Selskapsskatt for aksjeselskap

  Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet, og derfor ansvarlig for innberetning og betaling av selskapsskatt. Du som eier og aksjonær, beskattes bare av det som du tar ut i lønn eller utbytte fra selskapet. Under deler vi hvordan selskapskatt beregnes, hvordan den skal betales og andre ting det er viktig å være oppmerksom på.

  Hvordan beregnes selskapskatt?

  I 2023 må alle aksjeselskap betaler 22% skatt på sitt overskudd. Overskuddet hentes fra regnskapet, ved å ta bedriftens inntekter minus kostnader. Forskuddsskatten beregnes basert på tidligere års skattebeløp.

  Selskapsskatten betales via en forskuddsskatt, før skatteoppgjøret er klart. Det vil si at bedriften skatter på etterskudd og betaler inn skatten året etter at overskuddet er opptjent.

   

  Når og hvordan skal selskapsskatt betales?

  Skatteetaten sender ut en oversikt i januar over årets skattebeløp som skal betales inn, og betalingen skjer i to like terminbeløp med betalingsfrist 15. februar og 15. april i første halvår. Beløpene er basert på forventet resultat det året. Bedriftene er selv ansvarlig for å betale inn dette.

  Hva er forskjellen på selskapsskatt og utbytte?

  I 2023 er selskapsskatten 22% på overskuddet i bedriften og skatten på et eventuelt utbytte til eier av overskuddet er på 37,84 prosent. Den samlede skatten for bedrift og for eier er da på 52 prosent. En aksjeeier vil da se på sin private skattemelding linjene med “utbytte” og “oppjustering av utbytte”, som da er denne 37,84%. Dette vil også gjelde for 2023.

  Lønn eller utbytte?

  Det har tidligere vært mer kunstig å ta ut utbytte i et selskap isteden for lønn, men det er ikke lengre slik. Det blir kostbart uansett. Høyeste marginalskatt for lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift er 55,8% + 2% i pensjonskostnad= 60,8%, som da er tilnærmet lik som hva det gjelder for beskatning av utbytte.

  Det finnes noen unntak.

  Dersom du eier selskapet ditt gjennom et holdingselskap og ønsker å ta ut et utbytte, behøver du ikke betale skatt av dette så lenge du ikke fører over dette til deg selv. Et skattefritt utbytte gjør at du for eksempel kan etablere andre selskaper og gjøre investeringer som lar deg spre risikoen i din portefølje.

  Les mer om: Holdingsselskap, skatt og fritaksmetoden

  Andre ting du bør være oppmerksom på rundt selskapsskatt

  • For at bedriften skal unngå å betale for mye skatt eller at ting blir feil, må du passe på å registrere alle bedriftens kostnader i regnskapet. Kostnader gir skattefradrag og reduserer dermed overskuddet ditt. På denne måten blir selskapskatten riktig rapportert og fakturert.
  • Hvis selskapet har hatt økt overskudd og mener at de beregnede beløpene fra Skatteetaten er for lave i forhold til inntektene, kan bedriften velge å betale et tilleggsforskudd innen 31. mai. Dette vil unngå renter på en eventuell restskatt.  Det endelige skatteoppgjøret blir gjort i oktober, og den er basert på reelle tall av innsendt skattemelding fra mai, og da vil det bli klart om selskapet må betale restskatt eller om de har penger til gode.
  • Det er viktig å merke seg at selskapsskatt og aksjonærenes personlige skatt behandles separat. Aksjonærer som mottar lønn fra selskapet, skal derfor også skatte av dette inntektsbeløpet.

   

  Andre anbefalte artikler:

  Vil du lese flere artikler som denne?

  Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev om økonomistyring.