Regler for hjemmekontor i utlandet

Hjemmekontor og ny avtale Hvis hjemmekontorsituasjonen varer mer en 1 måned, så må du opprette en ny arbeidsavtale, i tillegg til at du må opprette en ny avtale som gjelder for hjemmekontor. Avtalen må som et minimum inneholde følgende: varigheten av arbeidet som skal utføres i utlandet, valutaen vederlaget skal utbetales i, eventuell kontant- og […]

Gå til siden

Julegaver til ansatte

Mange bedrifter kjøper julegaver til ansatte. Det er noen ting du bør tenke på sånn at ikke de ansatte må skatte av gavene de får. I løpet av året kan ansatte motta skattefrie gaver på inntil 5000kr. For eksempel kan ansatte fikk sommergave til en verdi av 2000kr, da gjenstår det 3000kr du kan bruke […]

Gå til siden

Halvt skattetrekk

Skattesystemet vårt er lagt opp til at vi betaler skatten for hele året i løpet av 10,5 måneder. Skattefritaket er to uker før jul- altså halvt trekk, og fire uker om sommeren trekkfritt. Det er med andre ord ikke en «gave» fra staten. Det er rett og slett en form for tvungen sparing.     […]

Gå til siden

3 fordeler med mangfold i selskapet

Å satse på mangfold i selskapet kan gi selskaper en rekke fordeler, både strategisk, økonomisk, kulturelt og sosialt. Vi har spurt vår HR-direktør, Tonje Magnussøn, om de viktigste fordelene ved å fremme mangfold på arbeidsplassen. 1. Kreativitet og innovasjon -For det første er mangfold i selskapet viktig når det kommer til kreativitet og innovasjon. Har […]

Gå til siden

6 tips til bedre HR-rutiner i selskapet 

HR-avdelingen er med på å gjøre at de beste bedriftene lykkes, fordi gode HR-rutiner bidrar til at de ansatte har det bra på jobb og at selskapet sikrer den kompetansen som trengs for utvikling og vekst. I denne artikkelen vil vi se på verdien av 6 gode HR-rutiner og forklarer hvorfor ethvert selskap, uansett størrelse, […]

Gå til siden

Slik sikrer du feriepenger som selvstendig næringsdrivende

Uten skikkelige rutiner, kan det å drive for seg selv fort bli arbeid 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året. Å ta ut en måneds bekymringsfri ferie med feriepenger som selvstendig næringsdrivende kan derfor virke vanskelig for mange. Det er slettes ikke uoppnåelig med riktig planlegging. Alle fortjener vi fri […]

Gå til siden

Regler for fravær ved egenmelding og syke barn

Vi har oppsummert noen av de mest stilte spørsmålene vi får om regler for fravær ved egenmelding og syke barn. Under kan du lese om fravær ved egenmelding og fravær ved sykt barn. Fravær ved egenmelding Hvor mange egenmeldingsdager har den ansatte krav på? 12 dager. Nulles kvoten på 12 egenmeldingsdager den 1. januar? Nei, […]

Gå til siden

Hvordan beregne sykepengegrunnlag?

Hvis en ansatt blir syk skal lønnen erstattes med sykepenger i sykefraværsperioden – dette gjelder fra første sykefraværsdag. Det betyr at sykepenger skal erstatte lønnen allerede fra egenmeldingsperioden, og gjennom hele arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager. Når du som arbeidsgiver skal beregne sykepengegrunnlaget er det i hovedsak to viktige punkter å ha kontroll på: Hvordan beregnes […]

Gå til siden

Lønn for ikke avviklet ferie ved oppsigelse

Det er ikke uvanlig at arbeidstakere ber om å få betalt for den ferien som ikke er avviklet når ansettelsesforholdet avsluttes. Det betyr egentlig at den ansatte får igjen det som arbeidsgiver allerede har trukket i lønn, i forbindelse med utbetaling av feriepengene i juni. La oss se på to eksempel for å konkretisere dette, […]

Gå til siden

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk som selvstendig næringsdrivende?

Det kan bli dyrt å være syk dersom du er selvstendig næringsdrivende. Dette bør du vite dersom du blir syk som selvstendig næringsdrivende slik at det er feberen som går nedover – og ikke økonomien. Sykdom passer alltid dårlig, og mange kan kanskje særlig føle presset dersom de er selvstendig næringsdrivende. For hva skjer egentlig […]

Gå til siden