva du oppnår med et godt forberedt budsjett og hvilke problemer du bør unngå.

  Vi går nå høsten i møte og det er en tid hvor de fleste selskaper utarbeider budsjettet for neste år. Noen selskap jobber med å danne seg et bilde av hvordan inntektsutviklingen vil være fremover, mens andre konsentrer seg mest om hvordan kostnadsbildet for selskapet vil se ut. Hvilke prognoser kan gjøres for å være best mulig forberedt?

  Få oversikt

  Budsjettet er i tillegg til regnskapet et av de viktigste økonomiske styringsverktøyene. Den jobben og de vurderingene som gjøres nå på høsten vil være noe av det viktigste en bedrift kan gjøre for å være godt forberedt for neste år. Et godt budsjett skal bidra til å styre bedriften mot økt lønnsomhet, kontroll på kostnader, god likviditet og forutsigbarhet. Det vil lønne seg å få oversikt over bedriftens fremtidige økonomiske situasjon for å kunne se på tiltak for å effektivisere driften løpende gjennom året. Hva tror du vil være bedriftens største kostnader og hvor tror du inntektene vil komme fra? Har vi periodisert budsjettet slik at forutsetningene for neste år blir mest mulig korrekt? Er det usikkerhet rundt inntektsbasen, vil det lønne seg å danne et rent kostnadsbudsjett?

  Kortsiktig eller langsiktig strategi for budsjettering

  Noen ganger kan også være viktig å tenke langsiktig for å få et bedre helhetsbilde av virksomheten. Kanskje vil det være lurt å sette opp budsjetter som gjelder for mer enn 12 måneder av gangen. Kanskje legge en strategi for de neste 2 årene? I andre tilfeller hvor bedrifter opplever voldsom vekst vil det være smartere å tenke kortsiktig. Det vil kanskje være mer fornuftig å jobbe med prognoser for kortere tidsrom, terminvis, kvartalsvis eller halvårlig? Kanskje er det mer fornuftig å jobbe med et rent kostnadsbudsjett?

  Vi i VIEW Ledger har lang erfaring med å utarbeide ulike typer budsjetter. Våre konsulenter og rådgivere kan både veilede deg i prosessen og bidra med å sette opp faktiske budsjetter som f.eks.:

  • Resultatbudsjett
  • Balansebudsjett
  • Likviditetsbudsjett
  • Kostnadsbudsjett
  • Investeringsbudsjett
  • Langtidsbudsjettering
  • Prognoser
  • Revidering av budsjett

  Les også: Tips til bedre økonomistyring

  Et økonomisystem skal være et godt verktøy for budsjettering

  Et økonomisystem bør ha gode verktøy for å forenkle budsjettprosessen. Vi jobber vi med det skybaserte økonomisystemet Xledger, som har en mengde ferdigdefinerte rapporter og svært gode spørremuligheter mot budsjett. Du vil hele tiden ha tilgang til budsjett og prognoser via nett, både på pc, mobil eller nettbrett. Dette gjør hverdagen enklere både for deg og dine ansatte. Du vil kunne følge med på bedriftens økonomiske situasjon til enhver tid.

  Det å ha et budsjett betyr ikke at det ikke vil oppstå uforutsett kostander. Men de fleste bedrifter har behov for en oversikt av fremtidige kostnader og inntekter, slik at fremtiden blir mer forutsigbar.

  Les også: Dette er de vanligst feilene når du budsjetterer

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.