Dette bør du vite om økonomisystemet regnskapsføreren din bruker

  1. Hvor kostnadseffektiv er økonomisystemet?​

  Et økonomisystem som har mange standardiserte og automatiserte prosesser, vil bidra til at både du og din regnskapsfører kan jobbe mer effektiv, og i tillegg utføre oppgaver enda mer presist. Som en hyggelig følge av dette bør du få en kostnadseffektiv tjeneste. La oss se på noen eksempler.

  Effektive arbeidsprosesser 
  En ting er fagkompetansen og teorien som behøves for å føre et regnskap. En annen ting er hvordan oppgavene gjøres i praksis. Her er økonomisystemet en god og viktig støtte for at oppgavene kan utføres enklere, mer effektivt og mer presist.  Det kan handle om dagligdagse oppgaver som registrering av data og bilag til avstemminger og utbetalinger.

  Veldig mange av disse er gjentakene oppgaver og dersom disse i stor grad utføres manuelt, vil regnskapsføreren din bruke mye unødvendig tid – hver eneste uke.

  Det er faktisk ganske stor forskjell i hvordan økonomisystemer legger til rette for økt effektivitet, derfor bør du sørge for at din regnskapsfører utnytter den hjelpen moderne systemer gir.

  Et eksempel være at regnskapsføreren din slipper å logge inn i nettbanken for å avstemme og utføre utbetalinger, men kan gjøre dette direkte fra økonomisystemet. Eller at regnskapsføreren din kan bokføre bilag raskere og mer nøyaktig med automatiske posteringer i systemet. Det kan også handle om automatisk definert abonnementsfakturering, som for eksempel ved utleie, abonnement og serviceavtaler.

  Fordi oppgavene er en del av et standardisert oppsett med automatikk i arbeidsflyten, vil risikoen for feil og mangler i regnskapet ditt reduseres. Regnskapsføreren din slipper mye manuelt arbeid og dermed redusere tidsbruken og menneskelige feil, som for eksempel feilregistreringer.

  I sum vil stor grad av automatikk i de dagligdagse oppgavene til en regnskapsfører komme deg til gode, både i forhold til pris og kvalitet.

  Arbeidsdeling og samarbeid 
  Dersom regnskapsførerne din bruker et økonomisystem som åpner for arbeidsdeling, kan samarbeidet dere imellom oppleves mer transparent. Dere kan fordele oppgaver rett i systemet, ha muligheten til å se hva som er gjort og også hvordan oppgavene er uført.

  Regnskapsføreren din kan sette opp arbeidsflyter i systemet, der dere begge kan ha ansvaret for ulike deler av prosessen. For eksempel at det at du godkjenner timeføring og reiseregninger, mens regnskapsføreren din tar seg av utbetalingene.

  Det kan også handle om at du ønsker å fakturere kunder eller ta større del av bokføringen og konteringen. På denne måten kan du ta unna en del oppgaver selv. Det kan være spesielt aktuelt dersom du er pris-sensitiv eller driver en mindre bedrift med lave transaksjoner.

  Det er ikke bare samarbeidet mellom deg og regnskapsføreren din som blir mer effektivt med et godt, transparent system, men også internt for leverandøren din. Det betyr at det for eksempel er enkelt for regnskapsføreren din å invitere inn utvalgte kolleger til å bidra i regnskapsføringen ved for eksempel sykdom eller ferie.

  Et økonomisystem som åpner for denne måten å jobbe og samarbeide på, vil for deg oppleves som fleksibelt – både i forhold til kommunikasjonen med regnskapsfører og i forhold til kontroll på pris.  

  2. Har du tilgang på siste nytt?

  Dersom økonomisystemet regnskapsføreren din bruker hjelper han eller hun med å gjøre oppgaver mer effektivt og mer nøyaktig, vil dette føre til at regnskapet ditt holdes fortløpende oppdatert og ajour.

  For deg vil dette bety at du kan stole på at de regnskapstallene du ser i systemet er siste nytt om selskapet ditt. Dersom du fortsatt må vente på PDF-rapporter av regnskapsføreren din, går du glipp av muligheter som dagens teknologi kan gi deg.

  Det ingen grunn til at du lengre skal ta beslutninger basert på historiske data, når du kan ha tilgang til tidsriktig informasjon – hver eneste dag. Dersom du overvåker og bruker denne informasjonen riktig, kan du oppnå store konkurransefortrinn i markedet.

  Det kan imidlertid være store forskjeller i hvilke muligheter et økonomisystem har til å visualisere og fremstille regnskapstallene. For at du skal ha et godt verktøy for økonomistyring, bør du enkelt kunne skreddersy og detaljstyre rapportene dine.

