Permittering når ansatt i eget aksjeselskap

  Når du er ansatt i eget aksjeselskap kan du permitteres, og du kan ha rett til dagpenger.

  Dersom du er den eneste ansatte i ditt AS, får du to roller. Du blir både den som blir permittert og søker om dagpenger, i tillegg til at du har rollen som arbeidsgiver og skal dokumentere situasjonen i bedriften.

  NAV ønsker i denne forbindelse dokumentasjon på:

  • når behovet for permittering oppstod
  • hva du har gjort for å begrense eller avverge behovet ditt for permittering
  • hvordan planlegger du å ivareta selskapets interesser i permitteringsperioden, slik at selskapet kommer raskest mulig tilbake i drift

  Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, kan det stilles spørsmålstegn om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering.

  Om all aktivitet opphører, reises spørsmålet om dette blir en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans. Dette må avklares med NAV.

  All aktivitet du utfører i selskapet er av betydning for disse forholdene over, uavhengig av om arbeidet utføres i rollen som ordinært ansatt, daglig leder, arbeidende styreformann eller annet.

  Les også:
  Våre tips til deg i disse tider
  Nye endringer i permitteringsreglene som følge av Corona – viruset
  Guide til permittering

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.