Bruk regnskapet til øke lønnsomheten i bedriften

Har du fått indikasjoner på lavere lønnsomhet i bedriften? Eller er det lenge siden du har sett på tiltak for å øke lønnsomheten i bedriften? «Sånn har vi alltid gjort det»- holdning kan fort bli en hvilepute for mange bedriftseiere, og ikke minst en dyr filosofi å drive etter. Det er mange faktorer som påvirker […]

Gå til siden

Seniortreff: 5 spørsmål om seniortilværelsen

Det er duket for nok et seniortreff i Barcode i Oslo for VIEW`ere. Lene Langmo Heiestad og Espen Andersen er to av deltakerne som har gledet seg til dagens event, selv om begge faktisk jobber deltid i selskapet fortsatt. Lene med økonomi og regnskap, og Espen med salg av ERP – løsninger. Vi har stilt […]

Gå til siden

5 KPI`er HR bør måle

Som bedriftseier følger man ofte med på økonomiske KPI`er. Det kan også være lønnsomt å følge med på disse 5 KPI`ene, i forbindelse med HR-arbeidet. 1. Turn-over tallet ditt Dette er et tall som indikerer hvor mange ansatte som sier opp. Du vil gjerne at det tallet skal være så lavt som mulig, slik at […]

Gå til siden

8 nøkkeltall for god økonomistyring

Skal du lykkes med dine ambisjoner er det viktig å ha et godt overblikk over økonomien, for å sikre sunn drift og riktig utvikling. Å følge med på de riktige nøkkeltallene vil gi deg verdifull innsikt i virksomheten og bidra til å ta bedre og mer informerte beslutninger. Akkurat hvilke nøkkeltall du bør følge med […]

Gå til siden

Vurder dette ved fusjon av selskap

En selskapsfusjon er når to eller flere selskaper slås sammen til ett selskap. Fusjon av selskap finnes imidlertid i flere former, som trekantfusjon, mor/datterfusjon, omvendt mor/datterfusjon, søsterfusjon osv. I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i en fusjon mellom to aksjeselskaper. Vi ser på hvordan en fusjonsprosess fungerer i praksis og hva som kan være lurt […]

Gå til siden

Hvordan gjennomføre en vellykket emisjon?

En emisjon handler om å øke selskapets kapital, og skjer vanligvis ved utstedelse av nye aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer fra et selskap. En vellykket emisjon krever nøye planlegging, klar kommunikasjon og en god forståelse av både markedet og potensielle investorer.   10 tips på veien mot en vellykket emisjon:   1. Definer formålet med […]

Gå til siden

5 grunner for å vurdere å gå fra ENK til AS

Når er det riktig tidspunkt å bytte fra ENK til AS? Disse 5 grunnene gir deg en pekepinn på når tiden er moden for å bytte selskapsform.   Hvorfor gå fra ENK til AS?   1. Inntekt Hvis du tjener mer enn 750 000 kr i året, er det ofte skattemessig ulønnsomt å ha et […]

Gå til siden

Hvilke kostnader får bedrifter ikke mva-fradrag for?

En bedrift blir mva-pliktig når den i løpet av en 12 måneders periode har tjent 50 000 kr på salg av momspliktige varer eller tjenester. Da har også bedriften rett til mva-fradrag for inngående merverdiavgift. Selv om de fleste varer og tjenester som kjøpes inn i forbindelse med avgiftspliktig virksomhet gir rett til mva-fradrag, finnes […]

Gå til siden

Skatt på utbytte for aksjeselskap og privatpersoner

Både selskaper og privatpersoner må betale skatt på utbytte på et visst tidspunkt. Vi oppsummerer hvilke regler som gjelder i hvilke scenarioer.   Skatt for aksjeselskap Aksjeselskaper i Norge er underlagt selskapsskatt. Dette er en skatt som betales av selskapets overskudd. Skattesatsen for aksjeselskaper i 2023 er på 22%. Skatten, som kalles forskuddsskatt, skal imidlertid […]

Gå til siden

Trender innenfor økonomistyring i 2024: Hvordan bør bedrifter rigge seg for å ikke havne bakpå?

Året 2023 har vært preget av høy inflasjon, renteøkning og usikkerhet – noe mange selskaper har merket godt. Behovet for oversikt og kontroll øker, og blir nødvendig for å kunne ta gode, strategiske avgjørelser for bedriftens fremtid. 2023 har også vært året der AI og ny teknologi for alvor har blitt et verktøy for verdifull […]

Gå til siden