  Hør med regnskapsføreren din hvilke muligheter som finnes i økonomisystemet dere bruker. Du bør kunne få hjelp til å sette opp dashbord som gir mening for deg.

  For eksempel kan det være interessant for en daglig leder å få en rask status på hvordan selskapet ligger an i forhold til budsjett eller se løpende likviditetsprognoser. Mens for en CFO kan det være andre KPI`er som er nyttig å følge.

  Igjennom regnskapsføreren din og økonomisystemet ditt, må du få muligheten til å følge bedriftens utvikling tett, slik at du kan gjøre gjennomtenkte strategiske og taktiske overveielser.

  Anbefalt: 5 tips til bedre økonomistyring i bedriften

   3. Kan økonomisystemet bidra til å forbedre dataflyten i selskapet?​

  Økonomisystemet er utvilsomt et av de viktigste styringsverktøyene i bedriften, men ofte ikke det eneste systemet som håndterer verdifull informasjon om forretningen. Dersom du bruker mye tid på å flytte informasjon mellom kjernesystemene dine, bør du se på muligheten for å få på plass en bedre og mer sømløs dataflyt.

  Kanskje har du et CRM-system, en nettbutikk eller et fagsystem som burde dele informasjon med økonomisystemet ditt, enda mer effektivt, for å redusere manuelt arbeid og få en bedre kvalitet i dataene.

  Det kan handle om å få automatisert overføringer av ordre fra nettbutikken din eller synkronisere grunndata fra et CRM-system til økonomisystemet ditt. Eller for eksempel en sømløs integrasjon med personalsystemet ditt.

  Poenget her er at for å kunne forbedre dataflyten i bedriften din, spiller økonomisystemet ditt en viktig rolle. Det bør ha gode integrasjonsmuligheter – aller helst åpne API’er.

  Da blir det enklere og mer kostnadseffektivt for deg å kunne koble på andre systemer – uten å måtte investere i avanserte utviklingsprosjekter. Mange moderne økonomisystemer har ferdige integrasjoner mot en rekke nyttige systemer, slik at du kan samkjøre flere av økonomi – og forretningsprosessene dine.  4. Vil økonomisystemet holde tritt med dine ambisjoner for fremtiden?​

  Som bedriftsleder har du sikkert flere tanker og planer for veien videre og utviklingen av bedriften. Det kan handle om å ta enda større markedsandeler i eksisterende markedet eller kanskje prøve nye farvann.

  Et økonomisystem skal ikke bare løse dine utfordringer slik de er i dag, men også behovene dine for fremtiden. Derfor bør du også sørge for at systemet kan holde tritt – og ikke bli bremsekloss i å realisere disse planene.

  For at du skal være godt rustet, bør regnskapsføreren din bruke et system som er skalerbart – både i forhold til å utvide funksjonalitet, antall brukere og antall kunder. Dette vil gi deg en fleksibel, forutsigbar og kostnadseffektiv prismodell fordi du betaler for det du bruker, og kan øke kapasiteten etter hvert som du trenger det.

  I tillegg er det viktig for deg og selskap at regnskapsføreren din bruker et system som stadig utvikles og kommer til å være relevant – også for fremtiden. På denne måten vil du redusere risikoen for å låse deg fast hos en leverandør og i et system som det ikke investeres i.

  Det å bytte et økonomisystem kan til tider være krevende og kostbart, og i iallfall ikke noe du ønsker å gjøre unødvendig mange ganger. Derfor lønner det seg å tenke over hvilke mål og ambisjoner selskapet ditt har for fremtiden, og passe på at du har et økonomisystem som kan bli et godt støtte-verktøy i denne strategien.

  4. Har du riktig leverandør?

  Hvis du etter å ha lest punktene over, sitter igjen med en følelse av at du ikke tar i del i alle fordelene et moderne, skybasert økonomisystem åpner for, bør du kanskje revurdere om regnskapsleverandøren din er riktig for deg.

  Er du villig til å gå glipp av gevinster som direkte kan bidra til din virksomhets suksess, fordi leverandøren din ikke evner å ta i bruk dagens teknologi? Vi tror svaret på dette spørsmålet er nei.  

  Finn en leverandør som forstår og kan utnytte kraften i gode, moderne verktøy, kombinert med høy fagkompetanse. For deg betyr det en regnskapsleveranse som både er konkurransedyktig på pris, men også forutsigbar og av høyest kvalitet.

  Anbefalt: Når bør du bytte regnskapsbyrå?

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.